Komentarz Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2019
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2019

Sprawozdanie finansowe po zmianach w 2019 roku. Wyceny księgowe i podatkowe. Różnice księgowe i podatkowe. Koszty i przychody podatkowe. Przejście z wyniku bilansowego na podatkowy. Rozliczenie roczne VAT, CIT, PIT, PFRON, GUS. Jednolity plik kontrolny. Listy kontrolne.

Autor: Podatkowe Teksty Ustaw Becka

, Artur Hołda, Łukasz Chmielecki, Iwona Czauderna, Szymon Dąbek, Maja Fabrowska, Bogdan Gajos, Małgorzata Kadłubaj, Łukasz Klimczyk, Ewa Komorowska, Paweł Ożga, Marek Piotrowski, Marek Przybylski, Jacek Pukaluk, Marek Rotkiewicz, Michał Sroczyński, Anna Staszel, Wojciech Studnicki, Jadwiga Szczotka, Katarzyna Trzpioła, Tadeusz Waślicki,

Komentarz Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2019
Kodeks cywilny Przepisy Stan prawny na 15 sierpnia

Stan prawny na: 15.08.2019 roku. W najnowszym 8. w

Komentarz Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2019
Prawo finansów publicznych Mikos-Sitek Zapadka Bec

W książce o prawie finansów publicznych omówione z

Komentarz Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2019
Rzeczowe aktywa trwałe

Niezwykle dokładne, szczegółowe i obszerne opracow

Komentarz Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2019
Prawo budowlane w pytaniach i odpowiedziach rozwią

Książka z prawa budowlanego adresowana jest główni

Komentarz Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2019
Kodeks rodzinny i opiekuńczy Komentarz Przepisy wp

Tom V zawiera komentarz do następujących zagadnień

Komentarz Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2019
The New Boss

Any organization, no matter how stolid, may be uns

Komentarz Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2019
Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy

Teksty ustaw Becka z kodeksu postępowania administ

Komentarz Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2019
Metody pomiaru i determinant jakości informacji w

Głównym celem monografii jest zdefiniowanie i komp

For took: 18.002ms