Komentarz Telefoniczna obsługa klienta w urzędzie Presscom Janas
Hit
Telefoniczna obsługa klienta w urzędzie Presscom Janas

Książka, która zmieni Twoje nastawienie do rozmów telefonicz­nych i problemów, z którymi dzwonią interesanci. Dzięki niej nauczysz się, jak profesjonalnie udzielać informacji, reagować na obiekcje czy agresywną mowę. Dowiesz się, jakie słowa i zwroty łagodzą, a które zaostrzają konflikt. Poradnik pomoże podnieść jakość rozmów przychodzących i wychodzących, zarówno wśród osób pracujących na

Autor: Ewa Janas

, Biblioteka Administracja Publiczna,

Komentarz Telefoniczna obsługa klienta w urzędzie Presscom Janas
Hit
Sztuka przemówień i wystąpień w administracji publicznej

Książkę na temat przemówień i wystąpień przygotowano z myślą o każdym, kto, chcąc nie chcąc, musi odnaleźć się w roli mówcy – bez względu na to, czy przemawia przed kilkuosobowym zespołem pracowników, czy kilkutysięczną publicznością. W książce autorka pokazuje, w jaki sposób możesz zaprezentować własne myśli tak, aby zostały one zauważone i docenione przez Twoich odbiorców. Dzieli się autorskimi

Autor: Monika Maj Osytek

, Biblioteka Administracja Publiczna,

Komentarz Telefoniczna obsługa klienta w urzędzie Presscom Janas
Administracyjne postępowanie dowodowe książka omawia proces prowadzenia postępowania dowodowego

W książce opisano proces prowadzenia ,postępowania dowodowego,, którego celem jest ustalenie stanu faktycznego i wydanie decyzji administracyjnej. Na podstawie praktycznych przykładów i orzecznictwa sądów administracyjnych autor przedstawia zasady, jakimi należy się kierować w trakcie postępowania, oraz wskazuje czynności, które trzeba podjąć w celu uzyskania dowodów od momentu usta

Autor: Paweł Daniel

, Biblioteka Administracja Publiczna,

Komentarz Telefoniczna obsługa klienta w urzędzie Presscom Janas
Hit
Wydawanie decyzji administracyjnych w ogólnym postępowaniu administracyjnym plus ponad 60 wzorów pism w wersji edytowalnej na CD

W praktyce administracyjnej podstawowymi zagadnieniami są zasady i tryby wydawania decyzji administracyjnych. Autor książki Wydawanie decyzji administracyjnych podejmuje tę problematykę, szczegółowo omawiając trzy kluczowe etapy tego procesu: od wszczęcia postępowania administracyjnego, poprzez postępowanie wyjaśniające, po przygotowanie i wydanie decyzji w sprawie. Koncentruje się przy tym na pos

Autor: Robert Suwaj

, Biblioteka Administracja Publiczna,

Komentarz Telefoniczna obsługa klienta w urzędzie Presscom Janas
Nadzwyczajne tryby postępowania administracyjnego

Książka z postępowania administracyjnego skierowana jest głównie do praktyków, w tym pracowników organów administracji publicznej odpowiedzialnych za przygotowanie konkretnych rozstrzygnięć administracyjnych. Książka uwzględnia nowelizację przepisów kpa, a także zostało wzbogacone o aktualne orzecznictwo sądów administracyjnych.,,W jakich przypadkach należy zweryfikować wydaną decyzję admi

Autor: Krzysztof Sobieralski

, Paweł Majczak, Łukasz Kroplewski, Biblioteka Administracja Publiczna,

Komentarz Telefoniczna obsługa klienta w urzędzie Presscom Janas
Zarządzanie dokumentacją w urzędzie Instrukcja kancelaryjna, rzeczowy wykaz akt i instrukcja archiwalna w praktyce

Każdy dokument wpływający do jednostki administracji publicznej musi pozostawić ślad w stosowanym systemie ewidencji dokumentacji. Dlatego przy ogromie spraw prowadzonych w wielu urzędach niezbędne jest gromadzenie, przechowywanie i archiwizowanie dokumentacji w sposób przemyślany i zgodny z obowiązującymi przepisami. Z opracowania czytelnicy dowiedzą się między innymi, jak zbudowany jest wykaz ak

Autor: Andrzej Regliński

, Biblioteka Administracja Publiczna,

Komentarz Telefoniczna obsługa klienta w urzędzie Presscom Janas
Zwrot środków przeznaczonych na realizację programów regionalnych finansowanych z udziałem środków europejskich – weryfikacja decyzji

Beneficjenci, którzy wykorzystują pozyskane środki unijne niezgodnie z ich przeznaczeniem lub naruszają przy tym obowiązujące procedury, muszą się liczyć z koniecznością zwrotu dotacji. W publikacji krok po kroku opisano proces wydawania decyzji określającej kwotę przypadającą do zwrotu oraz związane z tym prawo beneficjenta do odwołania się od decyzji lub do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzen

Autor: Krzysztof Sobieralski

, Krzysztof Sobieralski, Ilona Szczygieł Grudl, Anna Solner, Biblioteka Administracja Publiczna,

Komentarz Telefoniczna obsługa klienta w urzędzie Presscom Janas
Nadzór właścicielski i kontrola w spółkach komunalnych

Autorka książki omawia problemy i nieprawidłowości ujawnione w toku postępowań kontrolnych prowadzonych w spółkach komunalnych i organach samorządowych. Wskazuje ponadto na liczne przykłady dobrych praktyk i wzorców działania w zakresie polityki właścicielskiej oraz zasad nadzoru właścicielskiego. W publikacji opisane zostały m.in.:,- dostępne formy realizacji zadań samorządu terytorialnego,<b

Autor: Barbara Mrozowska Nieradko

, Biblioteka Administracja Publiczna,

Komentarz Telefoniczna obsługa klienta w urzędzie Presscom Janas
Dokumentacja podatkowa cen transferowych Jamroży O

Najnowsze zasady, jakimi kierują się urzędnicy kon

Komentarz Telefoniczna obsługa klienta w urzędzie Presscom Janas
Praxis Prawo rodzinne dla sędziów i pełnomocników

Praxis. Prawo rodzinne dla sędziów i pełnomocników

Komentarz Telefoniczna obsługa klienta w urzędzie Presscom Janas
Vademecum prawne geodety 2020

Książka ta to podstawowe źródło wiedzy geodezyjno-

Komentarz Telefoniczna obsługa klienta w urzędzie Presscom Janas
Publiczne prawo gospodarcze Blicharz

Podręcznik z publicznego prawa gospodarczego zawie

Komentarz Telefoniczna obsługa klienta w urzędzie Presscom Janas
Wprowadzenie do prawoznawstwa Jamróz

Wprowadzenie do prawoznawstwa to podręcznik adreso

Komentarz Telefoniczna obsługa klienta w urzędzie Presscom Janas
Plan kont dla budżetów jednostek samorządu terytor

Rachunkowość budżetu JST stanowi integralną część

Komentarz Telefoniczna obsługa klienta w urzędzie Presscom Janas
Kodeks Postępowania Karnego Orzecznictwo Aplikanta

Orzecznictwo aplikanta jest wyjątkowe ponieważ nas

For took: 16.999ms