Komentarz Prawo prywatne międzynarodowe Gołaczyński
Hit
Prawo prywatne międzynarodowe Gołaczyński

Podręcznik prawniczy Prawo prywatne międzynarodowe jest całościowym wykładem przedmiotu i będzie pomocny w poznaniu istoty prawa prywatnego międzynarodowego -kolizyjnego i międzynarodowego oraz międzynarodowego postępowania cywilnego. W podręczniku omówiono m.in.:,- ,- wybrane zagadnienia międzynarodowego prawa prywatnego, uwzględniając prawa wewnętrzne, umowy międzynarodowe oraz prawo Uni

Autor: Jacek Gołaczyński

, Studia Prawnicze,

Komentarz Prawo prywatne międzynarodowe Gołaczyński
Kodeks postępowania cywilnego Komentarz do ustawy z 4.7.2019 roku o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego

Komentarz do zmiany omawia wszystkie przepisy zmienione przez ustawę z 4.7.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz innych ustaw. Ustawa usprawnia postępowanie w sprawach cywilnych i skraca czas rozpoznania spraw przez sądy cywilne – stąd wiele zmian dotyczy nowej organizacji pracy sądu oraz nałożenia na strony – w tym pełnomocników procesowych – nowych obowiązków. Zobacz, jak

Autor: Jacek Gołaczyński

, Dariusz Szostek, Reforma KPC 2019, Komentarze Becka, Egzamin prawniczy Prawo cywilne rodzinne,

Komentarz Prawo prywatne międzynarodowe Gołaczyński
Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz do ustawy z 4.7.2019 r. , EDYCJA CYWILNA. KC. KPC. KRO. 12 innych aktów prawnych

W skład pakietu wchodzą:, Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz do ustawy z 4.7.2019 r., EDYCJA CYWILNA. Kodeks cywilny. Kodeks postępowania cywilnego. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. 12 innych aktów prawnych

Autor: Pakiety

, Jacek Gołaczyński,

Komentarz Prawo prywatne międzynarodowe Gołaczyński
Hit
Postępowanie egzekucyjne, komornicy sądowi, koszty egzekucyjne

Książka dla komorników sądowych, doradców podatkowych, adwokatów, radców prawnych, sędziów stanowi kompleksowe opracowanie tematyki ,postępowania egzekucyjnego, oraz nowych ustaw o komornikach sądowych i o kosztach komorniczych. W książce omówiono zagadnienia dotyczące:,- kosztów postępowania sądowego,,- klauzuli wykonalności i tytułów egzekucyjnych,,- wszczęcia, zawieszenia i umo

Autor: Jacek Gołaczyński

, Biblioteka Sądowa,

Komentarz Prawo prywatne międzynarodowe Gołaczyński
Ochrona danych osobowych w postępowaniach sądowych i przed organami administracji publicznej

Książka przedstawia problematykę ochrony danych osobowych w kontekście dochodzenia roszczeń i obrony praw w postępowaniach, zwłaszcza w takich, w których pojawiają się dane osobowe szczególnej kategorii dotyczące informacji o stanie zdrowia (np. w sprawach z udziałem pacjentów), o życiu osobistym i preferencjach seksualnych (np. w sprawach rodzinnych). Zagadnienia te są szczególnie istotne również

Autor: Kinga Flaga Gieruszyńska

, Jacek Gołaczyński, Wojciech Bożek, Łukasz Dubiński, Ewa Galewska, Aleksandra Klich, Ewa Kowalewska, Paweł Mańczyk, Mariusz Nawrocki, Joanna Studzińska, Karolina Ziemianin, Prawo w praktyce,

Komentarz Prawo prywatne międzynarodowe Gołaczyński
Private International Law in Poland

Książka stanowi kompleksowe opracowanie norm polskiego prawa prywatnego międzynarodowego i norm kolizyjnych na tle międzynarodowego praca prywatnego. W sytuacji intensyfikacji obrotu międzynarodowego, w której bardzo często występują stosunki prawne z zakresu prawa prywatnego powiązanego z prawem różnych państw, należy odnieść się do właściwych norm prawa międzynarodowego prywatnego. Obowiązek zas

Autor: Jacek Gołaczyński

, Agata Jaroszek, Daniel Karkut, Przemysław Pęcherzewski, Piotr Rodziewicz, Anna Sojat, Magdalena Wasylkowska, Marek Zalisko,

Komentarz Prawo prywatne międzynarodowe Gołaczyński
Sztuczna inteligencja, blockchain, cyberbezpieczeństwo oraz dane osobowe. Zagadnienia wybrane

Ostatnie dwa, trzy lata – to przełom technologiczny nazywany przez niektórych kolejną rewolucją technologiczną wraz z którą pojawiły się nowe zagadnienia i narzędzia technologiczne, a za nimi nowe problemy prawne. W skrócie nazywane IBAC od IoT (ang. Internet of Things – Internet Rzeczy), Blockchain, AI (ang. Artificial Intelligence – Sztuczna Inteligencja) i Cybersecurity (cyberbezpieczeństwo).

Autor: Kinga Flaga Gieruszyńska

, Jacek Gołaczyński, Dariusz Szostek,

Komentarz Prawo prywatne międzynarodowe Gołaczyński
Jestem przedszkolakiem - zima

Zima bywa mroźna i nieprzyjemna, dni są coraz krót

Komentarz Prawo prywatne międzynarodowe Gołaczyński
Kodeks cywilny Kodeks postępowania cywilnego Edycj

Seria KC KPC edycja sędziowska stanowi doskonałą p

Komentarz Prawo prywatne międzynarodowe Gołaczyński
Własność w okresie przeobrażeń ustrojowych w Polsc

Fragment ze Wstępu: Niniejsza praca dotyczy ważneg

Komentarz Prawo prywatne międzynarodowe Gołaczyński
Jak rozpoznać złego ducha i jak pomagać zniewolony

Jak rozpoznać złego ducha? Jak odkryć jego realną

Komentarz Prawo prywatne międzynarodowe Gołaczyński
Zapomniana historia nauki, czyli fantazje i facecj

Jednym ze wspomnień mojego wczesnego dzieciństwa j

Komentarz Prawo prywatne międzynarodowe Gołaczyński
Bajki terapeutyczne

Jeśli chcesz pomóc dziecku w przezwyciężaniu lęku,

Komentarz Prawo prywatne międzynarodowe Gołaczyński
Kodeks karny skarbowy Komentarz

Komentarz do ustawy z 10.9.1999 r. – Kodeks karny

Komentarz Prawo prywatne międzynarodowe Gołaczyński
Kapitał marki w mediach społecznościowych

Media społecznościowe są wykorzystywane w komunika