Komentarz Kodeks postępowania karnego Komentarz Dudka
Hit
Kodeks postępowania karnego Komentarz Dudka

Komentarz do kodeksu postępowania karnego stanowi odpowiedź na potrzebę nowego zwięzłego komentarza przeznaczonego przede wszystkim do prawników praktyków i aplikantów. Zawiera jednoznaczne wskazówki dotyczące sposobu rozwiązania wielu problemów prawnych, z którymi spotykają się w praktyce zawodowej sędziowie, prokuratorzy, adwokaci oraz radcowie prawni. W formułowaniu konkretnych rozwiązań pomocn

Autor: Katarzyna Dudka

, Hanna Paluszkiewicz, Małgorzata Beata Janicz, Cezary Kulesza, Jarosław Matras, Barbara Skowron, Komentarze praktyczne,

Komentarz Kodeks postępowania karnego Komentarz Dudka
Hit
Postępowanie karne Kazusy z rozwiązaniami Dudka

Każdy kazus w książce z postępowania karnego jest inspirowany rzeczywistym stanem faktycznym. Oprócz pytań naprowadzających na istotę problemu zawiera klarowne omówienie jego rozwiązania oraz wykaz literatury i orzecznictwa. Zakres tematyczny kazusów obejmuje również przypadki z zakresu prawa karnego skarbowego oraz dotyczące problematyki intertemporalnej. Książka jest przeznaczona przede wszystki

Autor: Katarzyna Dudka

, Hanna Paluszkiewicz, Magdalena Błaszyk,

Komentarz Kodeks postępowania karnego Komentarz Dudka
Postępowanie karne Dudka Paluszkiewicz

W podręczniku został przedstawiony współczesny model postępowania karnego w kształcie nadanym mu nowelizacjami Kodeksu postępowania karnego z lat 2013-2018. W czwartym wydaniu książki do postępowania karnego został przedstawiony współczesny model postępowania karnego w kształcie nadanym mu nowelizacjami Kodeksu postępowania karnego z lat 2013−2018. Autorki opisały zarówno zmiany wynikające z refor

Autor: Katarzyna Dudka

, Hanna Paluszkiewicz, Podręcznik prawo,

Komentarz Kodeks postępowania karnego Komentarz Dudka
Problematyka obrotu fakturami wystawionymi w sposób nierzetelny

Książka Problematyka obrotu fakturami wystawionymi w sposób nierzetelny stanowi kompleksowe omówienie zagadnień związanych z obrotem fakturami wystawionymi w sposób nierzetelny w świetle prawa karnego materialnego i procesowego. Książa została także wzbogacona o aktualne orzecznictwo sądów administracyjnych, sądów powszechnych oraz Sądu Najwyższego. W publikacji omówiono zagadnienia związane z:<br

Autor: Sebastian Kowalski

, Hanna Paluszkiewicz, Olaf Włodkowski, Podatki w praktyce,

Komentarz Kodeks postępowania karnego Komentarz Dudka
Kodeks postępowania karnego Wybór orzecznictwa z komentarzem

Opracowanie zawiera wybór orzecznictwa Sądu Najwyższego, sądów powszechnych, a także orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, które są szczególnie istotne dla interpretacji i stosowania przepisów kodeksu postępowania karnego. W książki uwzględniono obszerną nowelizację, która weszła w życie 1 lipca 2015 r., wprowadzaj

Autor: Katarzyna Dudka

, Hanna Paluszkiewicz, Dobrosława Szumiło Kulczycka,

Komentarz Kodeks postępowania karnego Komentarz Dudka
Sporządzanie środków odwoławczych i innych środków zaskarżenia w postępowaniu karnym i karnoskarbowy

Prezentowana pozycja omawia całościowo problematykę sporządzania środków odwoławczych i innych środków zaskarżenia w postępowaniu karnym i karnoskarbowym. Prezentowana publikacja: adwokatom i radcom prawnym ułatwi skuteczne złożenie środka odwoławczego/zaskarżenia dzięki praktycznym wskazówkom Autorki, aplikantom zapewni fachowe przygotowanie się do składania środków odwoławczych/zaskarżenia, zawi

Autor: Hanna Paluszkiewicz

,

Komentarz Kodeks postępowania karnego Komentarz Dudka
Wstęp do geoinformacji z ArcGIS

Podręcznik Wstęp do geoinformacji z ArcGIS powstał

Komentarz Kodeks postępowania karnego Komentarz Dudka
Ekstaza we Florencji

Mroczniejsza i bardziej literacka wersja Jedz, mód

Komentarz Kodeks postępowania karnego Komentarz Dudka
Probacja Resocjalizacja z udziałem społeczeństwa K

Prezentowana publikacja oparta jest na podejściu i

Komentarz Kodeks postępowania karnego Komentarz Dudka
Leksykon podatek dochodowy od osób prawnych 2019 U

Zapomnij o problemach z podatkiem dochodowym od os

Komentarz Kodeks postępowania karnego Komentarz Dudka
Leczenie biologiczne a prawa pacjenta

Publikacja porządkuje dotychczasowy stan wiedzy na

Komentarz Kodeks postępowania karnego Komentarz Dudka
Rachunek kosztów w rachunkowości finansowej ewiden

Uzupełnienie opracowania autorstwa Danuty Małkowsk

Komentarz Kodeks postępowania karnego Komentarz Dudka
Geografia dla maturzysty Zeszyt ćwiczeń Część 3 Ge

Zeszyt ćwiczeń stanowi uzupełnienie podręcznika Ge

Komentarz Kodeks postępowania karnego Komentarz Dudka
List do Tesaloniczan

Nowy Testament we współczesnym języku polskim z ko

For took: 13.328ms