Komentarz Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia płacowe ze stosunku pracy Część 2
Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia płacowe ze stosunku pracy Część 2

W drugiej części publikacji będącej przystępnym poradnikiem po zagadnieniach związanych z wynagrodzeniami za pracę omówiono kwestie dotyczące naliczania wynagrodzeń i rozliczania należności publicznoprawnych, dokonywania potrąceń i odliczeń z wynagrodzeń, rozliczania świadczeń przysługujących z ZFSŚ, rozliczania należności z tytułu podróży służbowych, rozliczania przychodów ze stosunków cywilnopra

Autor: Barbara Tomaszewska

, Poradniki kadrowe,

Komentarz Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia płacowe ze stosunku pracy Część 2
Prawo pracy w jednostkach pomocy społecznej po zmianach w 2020 roku

W roku 2016 weszły w życie dwie duże nowelizacje kodeksu pracy. Pierwsza z nich dotyczy nowych zasad zawierania i wypowiadania umów terminowych o pracę. Druga duża nowelizacja wprowadza zmiany w uprawnieniach rodzicielskich pracowników, w tym m.in.: ,- likwidację dodatkowego urlopu macierzyńskiego,,- wydłużenie wymiaru urlopu rodzicielskiego,,- ułatwienie możliwości dzielenia się upra

Autor: Mateusz Brząkowski

, Magdalena Januszewska, Joanna Kaleta, Magdalena Kostrzewa, Piotr Kostrzewa, Monika Latos Miłkowska, Katarzyna Pietruszyńska, Agnieszka Sieńko, Małgorzata Skibińska, Anna Sokołowska, Barbara Tomaszewska, Paulina Zawadzka Filipczyk,

Komentarz Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia płacowe ze stosunku pracy Część 2
Kodeks rodzinny i opiekuńczy Familien und Vormunds

Trzecie wydanie niemieckiego tłumaczenia polskiego

Komentarz Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia płacowe ze stosunku pracy Część 2
Ochrona danych osobowych zbiór przepisów 2019

Ochrona danych osobowych. Zbiór przepisów. Ogólne

Komentarz Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia płacowe ze stosunku pracy Część 2
Karta Nauczyciela Komentarz

Karta Nauczyciela. Komentarz zawiera praktyczne om

Komentarz Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia płacowe ze stosunku pracy Część 2
Etyka zawodu adwokata Regulamin wykonywania zawodu

Etyka zawodu adwokata. Regulamin wykonywania zawod

Komentarz Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia płacowe ze stosunku pracy Część 2
Prezentacje do szkoleń BHP wersja 1.9 lipiec 2019

Licencja upoważnia Użytkownika do wykorzystywania

Komentarz Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia płacowe ze stosunku pracy Część 2
Prawa i obowiązki małżonków

Książka zawiera szczegółową analizę unormowań dzia

Komentarz Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia płacowe ze stosunku pracy Część 2
Planowanie sukcesyjne prawne i podatkowe aspekty z

Publikacja będzie pomocna w wyborze niezbędnych me

Komentarz Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia płacowe ze stosunku pracy Część 2
Karta Nauczyciela Komentarz

Praktyczny komentarz do ustawy – Karta Nauczyciela

For took: 21.337ms