Komentarz Planowanie sukcesyjne prawne i podatkowe aspekty zarządu sukcesyjnego przedsiębiorstwem osoby fizycznej
Planowanie sukcesyjne prawne i podatkowe aspekty zarządu sukcesyjnego przedsiębiorstwem osoby fizycznej

Publikacja będzie pomocna w wyborze niezbędnych mechanizmów sukcesji minimalizujących obciążenia podatkowe, przy jednoczesnym zagwarantowaniu ochrony majątku przedsiębiorstwa rodzinnego dla przyszłych pokoleń. W książce omówiono m.in.: relację prawa spadkowego oraz różnych rodzajów działalności gospodarczej, zmiany w zakresie prawa prywatnego materialnego i procesowego, relację zarządu sukcesyjneg

Autor: Adam Mariański

,

Komentarz Planowanie sukcesyjne prawne i podatkowe aspekty zarządu sukcesyjnego przedsiębiorstwem osoby fizycznej
Hit
Ordynacja podatkowa 2019 Poradnik dla praktyków

Od 1.1.2019 r. zaczęły obowiązywać ważne dla podatników zmiany w Ordynacji podatkowej. Zostały one wprowadzone przez ustawę z 23.10.2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2193). Dotyczą m.in.:, , zmian w zakresie definicji ceny transferowe

Autor: Adam Mariański

, Podatki w praktyce,

Komentarz Planowanie sukcesyjne prawne i podatkowe aspekty zarządu sukcesyjnego przedsiębiorstwem osoby fizycznej
Ustawa o doradztwie podatkowym Komentarz

W komentarzu kompleksowo przedstawiono zasady wykonywania zawodu doradcy podatkowego, w tym zakres czynności, etykę, odpowiedzialność dyscyplinarną. Analizie poddano także funkcjonowanie organów samorządu zawodowego oraz przesłanki uzyskania wpisu na listę doradców podatkowych. Omówiono zasady egzaminowania i odbywania praktyki uprawniającej do uzyskania takiego wpisu. Autorami komentarza są uznan

Autor: Adam Mariański

, Beata Dutkiewicz, Stanisław Kubiak, Marek Kwietko Bębnowski, Tomasz Miłek, Włodzimierz Nykiel, Sławomir Sadocha, Aleksander Stanek, Dariusz Strzelec, Dominik Szczygieł, Maciej Szymik Zbigniew,

Komentarz Planowanie sukcesyjne prawne i podatkowe aspekty zarządu sukcesyjnego przedsiębiorstwem osoby fizycznej
Kodeks postępowania administracyjnego nowe instytu

Komentarz został przygotowany specjalnie z myślą o

Komentarz Planowanie sukcesyjne prawne i podatkowe aspekty zarządu sukcesyjnego przedsiębiorstwem osoby fizycznej
Kolorowanki przedszkolaka Sport

Co tym razem zmalują maluchy? Kolorowanka przedszk

Komentarz Planowanie sukcesyjne prawne i podatkowe aspekty zarządu sukcesyjnego przedsiębiorstwem osoby fizycznej
Dokumentacja zasad (polityki) rachunkowości 2020

Ustawa o rachunkowości nakłada na wszystkie jednos

Komentarz Planowanie sukcesyjne prawne i podatkowe aspekty zarządu sukcesyjnego przedsiębiorstwem osoby fizycznej
Szczegółowa klasyfikacja dochodów 2019 wydatków pr

Szczegółowa klasyfikacja dochodów, wydatków, przyc

Komentarz Planowanie sukcesyjne prawne i podatkowe aspekty zarządu sukcesyjnego przedsiębiorstwem osoby fizycznej
Przekształcenie jednoosobowej działalności gospoda

Działalność gospodarczą można prowadzić w różnych

Komentarz Planowanie sukcesyjne prawne i podatkowe aspekty zarządu sukcesyjnego przedsiębiorstwem osoby fizycznej
Jodła pospolita Abies alba Mill w lasach Beskidu M

Książka adresowana jest do biologów, leśników, os

Komentarz Planowanie sukcesyjne prawne i podatkowe aspekty zarządu sukcesyjnego przedsiębiorstwem osoby fizycznej
Wypalenie nie tylko na polu zawodowym

Autor w swoich rozważaniach uwzględnia nie tylko s

Komentarz Planowanie sukcesyjne prawne i podatkowe aspekty zarządu sukcesyjnego przedsiębiorstwem osoby fizycznej
Finansujący jako strona umowy leasingu

Publikacja jest pierwszym kompleksowym opracowanie

For took: 17.299ms