Komentarz Logika dla prawników Malinowski
Hit
Logika dla prawników Malinowski

Książka z logiki dla prawników to opracowanie prezentujące zasady poprawnego myślenia oraz poprawnego rozumienia, stosowania i formułowania tekstów aktów prawnych. Książka Logika dla prawników zawiera obszerny wykład logiki, wzbogacony wieloma przykładami zastosowań z zakresu prawa. Oprócz tradycyjnie przedstawianego w tego typu publikacjach wyboru tematyki logicznej - z zakresu semiotyki, logiki

Autor: Andrzej Malinowski

, Sławomir Lewandowski, Hanna Machińska, Jacek Petzel, Andrzej Malinowski, Podręcznik prawo,

Komentarz Logika dla prawników Malinowski
Logika dla prawników Malinowski

Logika dla prawników to opracowanie prezentujące zasady poprawnego myślenia oraz poprawnego rozumienia, stosowania i formułowania tekstów aktów prawnych. Książka zawiera obszerny wykład logiki, wzbogacony wieloma przykładami zastosowań z zakresu prawa. Poza tradycyjnie przedstawianym w tego typu publikacjach wyborem tematyki logicznej - z zakresu semiotyki, logiki formalnej, ogólnej metodologii na

Autor: Andrzej Malinowski

, Sławomir Lewandowski, Hanna Machińska, Jacek Petzel, Andrzej Malinowski, Podręcznik prawo,

Komentarz Logika dla prawników Malinowski
Kodeks karny oraz ustawy towarzyszące

Publikacja zawiera: Kodeks karny Kodeks wykroczeń

Komentarz Logika dla prawników Malinowski
Prawo autorskie i prawa pokrewne Komentarz 2019 Ma

Komentarz do prawa autorskiego i pokrewnego łączy

Komentarz Logika dla prawników Malinowski
Pani Nadziei Modlitewnik dla chorych z Matką Bożą

Nikt tak w jaki sposób kochająca matka nie otoczy

Komentarz Logika dla prawników Malinowski
Restrukturyzacja zadłużenia przedsiębiorstw

,Książka nagrodzona w Konkursie Gazety Prawnej „

Komentarz Logika dla prawników Malinowski
Kodeks karny Kodeks postępowania karnego 2019 Edyc

Seria książek Twoje Prawo na 2019 rok z kodeksu ka

Komentarz Logika dla prawników Malinowski
Zbiorowe prawo zatrudnienia Komentarz 2019

Komentarz do zbiorowego prawa zatrudnienia reguluj

Komentarz Logika dla prawników Malinowski
Prawo medyczne Kubiak

Książka Rafała Kubiaka z prawa medycznego spełnia

Komentarz Logika dla prawników Malinowski
Korporacja Elementy konstrukcji prawnej

Monografia zawiera przekrojową analizę konstrukcji

For took: 16.910ms