Komentarz Zamknięcie roku 2019 Rachunkowość
Hit
Zamknięcie roku 2019 Rachunkowość

Książka wyd. Rachunkowość o zamknięciu roku 2019 Pana Fedaka uwzględnia zmiany ustawy o rachunkowości. Nowe regulacje mają zastosowanie już do sprawozdań za 2020 rok. Jednostki w zależności od statusu (średnie i duże, małe, mikro) – mogą sporządzać je według dotychczasowych lub nowych wzorów (a jest ich łącznie aż cztery rodzaje), stosując przy tym dodatkowo różne uproszczenia., 25. wydanie na

Autor: Zdzisław Fedak

, Justyna Adamczyk, Maria Borkowska, Łukasz Chłond, Zdzisław Fedak, Edyta Głębicka, Katarzyna Jędrzejewska, Anna Koleśnik, Anna Lubecka, Przemysław Mućko, Andrzej Niemiec, Wanda Skoczylas, Magdalena Soboń,

Komentarz Zamknięcie roku 2019 Rachunkowość
Ustawa o rachunkowości Zmiany 2019

W publikacji prezentujemy istotne zmiany w sprawoz

Komentarz Zamknięcie roku 2019 Rachunkowość
Podatek VAT w branży TSL

Książka podatkowa o TSL jest przeznaczona dla dyre

Komentarz Zamknięcie roku 2019 Rachunkowość
Prawo ochrony danych osobowych wobec profilowania

Książka jest pierwszą w Polsce prawniczą monografi

Komentarz Zamknięcie roku 2019 Rachunkowość
Zasada pewności w prawie podatkowym

Książka zawiera rozważania dotyczące istoty oraz r

Komentarz Zamknięcie roku 2019 Rachunkowość
Opodatkowanie lokalu mieszkalnego w działalności g

Książka dla adwokatów, radców prawnych oraz doradc

Komentarz Zamknięcie roku 2019 Rachunkowość
Rachunek przepływów pieniężnych w praktyce

Książka napisana przez Sałdykę omawia w bardzo prz

Komentarz Zamknięcie roku 2019 Rachunkowość
Kodeks postępowania cywilnego Komentarz Zieliński

Komentarz do kodeksu postępowania cywilnego koment

Komentarz Zamknięcie roku 2019 Rachunkowość
Zwrot środków przeznaczonych na realizację program

Beneficjenci, którzy wykorzystują pozyskane środk

For took: 20.900ms