Komentarz
Informator prawniczy 2020 Format A4 - granatowy Ty

Kolejna edycja, cieszącego się ogromnym zaufaniem

Komentarz
Meritum Prawo pracy 2019 Aktualizacja w formie ele

Książka Meritum o prawie pracy przez czytelników k

Komentarz
Scripta manent

Tom obejmuje piętnaście tekstów językoznawczych za

Komentarz
VAT Komentarz do zmian 2020 mechanizm podzielonej

W komentarzu do ustawy o VAT zawarto wiele praktyc

Komentarz
Prawo rodzinne i opiekuńcze praktyka orzecznictwo

Książka z prawa rodzinnego i opiekuńczego jest szc

Komentarz
Facebook Od portalu społecznościowego do narzędzia

Facebook jest niewątpliwie jednym z najbardziej in

Komentarz
Od Piotra do Franciszka

Papież jest zastępcą Jezusa Chrystusa na ziemi. Je

Komentarz
Przekształcenie użytkowania wieczystego we własnoś

Książka zawiera omówienie przepisów prawa material