Komentarz Private International Law in Poland
Private International Law in Poland

Książka stanowi kompleksowe opracowanie norm polskiego prawa prywatnego międzynarodowego i norm kolizyjnych na tle międzynarodowego praca prywatnego. W sytuacji intensyfikacji obrotu międzynarodowego, w której bardzo często występują stosunki prawne z zakresu prawa prywatnego powiązanego z prawem różnych państw, należy odnieść się do właściwych norm prawa międzynarodowego prywatnego. Obowiązek zas

Autor: Jacek Gołaczyński

, Agata Jaroszek, Daniel Karkut, Przemysław Pęcherzewski, Piotr Rodziewicz, Anna Sojat, Magdalena Wasylkowska, Marek Zalisko,

Komentarz Private International Law in Poland
Ja ssak

Brytyjski bestseller o człowieku i innych zwierzęt

Komentarz Private International Law in Poland
Praca cudzoziemców z Ukrainy i innych państw wscho

Książka Praca cudzoziemców z Ukrainy i innych pańs

Komentarz Private International Law in Poland
Noc Ósma/ Lot 7A/ Przesyłka

Noc Ósma Jest ósmy dzień ósmego miesiąca roku. Ósm

Komentarz Private International Law in Poland
Niezapomniane wrażenie

Największym marzeniem Claire Laurent jest uznanie

Komentarz Private International Law in Poland
Plastusiowy Pamiętnik

Plastuś doczekał się tylu wydań, że nie sposób ich

Komentarz Private International Law in Poland
Wzory aktów notarialnych z komentarzem Janeczko do

Komentarz wyd. Wolters autorstwa notariuszy będzie

Komentarz Private International Law in Poland
Gramatyka języka chińskiego

Gramatyka języka chińskiego to przegląd współczesn

Komentarz Private International Law in Poland
Zdarzyło się w Mediolanie / ŚWIATOWE ŻYCIE

Włoski potentat budowlany Antonio Di Marcello pode