Komentarz Kadry w oświacie , Płyta CD
Kadry w oświacie , Płyta CD

Książka o kadrach w oświacie przedstawia nie tylko wyjaśnienia do tzw. „ruchu kadrowego w oświacie”, który związany jest z reformą oświatową, ale sprawy kadrowe w oświacie ujmuje w szerszym kontekście. Prezentuje bowiem zasady zatrudniania i przenoszenia pracowników oświatowych (nauczycieli, czy też pracowników samorządowych), uprawnienia pracownicze w trakcie trwania stosunku pracy (np. czas prac

Autor: Prawo w praktyce

, Agnieszka Kosiarz, Anna Król, Patryk Kuzior, Jarosław Witkowski, Karolina Woźniczko,

Komentarz Kadry w oświacie , Płyta CD
Wzory aktów notarialnych z komentarzem Janeczko

Wzory aktów notarialnych z komentarzem Janeczko

Komentarz Kadry w oświacie , Płyta CD
Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnym

Komentarz jest przeznaczony przede wszystkim dla s

Komentarz Kadry w oświacie , Płyta CD
Prawo administracyjne Wierzbowski Marek

Książka z prawa administracyjnego wyd. Wolters prz

Komentarz Kadry w oświacie , Płyta CD
Meritum HR Marciniak

Wśród nowości w trzecim wydaniu znajdują się m.in.

Komentarz Kadry w oświacie , Płyta CD
Rachunek kosztów przedsiębiorstwa

Jednostki gospodarcze funkcjonujące w warunkach go

Komentarz Kadry w oświacie , Płyta CD
Procedura wyroku pilotażowego w praktyce Europejsk

Monografia stanowi pierwsze na polskim rynku wydaw

Komentarz Kadry w oświacie , Płyta CD
Fuzje i przejęcia spółek kapitałowych zagadnienia

W 5. wydaniu przedstawiono najnowsze dane dotycząc

Komentarz Kadry w oświacie , Płyta CD
Ocena pracy i awans zawodowy nauczyciela oraz dyre

Od 1 września 2018 r. obowiązują istotne zmiany w

For took: 14.130ms