Komentarz Telefoniczna obsługa klienta w urzędzie Presscom Janas - pozytywny wizerunek urzędu
Hit
Telefoniczna obsługa klienta w urzędzie Presscom Janas - pozytywny wizerunek urzędu

Książka, która zmieni Twoje nastawienie do rozmów telefonicz­nych i problemów, z którymi dzwonią interesanci. Dzięki niej nauczysz się, jak profesjonalnie udzielać informacji, reagować na obiekcje czy agresywną mowę. Dowiesz się, jakie słowa i zwroty łagodzą, a które zaostrzają konflikt. Poradnik pomoże podnieść jakość rozmów przychodzących i wychodzących, zarówno wśród osób pracujących na

Autor: Ewa Janas

, Biblioteka Administracja Publiczna,

Komentarz Telefoniczna obsługa klienta w urzędzie Presscom Janas - pozytywny wizerunek urzędu
Hit
Sztuka przemówień i wystąpień w administracji publicznej Presscom Monika Maj-Osytek

Książkę na temat przemówień i wystąpień przygotowano z myślą o każdym, kto, chcąc nie chcąc, musi odnaleźć się w roli mówcy – bez względu na to, czy przemawia przed kilkuosobowym zespołem pracowników, czy kilkutysięczną publicznością. W książce autorka pokazuje, w jaki sposób możesz zaprezentować własne myśli tak, aby zostały one zauważone i docenione przez Twoich odbiorców. Dzieli się autorskimi

Autor: Monika Maj Osytek

, Biblioteka Administracja Publiczna,

Komentarz Telefoniczna obsługa klienta w urzędzie Presscom Janas - pozytywny wizerunek urzędu
Hit
Wydawanie decyzji administracyjnych w ogólnym postępowaniu administracyjnym plus ponad 60 wzorów pism w wersji edytowalnej na CD

W praktyce administracyjnej podstawowymi zagadnieniami są zasady i tryby wydawania decyzji administracyjnych. Autor książki Wydawanie decyzji administracyjnych podejmuje tę problematykę, szczegółowo omawiając trzy kluczowe etapy tego procesu: od wszczęcia postępowania administracyjnego, poprzez postępowanie wyjaśniające, po przygotowanie i wydanie decyzji w sprawie. Koncentruje się przy tym na pos

Autor: Robert Suwaj

, Biblioteka Administracja Publiczna,

Komentarz Telefoniczna obsługa klienta w urzędzie Presscom Janas - pozytywny wizerunek urzędu
Hit
Polszczyzna (nie)urzędowa Redagowanie zrozumiałych pism w instytucjach publicznych

Ile razy do Twojej jednostki zadzwonił interesant z prośbą o wytłumaczenie, o co chodzi w otrzymanym wezwaniu czy decyzji administracyjnej? Powodów mogło być wiele: zawiłe sformułowania, ciężka forma czy obszerne odwołania do postawy prawnej., , W książce wyd. Presscom Redagowanie zrozumiałych pism w instytucjach publicznych Autor zawarł najważniejsze reguły dotyczące ortografii, interpunk

Autor: Michał Wiśnicki

, Biblioteka Administracja Publiczna,

Komentarz Telefoniczna obsługa klienta w urzędzie Presscom Janas - pozytywny wizerunek urzędu
Hit
Egzekucja administracyjna świadczeń pieniężnych

Książka o egzekucji administracyjnej pomaga rozwiązać najczęstsze problemy pojawiające się na poszczególnych etapach postępowania egzekucyjnego. Zawiera szczegółowy opis środków egzekucyjnych należności pieniężnych oraz środków ochrony praw uczestników postępowania. Autorzy książki Egzekucja administracyjna świadczeń pieniężnych odpowiadają między innymi na pytania:, ,- jak prowadzić egzek

Autor: Wojciech Piątek

, Przemysław Ostojski, Jan Olszanowski, Biblioteka Administracja Publiczna,

Komentarz Telefoniczna obsługa klienta w urzędzie Presscom Janas - pozytywny wizerunek urzędu
Skargi wnioski i petycje powszechne środki ochrony prawnej

W książce poruszone zostały zagadnienia związane z postępowaniem skargowo-wnioskowym oraz postępowaniem w sprawie petycji, m.in. w jednostkach samorządu terytorialnego, organach administracji rządowej, sądach, Sejmie i instytucjach europejskich.,,Książka pomoże nie tylko rozwiać wątpliwości osób na co dzień zajmujących się rozpatrywaniem skarg, petycji i wniosków, ale również przyczyni się

