Komentarz Zamknięcie roku 2019 Rachunkowość
Hit
Zamknięcie roku 2019 Rachunkowość

Książka wyd. Rachunkowość o zamknięciu roku 2019 Pana Fedaka uwzględnia zmiany ustawy o rachunkowości. Nowe regulacje mają zastosowanie już do sprawozdań za 2020 rok. Jednostki w zależności od statusu (średnie i duże, małe, mikro) – mogą sporządzać je według dotychczasowych lub nowych wzorów (a jest ich łącznie aż cztery rodzaje), stosując przy tym dodatkowo różne uproszczenia., 25. wydanie na

Autor: Zdzisław Fedak

, Justyna Adamczyk, Maria Borkowska, Łukasz Chłond, Zdzisław Fedak, Edyta Głębicka, Katarzyna Jędrzejewska, Anna Koleśnik, Anna Lubecka, Przemysław Mućko, Andrzej Niemiec, Wanda Skoczylas, Magdalena Soboń,

Komentarz Zamknięcie roku 2019 Rachunkowość
Prawo urzędnicze Stelina

W podręczniku omówiono polskie regulacje prawne od

Komentarz Zamknięcie roku 2019 Rachunkowość
Podstawy logistyki Podręcznik do nauki zawodu Tech

Nowoczesny podręcznik niezbędny do nauki zawodów t

Komentarz Zamknięcie roku 2019 Rachunkowość
Postępowanie cywilne Komentarz praktyczny dla sędz

Postępowanie cywilne. Komentarz praktyczny dla sęd

Komentarz Zamknięcie roku 2019 Rachunkowość
Złoty atlas

Największe wyprawy, odkrycia i poszukiwania na map

Komentarz Zamknięcie roku 2019 Rachunkowość
Zbiór rozwiązań do podręcznika samodzielnej nauki

W książce zawarto rozwiązania do Zbioru zadań do p

Komentarz Zamknięcie roku 2019 Rachunkowość
Zasady wykładni prawa

Opracowanie dotyczy przede wszystkim wykładni oper

Komentarz Zamknięcie roku 2019 Rachunkowość
Kodeks rodzinny i opiekuńczy Familien und Vormunds

Trzecie wydanie niemieckiego tłumaczenia polskiego

Komentarz Zamknięcie roku 2019 Rachunkowość
Prawo konstytucyjne pytania i odpowiedzi

Książka z prawa konstytucyjnego powstała na podsta

For took: 17.802ms