Komentarz Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia płacowe ze stosunku pracy Część 2
Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia płacowe ze stosunku pracy Część 2

W drugiej części publikacji będącej przystępnym poradnikiem po zagadnieniach związanych z wynagrodzeniami za pracę omówiono kwestie dotyczące naliczania wynagrodzeń i rozliczania należności publicznoprawnych, dokonywania potrąceń i odliczeń z wynagrodzeń, rozliczania świadczeń przysługujących z ZFSŚ, rozliczania należności z tytułu podróży służbowych, rozliczania przychodów ze stosunków cywilnopra

Autor: Barbara Tomaszewska

, Poradniki kadrowe,

Komentarz Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia płacowe ze stosunku pracy Część 2
Prawo pracy w jednostkach pomocy społecznej po zmianach w 2020 roku

W roku 2016 weszły w życie dwie duże nowelizacje kodeksu pracy. Pierwsza z nich dotyczy nowych zasad zawierania i wypowiadania umów terminowych o pracę. Druga duża nowelizacja wprowadza zmiany w uprawnieniach rodzicielskich pracowników, w tym m.in.: ,- likwidację dodatkowego urlopu macierzyńskiego,,- wydłużenie wymiaru urlopu rodzicielskiego,,- ułatwienie możliwości dzielenia się upra

Autor: Mateusz Brząkowski

, Magdalena Januszewska, Joanna Kaleta, Magdalena Kostrzewa, Piotr Kostrzewa, Monika Latos Miłkowska, Katarzyna Pietruszyńska, Agnieszka Sieńko, Małgorzata Skibińska, Anna Sokołowska, Barbara Tomaszewska, Paulina Zawadzka Filipczyk,

Komentarz Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia płacowe ze stosunku pracy Część 2
Pracownia gospodarki materiałowej Kwalifikacja A.3

Publikacja przeznaczona do praktycznej nauki zawod

Komentarz Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia płacowe ze stosunku pracy Część 2
Meritum Podatki 2020

Zawiera wyczerpujące informacje na temat polskiego

Komentarz Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia płacowe ze stosunku pracy Część 2
Hardy, twardy, najlepszy

Książka o spełnianiu marzeń i kreowaniu rzeczywist

Komentarz Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia płacowe ze stosunku pracy Część 2
Latarnik Ilustrowana klasyka

Latarnik Henryka Sienkiewicza inspirowany jest aut

Komentarz Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia płacowe ze stosunku pracy Część 2
Wzory pism procesowych w sprawach cywilnych i reje

Publikacja zawiera wzory pism procesowych najczęśc

Komentarz Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia płacowe ze stosunku pracy Część 2
Zarys metodyki pracy kuratora sądowego Stasiak

Książka jest kompleksowym opracowaniem problematyk

Komentarz Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia płacowe ze stosunku pracy Część 2
Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki Litwy po

Wartość dodana omówionej książki polega nie tylko

Komentarz Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia płacowe ze stosunku pracy Część 2
Kadry od A do Z 2019 Cieślak

Książka jest napisana przez praktyka – pracownika