Autor: Grzegorz Sibiga

, Mateusz Błachucki, Biblioteka Administracja Publiczna,

Komentarz Telefoniczna obsługa klienta w urzędzie Presscom Janas - pozytywny wizerunek urzędu
Postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko i wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Publikacja przeznaczona jest dla instytucji zaangażowanych w proces wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz inwestorów i przedsiębiorców planujących nowe przedsięwzięcia. W książce, etap po etapie, zostało opisane postępowanie w zakresie wydania tzw. decyzji środowiskowej. Autorka wskazuje prawa i obowiązki zarówno instytucji wydających takie decyzje, jak i inwestorów. Omawia proce

Autor: Izabela Dutkowiak

, Biblioteka Administracja Publiczna,

Komentarz Telefoniczna obsługa klienta w urzędzie Presscom Janas - pozytywny wizerunek urzędu
Nadzór właścicielski i kontrola w spółkach komunalnych

Autorka książki omawia problemy i nieprawidłowości ujawnione w toku postępowań kontrolnych prowadzonych w spółkach komunalnych i organach samorządowych. Wskazuje ponadto na liczne przykłady dobrych praktyk i wzorców działania w zakresie polityki właścicielskiej oraz zasad nadzoru właścicielskiego. W publikacji opisane zostały m.in.:,- dostępne formy realizacji zadań samorządu terytorialnego,<b

Autor: Barbara Mrozowska Nieradko

, Biblioteka Administracja Publiczna,

Komentarz Telefoniczna obsługa klienta w urzędzie Presscom Janas - pozytywny wizerunek urzędu
Administracyjne postępowanie dowodowe książka omawia proces prowadzenia postępowania dowodowego

W książce opisano proces prowadzenia ,postępowania dowodowego,, którego celem jest ustalenie stanu faktycznego i wydanie decyzji administracyjnej. Na podstawie praktycznych przykładów i orzecznictwa sądów administracyjnych autor przedstawia zasady, jakimi należy się kierować w trakcie postępowania, oraz wskazuje czynności, które trzeba podjąć w celu uzyskania dowodów od momentu usta

Autor: Paweł Daniel

, Biblioteka Administracja Publiczna,

Komentarz Telefoniczna obsługa klienta w urzędzie Presscom Janas - pozytywny wizerunek urzędu
Nadzwyczajne tryby postępowania administracyjnego

Książka z postępowania administracyjnego skierowana jest głównie do praktyków, w tym pracowników organów administracji publicznej odpowiedzialnych za przygotowanie konkretnych rozstrzygnięć administracyjnych. Książka uwzględnia nowelizację przepisów kpa, a także zostało wzbogacone o aktualne orzecznictwo sądów administracyjnych.,,W jakich przypadkach należy zweryfikować wydaną decyzję admi

Autor: Krzysztof Sobieralski

, Paweł Majczak, Łukasz Kroplewski, Biblioteka Administracja Publiczna,

Komentarz Telefoniczna obsługa klienta w urzędzie Presscom Janas - pozytywny wizerunek urzędu
Ukochana modlitwa świętego Jana Pawła II

Oto modlitwa, którą naprawdę ukochał św. Jan Paweł

Komentarz Telefoniczna obsługa klienta w urzędzie Presscom Janas - pozytywny wizerunek urzędu
Polska w czasie trzech rozbiorów, 1772-1799

W imię prawdy, a nie potrzeby chwilowej, zamyślili

Komentarz Telefoniczna obsługa klienta w urzędzie Presscom Janas - pozytywny wizerunek urzędu
Kodeks postępowania karnego The Code of Criminal P

Tłumaczenie zostało uaktualnione o najnowsze zmian

Komentarz Telefoniczna obsługa klienta w urzędzie Presscom Janas - pozytywny wizerunek urzędu
Prawo energetyczne Komentarz

Ustawa Prawo energetyczne łączy regulacje typowe d

Komentarz Telefoniczna obsługa klienta w urzędzie Presscom Janas - pozytywny wizerunek urzędu
Joanna Jędrzejczyk. Wojowniczka

Autobiografia najwybitniejszej z walczących kobiet

Komentarz Telefoniczna obsługa klienta w urzędzie Presscom Janas - pozytywny wizerunek urzędu
Elementy logiki dla prawników Patryas

Nowoczesny podręcznik zawierający wykład logiki dl

Komentarz Telefoniczna obsługa klienta w urzędzie Presscom Janas - pozytywny wizerunek urzędu
Atlas zjaw i potworów z całego świata

Profesor Abraham Van Helsing – słynny łowca wampir

Komentarz Telefoniczna obsługa klienta w urzędzie Presscom Janas - pozytywny wizerunek urzędu
Egzamin na doradcę podatkowego Testy 2020

Publikacja zawiera pytania testowe opracowane prze