Komentarz Aktywne ćwiczenia szkoleniowe Mel Silberman
Hit
Aktywne ćwiczenia szkoleniowe Mel Silberman

Ćwiczenia powstały na podstawie trzydziestopięcioletniego doświadczenia autora w zawodzie trenera i projektanta szkoleń. W trakcie aktywnych ćwiczeń szkoleniowych stosuje się gry, symulacje, scenki i wizualizacje, które angażują zarówno myślenie, jak i emocje uczestników. Zamieszczone w tym zbiorze ćwiczenia stanowią cenną podpowiedź i źródło inspiracji dla trenerów, by mogli samodzielnie projekto

Autor: Mel Silberman

, Coaching i szkolenia,

Komentarz Aktywne ćwiczenia szkoleniowe Mel Silberman
Hit
Metody aktywizujące w szkoleniach

Książka zawiera skuteczne metody szkoleniowe polegające na uczeniu się przez działanie. W zaproponowanych ćwiczeniach przedstawiono różnorodne tematy szkoleniowe, które można dostosować do potrzeb rozmaitych grup i rodzajów szkoleń. Najnowsze, uaktualnione wydanie książki uwzględnia specyficzne wyzwania dzisiejszego środowiska pracy. Oprócz kompleksowego opisu projektowania i przeprowadzania ćwicz

Autor: Silberman Mel

, Sałuda Grzegorz, Biliński Witold, Coaching i szkolenia,

Komentarz Aktywne ćwiczenia szkoleniowe Mel Silberman
Coaching inteligencji emocjonalnej

Inteligencja emocjonalna to zdolność rozpoznawania uczuć własnych oraz uczuć innych osób. Zastosowanie jej w coachingu pomaga doskonalić swoje umiejętności oraz kierować rozwojem innych. Lektura tej książki pozwala m.in.: ,- spojrzeć z nowej perspektywy na metody rozwoju osobistego, ,- zwiększyć swoją świadomość i odpowiedzialność, ,- rozwinąć umiejętność prowadzenia coachingu dla inny

Autor: Spencer Arnell Lisa

, Neale Stephen, Wilson Liz, Coaching i szkolenia,

Komentarz Aktywne ćwiczenia szkoleniowe Mel Silberman
Tutoring Teoria praktyka studia przypadków

Tutoring jako metoda edukacji spersonalizowanej, traktująca rozwój podopiecznego holistycznie, staje się coraz bardziej popularna. W opinii jej prekursorów oraz praktyków jest ona szansą na powrót do źródeł edukacji i odnowienie relacji mistrz-uczeń. Metoda ta, oparta na personalizmie, klasycznej koncepcji cnót i osiągnięciach psychologii pozytywnej oraz wyposażona w nowoczesne narzędzia edukacyjn

Autor: Piotr Czekierda

, Bartosz Fingas, Marcin Szala, Coaching i szkolenia,

Komentarz Aktywne ćwiczenia szkoleniowe Mel Silberman
Przewodnik po e-learningu

Mechanizmy e-learningowe są już w Polsce powszechnie stosowane zarówno w edukacji, jak i w świecie biznesu. Mimo to e-learning wciąż w wielu środowiskach pozostaje nieujarzmiony, a trudności związane z efektywnym wykorzystaniem skutecznie ograniczają jego potencjał biznesowy. W książce kompleksowo omówiono mechanizmy e-learningu i procesy jego wdrażania, a także dobre i złe praktyki, sukcesy i por

Autor: Hyla Marek

, Coaching i szkolenia,

Komentarz Aktywne ćwiczenia szkoleniowe Mel Silberman
Coaching kariery

Książka zainteresuje zarówno profesjonalnych coachów, jak i menedżerów, kadrę zarządzającą firm, pracowników działów HR, doradców zawodowych, trenerów i konsultantów zarządzania. Będzie też cennym źródłem wiedzy dla pracowników naukowych i studentów kierunków związanych z zarządzaniem, psychologią oraz pedagogiką. , Książka jest pierwszą na polskim rynku publikacją łączącą tematykę coachingu z

Autor: Sidor Rządkowska Małgorzata

, Coaching i szkolenia,

Komentarz Aktywne ćwiczenia szkoleniowe Mel Silberman
Profesjonalny coaching Zasady i dylematy etyczne w pracy coacha

Dwa pierwsze rozdziały poświęciłam zagadnieniom, które można określić jako „pytanie o granice”. Omawiam w nich istotę i rodzaje coachingu, charakteryzuję różnice między coachingiem a mentoringiem, konsultingiem i szkoleniem, a także linię oddzielającą coaching od psychoterapii. W rozdziale 3 przedstawiam dyskusje toczone na temat kodeksów etycznych oraz prezentuję współczesne podejścia do twor

Autor: Sidor Rządkowska Małgorzata

, Coaching i szkolenia,

Komentarz Aktywne ćwiczenia szkoleniowe Mel Silberman
Coaching Teoria praktyka studia przypadków

Coaching stał się w ostatnim okresie jednym z najpopularniejszych terminów. Podkreśla się powszechnie, iż stanowi on najbardziej wartościowe podejście do rozwoju zawodowego pracowników, a waga tej problematyki stale rośnie. Coaching jest bowiem optymalną strategią na trudne czasy - nie sposób znaleźć drugiej koncepcji i praktyki działania, która tak bardzo wzmacnia kulturę organizacyjną firmy. Dos

Autor: Sidor Rządkowska Małgorzata

, Coaching i szkolenia,

Komentarz Aktywne ćwiczenia szkoleniowe Mel Silberman
Istota prokury i zasady odpowiedzialności prokuren

Istota prokury i zasady odpowiedzialności prokuren

Komentarz Aktywne ćwiczenia szkoleniowe Mel Silberman
Kodeks cywilny orzecznictwo aplikanta 2020

Orzecznictwo Aplikanta – Kodeks cywilny, zawiera t

Komentarz Aktywne ćwiczenia szkoleniowe Mel Silberman
Creative Flow Rok uważnego życia

Czy masz wrażenie, że ciągle gdzieś pędzisz, wykon

Komentarz Aktywne ćwiczenia szkoleniowe Mel Silberman
Meritum Podatki 2019 kwartalne aktualizacje w form

Praktyczne informacje na temat polskiego prawa pod

Komentarz Aktywne ćwiczenia szkoleniowe Mel Silberman
Nowe prawo oświatowe zmiany organizacyjno-kadrowe

Publikacja z nowego prawa oswiatowego to praktyczn

Komentarz Aktywne ćwiczenia szkoleniowe Mel Silberman
Inwentaryzacja od A do Z z uwzględnieniem stanowis

Wszystko o zasadach i technikach dokonywania inwen

Komentarz Aktywne ćwiczenia szkoleniowe Mel Silberman
Inspired Leadership How You Can Achieve Extraordin

Elevate your leadership to achieve the extraordina

Komentarz Aktywne ćwiczenia szkoleniowe Mel Silberman
Stosunek prawny zobowiązania celno-podatkowego w o

Publikacja przeznaczona jest dla specjalistów z dz

For took: 16.902ms