Komentarz Ustawa o transporcie drogowym Komentarz
Ustawa o transporcie drogowym Komentarz

W komentarzu w sposób kompleksowy omówiono przepisy ustawy szeroko wykorzystując dorobek doktryny i judykatury, w tym w szczególności Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych. Komentarz uwzględnia:, , przepisy ogólne;, zasady podejmowania i wykonywania transportu drogowego;, transport drogowy osób;, transport drogowy rzeczy;<br/

Autor: Maciej Etel

, Anna Piszcz, Mateusz Chołodecki, Anna Drabarz, Łukasz Dubiński, Aneta Giedrewicz Niewińska, Łukasz Grzejdziak, Agata Jurkowska Gomułka, Dariusz Kijowski, Paulina Korycińska Rządca, Agata Sobusiak,

Komentarz Ustawa o transporcie drogowym Komentarz
Ochrona danych osobowych w postępowaniach sądowych i przed organami administracji publicznej

Książka przedstawia problematykę ochrony danych osobowych w kontekście dochodzenia roszczeń i obrony praw w postępowaniach, zwłaszcza w takich, w których pojawiają się dane osobowe szczególnej kategorii dotyczące informacji o stanie zdrowia (np. w sprawach z udziałem pacjentów), o życiu osobistym i preferencjach seksualnych (np. w sprawach rodzinnych). Zagadnienia te są szczególnie istotne również

Autor: Kinga Flaga Gieruszyńska

, Jacek Gołaczyński, Wojciech Bożek, Łukasz Dubiński, Ewa Galewska, Aleksandra Klich, Ewa Kowalewska, Paweł Mańczyk, Mariusz Nawrocki, Joanna Studzińska, Karolina Ziemianin, Prawo w praktyce,

Komentarz Ustawa o transporcie drogowym Komentarz
Dla bystrzaków przedszkolaków 4

PRZYJAZNA KSIĄŻKA EDUKACYJNA przeznaczona dla prze

Komentarz Ustawa o transporcie drogowym Komentarz
Płomień Crossa

Sylvia Day w książce pt. Płomień Crossa ukazuje na

Komentarz Ustawa o transporcie drogowym Komentarz
Samochód w działalności gospodarczej PIT, CIT, VAT

W książce Samochód w działalności gospodarczej zna

Komentarz Ustawa o transporcie drogowym Komentarz
Zwyczajna przysługa

Błyskotliwy debiut, który już narobił sporo zamies

Komentarz Ustawa o transporcie drogowym Komentarz
365 dni

Obrzydliwie romantyczna, skrajnie prawdziwa i insp

Komentarz Ustawa o transporcie drogowym Komentarz
Lokomotywa 1 Czytam i piszę Ćwiczenia Część 3

Ćwiczenia Czytam i piszę dla klasy 1 składają się

Komentarz Ustawa o transporcie drogowym Komentarz
Bajki z dna Bałtyku

Autorka zabiera dzieci w podróż w głębiny Morza Ba

Komentarz Ustawa o transporcie drogowym Komentarz
Baśnie włoskie Tom 2

Prezentujemy pierwsze pełne polskie wydanie dwustu