Komentarz Zamknięcie roku 2019 Rachunkowość
Hit
Zamknięcie roku 2019 Rachunkowość

Książka wyd. Rachunkowość o zamknięciu roku 2019 Pana Fedaka uwzględnia zmiany ustawy o rachunkowości. Nowe regulacje mają zastosowanie już do sprawozdań za 2020 rok. Jednostki w zależności od statusu (średnie i duże, małe, mikro) – mogą sporządzać je według dotychczasowych lub nowych wzorów (a jest ich łącznie aż cztery rodzaje), stosując przy tym dodatkowo różne uproszczenia., 25. wydanie na

Autor: Zdzisław Fedak

, Justyna Adamczyk, Maria Borkowska, Łukasz Chłond, Zdzisław Fedak, Edyta Głębicka, Katarzyna Jędrzejewska, Anna Koleśnik, Anna Lubecka, Przemysław Mućko, Andrzej Niemiec, Wanda Skoczylas, Magdalena Soboń,

Komentarz Zamknięcie roku 2019 Rachunkowość
Podatki 2019 najważniejsze zmiany VAT, CIT, PIT, Ordynacja podatkowa

Książka zawiera omówienie najważniejszych zmian w przepisach podatkowych (CIT, PIT, VAT, Ordynacja podatkowa, PCC), które weszły w życie w 2019 r., m.in. w zakresie:, obniżonej 9% stawki CIT,, zwolnienia z PIT dla osób do 26. roku życia,, obowiązków płatników PIT,, rozliczenia kosztów używania samochodów osobowych,, ulgi IP Box,, nowych zasad sporządzania dokumentacji cen t

Autor: Łukasz Chłond

, Łukasz Grzegorczyk, Krzysztof Hałub, Mateusz Kaczmarek, Piotr Kaim, Anna Koleśnik, Artur Kowalski, Tomasz Krywan, Ryszard Kubacki, Magdalena Moczarska, Marcin Sądej, Jarosław Sekita, Aleksander Woźniak,

Komentarz Zamknięcie roku 2019 Rachunkowość
Kalendarz Oświatowy 2020

Praktyczny i elegancki Kalendarz Oświatowy na rok

Komentarz Zamknięcie roku 2019 Rachunkowość
Mieszkaniowy kredyt hipoteczny w Polsce

Celem tego opracowania jest ocena w świetle powyżs

Komentarz Zamknięcie roku 2019 Rachunkowość
Prawo zamówień publicznych w praktyce

Książka do prawa zamówień publicznych stanowi funk

Komentarz Zamknięcie roku 2019 Rachunkowość
Prawo cywilne Zbiór przepisów 2019 Nowelizacja KPC

Kodeks cywilny. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Księ

Komentarz Zamknięcie roku 2019 Rachunkowość
Bank hipoteczny a rynek nieruchomości

Opracowanie ma na celu przybliżenie działalności s

Komentarz Zamknięcie roku 2019 Rachunkowość
Dokumentacja pracownicza 2019 w praktyce nowe zasa

Książka stanowi praktyczne źródło informacji na te

Komentarz Zamknięcie roku 2019 Rachunkowość
Hipoteka po nowelizacji Komentarz

Książka omawia przepisy o hipotece znowelizowane p

Komentarz Zamknięcie roku 2019 Rachunkowość
Prawo wodne w procesie inwestycyjnym

Autorka książki o prawie wodnym w przystępny sposó

For took: 18.026ms