Komentarz Kryminalistyka Hołyst najobszerniejszy na rynku podręcznik do kryminalistyki
Hit
Kryminalistyka Hołyst najobszerniejszy na rynku podręcznik do kryminalistyki

Podręcznik do kryminalistyki został w znaczący sposób zaktualizowany i uzupełniony. W części wstępnej dodano nowe rozdziały na temat standardów badań kryminalistycznych, myślenia kryminalistycznego oraz przyszłości nauk sądowych. Część drugą wzbogacono o nowe zagadnienia dotyczące m.in. oględzin miejsca zdarzenia, analizy autentyczności obrazów, badań narkotyków oraz badań fizykochemicznych, a tak

Autor: Hołyst Brunon

, Podręcznik prawo,

Komentarz Kryminalistyka Hołyst najobszerniejszy na rynku podręcznik do kryminalistyki
Psychologia kryminalistyczna Hołyst Brunon

Psychologia kryminalistyczna. Diagnoza i praktyka stanowi nową dziedzinę psychologii stosowanej, mającą własny obszar badań i charakteryzującą się ścisłymi powiązaniami z tradycyjnie rozróżnianymi działami psychologii. Zakres psychologii kryminalistycznej obejmuje psychologiczne aspekty kryminalistyki, czyli nauki o metodach ustalania faktu przestępstwa, sposobu jego popełniania, wykrywania sprawc

Autor: Hołyst Brunon

,

Komentarz Kryminalistyka Hołyst najobszerniejszy na rynku podręcznik do kryminalistyki
Przeciwko życiu Tom 3

W tomie 3 Autor dokonał analizy kwestii obejmujących działania jednostki przeciwko życiu innych (przestępczość przeciwko życiu, uwarunkowania sytuacyjne i kulturowe).

Autor: Hołyst Brunon

,

Komentarz Kryminalistyka Hołyst najobszerniejszy na rynku podręcznik do kryminalistyki
W poszukiwaniu siebie

Subtelna historia o prawdziwej i tej jedynej miłoś

Komentarz Kryminalistyka Hołyst najobszerniejszy na rynku podręcznik do kryminalistyki
Ordynacja podatkowa Komentarz Dzwonkowski

Kolejne, 9. wydanie Komentarza do ustawy z 29.8.19

Komentarz Kryminalistyka Hołyst najobszerniejszy na rynku podręcznik do kryminalistyki
Świadczenia pozapłacowe

Pozapłacowe benefity dla pracowników to dziś jedno

Komentarz Kryminalistyka Hołyst najobszerniejszy na rynku podręcznik do kryminalistyki
Akademickie prawo zatrudnienia Komentarz Baran Woj

Akademickie prawo zatrudnienia odnosi się do relac

Komentarz Kryminalistyka Hołyst najobszerniejszy na rynku podręcznik do kryminalistyki
Pół wieku z zabytkami

Książka prezentuje doświadczenia znanego gdańskieg

Komentarz Kryminalistyka Hołyst najobszerniejszy na rynku podręcznik do kryminalistyki
Gry wideo w środowisku rodzinnym Diagnoza i rekome

Damian Gałuszka – absolwent Wydziału Humanistyczne

Komentarz Kryminalistyka Hołyst najobszerniejszy na rynku podręcznik do kryminalistyki
Procedury oświatowe z wzorami dokumentów Tom 2

Publikacja zawiera obszerny zbiór procedur stosowa

Komentarz Kryminalistyka Hołyst najobszerniejszy na rynku podręcznik do kryminalistyki
Rosja Przestrzeń czas i znaki

Zainteresowanie kulturą rosyjską jest w Polsce nat