Komentarz Dostosowanie wyników cen transferowych do procesu tworzenia wartości, raporty końcowe z 2020 roku dotyczące działań 8–10
Dostosowanie wyników cen transferowych do procesu tworzenia wartości, raporty końcowe z 2020 roku dotyczące działań 8–10

Publikacja Dostosowanie wyników cen transferowych do procesu tworzenia wartości jest rezultatem prac nad działaniami 8–10 BEPS odnoszącymi się do cen transferowych w kwestii m.in. dóbr niematerialnych (działanie 8), alokacji ryzyka (działanie 9) oraz recharakteryzacji transakcji niemających ekonomicznego uzasadnienia (działanie 10). Warto nadmienić, że opisane w książce wyniki działań 8–10 BEPS st

Autor: OECD

, Ewelina Stamblewska Urbaniak,

Komentarz Dostosowanie wyników cen transferowych do procesu tworzenia wartości, raporty końcowe z 2020 roku dotyczące działań 8–10
Podatki 2019 z komentarzem Crido Taxand

Podatki 2019 z komentarzem Crido to pierwszy na rynku kompleksowy zbiór aktualnych przepisów podatkowych z komentarzem do wybranych ustaw oraz praktycznymi opracowaniami przygotowanymi przez doradców podatkowych z Crido. Publikacja zawiera:,71 aktualnych aktów prawnych z zakresu prawa podatkowego - ustaw i rozporządzeń,,przygotowane przez Crido tabele i schematy, a wśród nich m.in.:,po

Autor: Łukasz Bączyk

, Michał Borowski, Jan Furtas, Marek Gadacz, Amelia Górniak, Andrzej Jan Puncewicz, Roman Namysłowski, Sławomir Pilarczyk, Ewelina Stamblewska Urbaniak, Paweł Toński, Podatki 2019,

Komentarz Dostosowanie wyników cen transferowych do procesu tworzenia wartości, raporty końcowe z 2020 roku dotyczące działań 8–10
BHP przy obsłudze maszyn do drewna Piła taśmowa fi

Piła taśmowa przeznaczona jest do precyzyjnego cię

Komentarz Dostosowanie wyników cen transferowych do procesu tworzenia wartości, raporty końcowe z 2020 roku dotyczące działań 8–10
Ustawa o księgach wieczystych i hipotece oraz prze

Prezentowany komentarz zawiera omówienie przepisów

Komentarz Dostosowanie wyników cen transferowych do procesu tworzenia wartości, raporty końcowe z 2020 roku dotyczące działań 8–10
Chata nad jeziorem

Nawet najpoważniejszy kryzys uczuciowy nie może tr

Komentarz Dostosowanie wyników cen transferowych do procesu tworzenia wartości, raporty końcowe z 2020 roku dotyczące działań 8–10
Kodeks cywilny Komentarz Spadki Tom 4A

Tom IVA zawiera komentarz do następujących zagadni

Komentarz Dostosowanie wyników cen transferowych do procesu tworzenia wartości, raporty końcowe z 2020 roku dotyczące działań 8–10
Odwrócony kredyt hipoteczny Komentarz

Odwrócony kredyt hipoteczny to nowe zjawisko na po

Komentarz Dostosowanie wyników cen transferowych do procesu tworzenia wartości, raporty końcowe z 2020 roku dotyczące działań 8–10
Postępowanie wieczystoksięgowe

Monografia, która jest pierwszym i jak dotąd jedyn

Komentarz Dostosowanie wyników cen transferowych do procesu tworzenia wartości, raporty końcowe z 2020 roku dotyczące działań 8–10
Tylko ty

Niektórzy ludzie wyjeżdżają na wycieczki last minu

Komentarz Dostosowanie wyników cen transferowych do procesu tworzenia wartości, raporty końcowe z 2020 roku dotyczące działań 8–10
Etyka zawodu radcy prawnego i adwokata Kazusy. Obj

Książka omawia etykę i zasady wykonywania zawodu z

For took: 15.952ms