Komentarz Emerytury i renty w praktyce książka o systemie ubezpieczeń emerytalno-rentowych w Polsce
Emerytury i renty w praktyce książka o systemie ubezpieczeń emerytalno-rentowych w Polsce

Książka to kompendium dla dla pracowników obsługujących sprawy kadrowe w zakresie systemu ubezpieczeń emerytalno-rentowych w Polsce. Książka kompleksowo omawia warunki wymagane do przyznania emerytury lub renty, w tym:,- renty wypadkowej i z tytułu choroby zawodowej,,- świadczenia przedemerytalnego,,- emerytury pomostowej,,- nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego.,,Pr

Autor: Poradniki kadrowe

, Ewa Dziubińska Lechnio, Eliza Skowrońska,

Komentarz Emerytury i renty w praktyce książka o systemie ubezpieczeń emerytalno-rentowych w Polsce
Hit
MERITUM Ubezpieczenia społeczne

Publikacja jest przeznaczona dla pracowników działów kadr, księgowości, biur księgowo-rachunkowych oraz terenowych oddziałów ZUS i jednostek pomocy społecznej., Poradnik omawia zagadnienia związane z systemem ubezpieczeń społecznych i świadczeniami ubezpieczeniowymi, mając na uwadze przede wszystkim praktyczne, przystępne przedstawienie tematu. Nie jest to więc komentarz do ustawy o systemie u

Autor: Ewa Dziubińska Lechnio

, Joanna Kaleta, Magdalena Kostrzewa, Piotr Kostrzewa, Elżbieta Kowalczyk, Jerzy Kuźniar, Eliza Skowrońska, Agnieszka Ślązak, Joanna Stępniak,

Komentarz Emerytury i renty w praktyce książka o systemie ubezpieczeń emerytalno-rentowych w Polsce
VAT Zmiany od 1 września i 1 listopada 2019 roku

Publikacja zawiera ujednolicony tekst ustawy o VAT

Komentarz Emerytury i renty w praktyce książka o systemie ubezpieczeń emerytalno-rentowych w Polsce
Szkolenie okresowe dla pracodawców i innych osób k

Podręcznik do szkolenia okresowego dla pracodawców

Komentarz Emerytury i renty w praktyce książka o systemie ubezpieczeń emerytalno-rentowych w Polsce
Teksty ustaw Egzaminy Aplikacje radcowska i adwoka

Zbiór zawiera następujące zmiany:,,Kodeks

Komentarz Emerytury i renty w praktyce książka o systemie ubezpieczeń emerytalno-rentowych w Polsce
Hardy, twardy, najlepszy

Książka o spełnianiu marzeń i kreowaniu rzeczywist

Komentarz Emerytury i renty w praktyce książka o systemie ubezpieczeń emerytalno-rentowych w Polsce
Zmiany w kodeksie postępowania administracyjnego ,

Publikacja przedstawia zmiany w kodeksie postępowa

Komentarz Emerytury i renty w praktyce książka o systemie ubezpieczeń emerytalno-rentowych w Polsce
Kariera Nikodema Dyzmy

Jedna z najsłynniejszych powieści polskich, w któr

Komentarz Emerytury i renty w praktyce książka o systemie ubezpieczeń emerytalno-rentowych w Polsce
Ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej Komentar

Krajowa Administracja Skarbowa stanowi wyspecjaliz

Komentarz Emerytury i renty w praktyce książka o systemie ubezpieczeń emerytalno-rentowych w Polsce
Noc Ósma/ Lot 7A/ Przesyłka

Noc Ósma Jest ósmy dzień ósmego miesiąca roku. Ósm

For took: 20.173ms