Komentarz Emerytury i renty w praktyce książka o systemie ubezpieczeń emerytalno-rentowych w Polsce
Emerytury i renty w praktyce książka o systemie ubezpieczeń emerytalno-rentowych w Polsce

Książka to kompendium dla dla pracowników obsługujących sprawy kadrowe w zakresie systemu ubezpieczeń emerytalno-rentowych w Polsce. Książka kompleksowo omawia warunki wymagane do przyznania emerytury lub renty, w tym:,- renty wypadkowej i z tytułu choroby zawodowej,,- świadczenia przedemerytalnego,,- emerytury pomostowej,,- nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego.,,Pr

Autor: Poradniki kadrowe

, Ewa Dziubińska Lechnio, Eliza Skowrońska,

Komentarz Emerytury i renty w praktyce książka o systemie ubezpieczeń emerytalno-rentowych w Polsce
Hit
MERITUM Ubezpieczenia społeczne

Publikacja jest przeznaczona dla pracowników działów kadr, księgowości, biur księgowo-rachunkowych oraz terenowych oddziałów ZUS i jednostek pomocy społecznej., Poradnik omawia zagadnienia związane z systemem ubezpieczeń społecznych i świadczeniami ubezpieczeniowymi, mając na uwadze przede wszystkim praktyczne, przystępne przedstawienie tematu. Nie jest to więc komentarz do ustawy o systemie u

Autor: Ewa Dziubińska Lechnio

, Joanna Kaleta, Magdalena Kostrzewa, Piotr Kostrzewa, Elżbieta Kowalczyk, Jerzy Kuźniar, Eliza Skowrońska, Agnieszka Ślązak, Joanna Stępniak,

Komentarz Emerytury i renty w praktyce książka o systemie ubezpieczeń emerytalno-rentowych w Polsce
Galicyjskie żywoty Opowieści o stracie doli i pogr

Galicyjskie żywoty to zbiór esejów historycznych,

Komentarz Emerytury i renty w praktyce książka o systemie ubezpieczeń emerytalno-rentowych w Polsce
The INSURTECH Book

The definitive compendium for the Insurance Digita

Komentarz Emerytury i renty w praktyce książka o systemie ubezpieczeń emerytalno-rentowych w Polsce
Wzory pism i orzeczeń w postępowaniu przed sądami

Książka zawiera 225 wzorów pism w postępowaniu sąd

Komentarz Emerytury i renty w praktyce książka o systemie ubezpieczeń emerytalno-rentowych w Polsce
Innowacje i trendy we współczesnej gospodarce

Książka stanowi cenne źródło informacji na temat p

Komentarz Emerytury i renty w praktyce książka o systemie ubezpieczeń emerytalno-rentowych w Polsce
Kodeks karny Kodeks postępowania karnego 2019 Edyc

Seria książek Twoje Prawo na 2019 rok z kodeksu ka

Komentarz Emerytury i renty w praktyce książka o systemie ubezpieczeń emerytalno-rentowych w Polsce
Wstęp do prawoznawstwa Morawski

W książce o wstępie do prawoznawstwa albo nauk o p

Komentarz Emerytury i renty w praktyce książka o systemie ubezpieczeń emerytalno-rentowych w Polsce
Ćwiczenia improwizacyjne w programach szkoleniowyc

Improwizacja stosowana, która jeszcze niedawno wyd

Komentarz Emerytury i renty w praktyce książka o systemie ubezpieczeń emerytalno-rentowych w Polsce
Pisma procesowe w sprawach cywilnych Zieliński

Publikacje z serii Wzory Pism Becka to opracowania