Komentarz Błędy formalne w tekstach prawnych
Błędy formalne w tekstach prawnych

W książce o błędach formalnych w tekstach prawnych pokazano przykłady typowych błędów formalnych popełnianych przez polskiego prawodawcę. Przy każdym z omawianych błędów przedstawiono zasadę poprawnościową, następnie wskazano przykładowy fragment lub fragmenty tekstów prawnych, w których nie została ona zrealizowana. Zważywszy na wielość błędów redakcyjnych popełnianych przez polskiego prawodawcę,

Autor: Andrzej Malinowski

,

Komentarz Błędy formalne w tekstach prawnych
Hit
Logika dla prawników Malinowski

Książka z logiki dla prawników to opracowanie prezentujące zasady poprawnego myślenia oraz poprawnego rozumienia, stosowania i formułowania tekstów aktów prawnych. Książka Logika dla prawników zawiera obszerny wykład logiki, wzbogacony wieloma przykładami zastosowań z zakresu prawa. Oprócz tradycyjnie przedstawianego w tego typu publikacjach wyboru tematyki logicznej - z zakresu semiotyki, logiki

Autor: Andrzej Malinowski

, Sławomir Lewandowski, Hanna Machińska, Jacek Petzel, Andrzej Malinowski, Podręcznik prawo,

Komentarz Błędy formalne w tekstach prawnych
Hit
Przewodnik do ćwiczeń z logiki dla prawników Malinowski

Przewodnik zawiera kompendium podstawowej wiedzy, niezbędnej do rozwiązywania ćwiczeń z logiki, podaje również wiele praktycznych wskazówek w tym zakresie. Spełnia także dwie funkcje:,- jest narzędziem służącym do praktycznego opanowania tej umiejętności,,- stanowi repetytorium wiedzy niezbędnej do rozwiązywania zadań.,, Autorzy książki Przewodnik do ćwiczeń z logiki dla prawników

Autor: Radosław Brzeski

, Andrzej Malinowski, Michał Pełka, Kazusy Podręcznik prawo,

Komentarz Błędy formalne w tekstach prawnych
Logika dla prawników Malinowski

Logika dla prawników to opracowanie prezentujące zasady poprawnego myślenia oraz poprawnego rozumienia, stosowania i formułowania tekstów aktów prawnych. Książka zawiera obszerny wykład logiki, wzbogacony wieloma przykładami zastosowań z zakresu prawa. Poza tradycyjnie przedstawianym w tego typu publikacjach wyborem tematyki logicznej - z zakresu semiotyki, logiki formalnej, ogólnej metodologii na

Autor: Andrzej Malinowski

, Sławomir Lewandowski, Hanna Machińska, Jacek Petzel, Andrzej Malinowski, Podręcznik prawo,

Komentarz Błędy formalne w tekstach prawnych
Kodeks postępowania administracyjnego z komentarze

Komentarze pod każdym artykułem zawierają analizę

Komentarz Błędy formalne w tekstach prawnych
Coaching koaktywny zmiany w biznesie zmiany w życi

Model transformacyjnego procesu porozumiewania się

Komentarz Błędy formalne w tekstach prawnych
Armia graczy

Dwunastoletni Rogan Webber jest mistrzem w Laser-K

Komentarz Błędy formalne w tekstach prawnych
Sprawozdawczość i analiza finansowa Podręcznik do

Podręcznik przeznaczony do kształcenia w zawodach:

Komentarz Błędy formalne w tekstach prawnych
Windows 10 All-In-One For Dummies

Are you ready to become the resident Windows 10 ex

Komentarz Błędy formalne w tekstach prawnych
Rzeczpospolita obojga narodów Dzieje agonii

Ostatnia część trylogii Rzeczpospolita Obojga Naro

Komentarz Błędy formalne w tekstach prawnych
Świadczenia dla pracujących rodziców urlopy, zasił

Publikacja opisuje zasady korzystania z urlopów zw

Komentarz Błędy formalne w tekstach prawnych
B jak Batory

Magiczny, mityczny, wyjątkowy. Transantalntyk. Pot