Komentarz Dokumentacja pracownicza 2019 Wzory dokumentów kadrowych z komentarzem , płyta CD 200 wzorów dokumentów kadrowych
Dokumentacja pracownicza 2019 Wzory dokumentów kadrowych z komentarzem , płyta CD 200 wzorów dokumentów kadrowych

Poradnik, dzięki któremu specjaliści ds. kadr przygotują indywidualne teczki pracowników oraz wypełnią znajdujące się w nich dokumenty, zgodnie z przepisami obowiązującymi od 1.1.2019 r. Osoby pracujące z dokumentacją pracowniczą znajdą w poradniku:, gotowe wzory dokumentów kadrowych,, komentarze do wzorów z zakresu prawa pracy,, instrukcje wypełniania wzorów,, odwołania do podstaw

Autor: Bożena Lenart

, Prawo w praktyce, Kadry płace BHP, praca, zatrudnienie, wynagrodzenie,

Komentarz Dokumentacja pracownicza 2019 Wzory dokumentów kadrowych z komentarzem , płyta CD 200 wzorów dokumentów kadrowych
Sprawozdania i deklaracje w instytucjach kultury z

Sprawozdania i deklaracje w instytucjach kultury ,

Komentarz Dokumentacja pracownicza 2019 Wzory dokumentów kadrowych z komentarzem , płyta CD 200 wzorów dokumentów kadrowych
Reprezentacja w spółkach handlowych i cywilnych z

Kompleksowe opracowanie, w którym zostały przedsta

Komentarz Dokumentacja pracownicza 2019 Wzory dokumentów kadrowych z komentarzem , płyta CD 200 wzorów dokumentów kadrowych
Kaznodzieja Tom 6

Ostatni album z sześciotomowego, nowego wydania ko

Komentarz Dokumentacja pracownicza 2019 Wzory dokumentów kadrowych z komentarzem , płyta CD 200 wzorów dokumentów kadrowych
Instruktaż oceny ryzyka zawodowego na stanowisku p

Artykuł 226 k.p. i § 39 i 39a rozporządzenia MPiPS

Komentarz Dokumentacja pracownicza 2019 Wzory dokumentów kadrowych z komentarzem , płyta CD 200 wzorów dokumentów kadrowych
Obsługa turystyczna Zeszyt ćwiczeń Część 2

Zbiór ćwiczeń przeznaczony do kształcenia praktycz

Komentarz Dokumentacja pracownicza 2019 Wzory dokumentów kadrowych z komentarzem , płyta CD 200 wzorów dokumentów kadrowych
infoKALENDARZ kadrowo-księgowy 2020 Beck

Kalendarz dla kadrowych i księgowych z sektora pry

Komentarz Dokumentacja pracownicza 2019 Wzory dokumentów kadrowych z komentarzem , płyta CD 200 wzorów dokumentów kadrowych
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2019

Sprawozdanie finansowe po zmianach w 2019 roku. Wy

Komentarz Dokumentacja pracownicza 2019 Wzory dokumentów kadrowych z komentarzem , płyta CD 200 wzorów dokumentów kadrowych
Kodeks postępowania cywilnego Komentarz do zmian T

Komentarz do KPC uwzględnia zmiany wprowadzane ust