Komentarz Kodeks postępowania cywilnego Komentarz do ustawy z 4.7.2019 roku Reforma KPC 2019
Kodeks postępowania cywilnego Komentarz do ustawy z 4.7.2019 roku Reforma KPC 2019

Komentarz do kodeksu postępowania cywilnego omawia wszystkie przepisy zmienione przez ustawę z 4.7.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz innych ustaw. Ustawa usprawnia postępowanie w sprawach cywilnych i skraca czas rozpoznania spraw przez sądy cywilne – stąd wiele zmian dotyczy nowej organizacji pracy sądu oraz nałożenia na strony – w tym pełnomocników procesowych – nowych

Autor: Jacek Gołaczyński

, Dariusz Szostek, Reforma KPC 2019, Komentarze Becka,

Komentarz Kodeks postępowania cywilnego Komentarz do ustawy z 4.7.2019 roku Reforma KPC 2019
Hit
Postępowanie egzekucyjne, komornicy sądowi, koszty egzekucyjne

Książka dla komorników sądowych, doradców podatkowych, adwokatów, radców prawnych, sędziów stanowi kompleksowe opracowanie tematyki ,postępowania egzekucyjnego, oraz nowych ustaw o komornikach sądowych i o kosztach komorniczych. W książce omówiono zagadnienia dotyczące:,- kosztów postępowania sądowego,,- klauzuli wykonalności i tytułów egzekucyjnych,,- wszczęcia, zawieszenia i umo

Autor: Jacek Gołaczyński

, Biblioteka Sądowa,

Komentarz Kodeks postępowania cywilnego Komentarz do ustawy z 4.7.2019 roku Reforma KPC 2019
Ochrona danych osobowych w postępowaniach sądowych i przed organami administracji publicznej

Książka przedstawia problematykę ochrony danych osobowych w kontekście dochodzenia roszczeń i obrony praw w postępowaniach, zwłaszcza w takich, w których pojawiają się dane osobowe szczególnej kategorii dotyczące informacji o stanie zdrowia (np. w sprawach z udziałem pacjentów), o życiu osobistym i preferencjach seksualnych (np. w sprawach rodzinnych). Zagadnienia te są szczególnie istotne również

Autor: Kinga Flaga Gieruszyńska

, Jacek Gołaczyński, Wojciech Bożek, Łukasz Dubiński, Ewa Galewska, Aleksandra Klich, Ewa Kowalewska, Paweł Mańczyk, Mariusz Nawrocki, Joanna Studzińska, Karolina Ziemianin, Prawo w praktyce,

Komentarz Kodeks postępowania cywilnego Komentarz do ustawy z 4.7.2019 roku Reforma KPC 2019
Private International Law in Poland

Książka stanowi kompleksowe opracowanie norm polskiego prawa prywatnego międzynarodowego i norm kolizyjnych na tle międzynarodowego praca prywatnego. W sytuacji intensyfikacji obrotu międzynarodowego, w której bardzo często występują stosunki prawne z zakresu prawa prywatnego powiązanego z prawem różnych państw, należy odnieść się do właściwych norm prawa międzynarodowego prywatnego. Obowiązek zas

Autor: Jacek Gołaczyński

, Agata Jaroszek, Daniel Karkut, Przemysław Pęcherzewski, Piotr Rodziewicz, Anna Sojat, Magdalena Wasylkowska, Marek Zalisko,

Komentarz Kodeks postępowania cywilnego Komentarz do ustawy z 4.7.2019 roku Reforma KPC 2019
Sztuczna inteligencja, blockchain, cyberbezpieczeństwo oraz dane osobowe. Zagadnienia wybrane

Ostatnie dwa, trzy lata – to przełom technologiczny nazywany przez niektórych kolejną rewolucją technologiczną wraz z którą pojawiły się nowe zagadnienia i narzędzia technologiczne, a za nimi nowe problemy prawne. W skrócie nazywane IBAC od IoT (ang. Internet of Things – Internet Rzeczy), Blockchain, AI (ang. Artificial Intelligence – Sztuczna Inteligencja) i Cybersecurity (cyberbezpieczeństwo).

Autor: Kinga Flaga Gieruszyńska

, Jacek Gołaczyński, Dariusz Szostek,

Komentarz Kodeks postępowania cywilnego Komentarz do ustawy z 4.7.2019 roku Reforma KPC 2019
Kodeks postępowania cywilnego ze schematami

Publikacja zawiera tekst ustawy – Kodeks postępowa

Komentarz Kodeks postępowania cywilnego Komentarz do ustawy z 4.7.2019 roku Reforma KPC 2019
Ustawa o ochronie danych osobowych Komentarz Barta

W komentarzu omówiono przepisy nowej ustawy o ochr

Komentarz Kodeks postępowania cywilnego Komentarz do ustawy z 4.7.2019 roku Reforma KPC 2019
Pośród klęsk i zwycięstw

Fascynująca relacja z życia polskiej rodziny, któr

Komentarz Kodeks postępowania cywilnego Komentarz do ustawy z 4.7.2019 roku Reforma KPC 2019
RODO dla księgowych i biur rachunkowych Zmiany od

Autorzy w przystępny sposób przeprowadzają Czyteln

Komentarz Kodeks postępowania cywilnego Komentarz do ustawy z 4.7.2019 roku Reforma KPC 2019
Prawo prasowe podręcznik prawniczy zagadnienia z z

Podręcznik Prawo prasowe zawiera omówienie najważn

Komentarz Kodeks postępowania cywilnego Komentarz do ustawy z 4.7.2019 roku Reforma KPC 2019
Historia przemocy

Młody paryżanin wraca do domu w wigilijną noc po u

Komentarz Kodeks postępowania cywilnego Komentarz do ustawy z 4.7.2019 roku Reforma KPC 2019
Podatki 2019 Legis stan prawny 2 stycznia 2019 rok

Książka o podatkach na 2019 rok podzielona jest na

Komentarz Kodeks postępowania cywilnego Komentarz do ustawy z 4.7.2019 roku Reforma KPC 2019
BHP w magazynie Vademecum BHP

Niniejsze opracowanie zawiera informacje dotyczące

For took: 17.348ms