Komentarz Pracownicze Plany Kapitałowe pytania odpowiedzi listy kontrolne
Pracownicze Plany Kapitałowe pytania odpowiedzi listy kontrolne

Publikacja zawiera odpowiedzi na 100 najważniejszych pytań o pracownicze plany kapitałowe, które zaczną być tworzone po 1.07.2019 r. i w pierwszym etapie obowiązywania będą dotyczyć pracodawców zatrudniających co najmniej 250 pracowników. Od 1.01.2020 r. tworzeniem PPK zajmą się firmy zatrudniające od 50 do 249 osób, a od 1.07.2020 r. – te zatrudniające od 20 do 49 osób. Pozostali pracodawcy, w ty

Autor: Poradniki kadrowe

, Łukasz Kuczkowski, Paulina Zawadzka Filipczyk,

Komentarz Pracownicze Plany Kapitałowe pytania odpowiedzi listy kontrolne
Współczesna makroekonomia a teoria dynamicznej gos

Zdaniem autora, dynamiczna gospodarka nie dąży do

Komentarz Pracownicze Plany Kapitałowe pytania odpowiedzi listy kontrolne
Vademecum skarbnika jednostki samorządu terytorial

Fundament pracy skarbnika, który pozwoli zrozumieć

Komentarz Pracownicze Plany Kapitałowe pytania odpowiedzi listy kontrolne
Proces karny Skorupka podstawy procesu karnego

Książka stanowi kompleksowy wykład na temat teoret

Komentarz Pracownicze Plany Kapitałowe pytania odpowiedzi listy kontrolne
Aplikacja sędziowska i prokuratorska Testy kazusy

Główny nacisk opracowania jest położony na wskazan

Komentarz Pracownicze Plany Kapitałowe pytania odpowiedzi listy kontrolne
Wdrożenie RODO w małych i średnich organizacjach

Przedstawiamy kompleksowy poradnik, w którym Autor

Komentarz Pracownicze Plany Kapitałowe pytania odpowiedzi listy kontrolne
Baśnie włoskie Tom 3

Italo Calvino (1923–1985) przestudiował niezliczon

Komentarz Pracownicze Plany Kapitałowe pytania odpowiedzi listy kontrolne
Zarządzanie ryzykiem

Nowe wydanie podręcznika, w którym w sposób komple

Komentarz Pracownicze Plany Kapitałowe pytania odpowiedzi listy kontrolne
Prawo giełdowe Zacharzewski Podręczniki Prawnicze

Zawarte w książce o prawie giełdowym rozważania ko

For took: 17.042ms