Komentarz Kodeks postępowania cywilnego Tom 1 Komentarz do art. 1–205 Reforma KPC 2019
Hit
Kodeks postępowania cywilnego Tom 1 Komentarz do art. 1–205 Reforma KPC 2019

Tom I. Komentarz do art. 1–205 KPC zawiera szczegółowe omówienie przepisów dotyczących zagadnień ogólnych dla wszystkich rodzajów postępowań oraz postępowania procesowego, tj.: sądu, prokuratora, organizacji pozarządowych, Państwowej Inspekcji Pracy, powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów, stron, kosztów procesu i postępowania (art. 125-205). Autorami komentarza jest 30 osób – są to sędzio

Autor: Duże Komentarze Becka

, Andrzej Marciniak, Helena Ciepła, Bronisław Czech, Joanna Derlatka, Robert Kulski, Monika Michalska Marciniak, Agnieszka Piotrowska, Andrzej Stempniak, Joanna Studzińska, Marek Sychowicz, Andrzej Torbus, Reforma KPC 2019, KPC Duże Komentarze Becka,

Komentarz Kodeks postępowania cywilnego Tom 1 Komentarz do art. 1–205 Reforma KPC 2019
Postępowanie cywilne Cioch podręczniki prawnicze Beck

Podręcznik z postępowania cywilnego zawiera omówienie nie tylko podstawowych instytucji z zakresu postępowania cywilnego, dotyczących m.in.:,,rodzajów postępowania cywilnego,,przesłanek procesowych i materialnoprawnych,,organów i uczestników postępowania,,przebiegu postępowania (w tym wymogów formalnych pozwu, przeprowadzania postępowania dowodowego, wyrokowania, jak i zaskarża

Autor: Paweł Cioch

, Joanna Studzińska, Podręczniki Prawnicze,

Komentarz Kodeks postępowania cywilnego Tom 1 Komentarz do art. 1–205 Reforma KPC 2019
Ochrona danych osobowych w postępowaniach sądowych i przed organami administracji publicznej

Książka przedstawia problematykę ochrony danych osobowych w kontekście dochodzenia roszczeń i obrony praw w postępowaniach, zwłaszcza w takich, w których pojawiają się dane osobowe szczególnej kategorii dotyczące informacji o stanie zdrowia (np. w sprawach z udziałem pacjentów), o życiu osobistym i preferencjach seksualnych (np. w sprawach rodzinnych). Zagadnienia te są szczególnie istotne również

Autor: Kinga Flaga Gieruszyńska

, Jacek Gołaczyński, Wojciech Bożek, Łukasz Dubiński, Ewa Galewska, Aleksandra Klich, Ewa Kowalewska, Paweł Mańczyk, Mariusz Nawrocki, Joanna Studzińska, Karolina Ziemianin, Prawo w praktyce,

Komentarz Kodeks postępowania cywilnego Tom 1 Komentarz do art. 1–205 Reforma KPC 2019
Postępowanie cywilne Testy ćwiczenia diagramy

Repetytorium składa się z trzech części: obszernego testu wraz z kluczem odpowiedzi, ćwiczeń (kazusów) z rozwiązaniami oraz szczegółowych diagramów. Testy z postepowania cywilnego służą zweryfikowaniu wiedzy z zakresu szeroko pojętego prawa postępowania cywilnego (obejmują kodeks postępowania cywilnego, ustawę o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, ustawę o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państw

Autor: Paweł Cioch

, Edyta Gapska, Joanna Studzińska, Podręcznik prawo,

Komentarz Kodeks postępowania cywilnego Tom 1 Komentarz do art. 1–205 Reforma KPC 2019
Postępowanie cywilne podręczniki prawnicze

Oddajemy w Państwa ręce kolejne opracowanie, które stanowi zaktualizowane wydanie podręcznika stanowiącego pomoc przede wszystkim dla studentów wydziałów prawa i administracji w nauce przedmiotu postępowanie cywilne, z uwzględnieniem zmian, orzecznictwa i poszerzeniem omawianej materii. Celem podręcznika jest przedstawienie instytucji postępowania cywilnego w aktualnym ich rozumieniu, w sposób

Autor: Paweł Cioch

, Joanna Studzińska, Podręczniki Prawnicze,

Komentarz Kodeks postępowania cywilnego Tom 1 Komentarz do art. 1–205 Reforma KPC 2019
Czytam sobie Koronkowa parasolka z Gdyni

Książka z serii z kotylionem - specjalnej, limitow

Komentarz Kodeks postępowania cywilnego Tom 1 Komentarz do art. 1–205 Reforma KPC 2019
Trzecie życzenie Tumbo

Trzecie życzenie Tumbo to kolejna, czwarta pozycja

Komentarz Kodeks postępowania cywilnego Tom 1 Komentarz do art. 1–205 Reforma KPC 2019
Kodeks karny Komentarz Mozgawa 2019

W komentarzu do kodeksu karnego na 2019 rok czytel

Komentarz Kodeks postępowania cywilnego Tom 1 Komentarz do art. 1–205 Reforma KPC 2019
Durango 16 Zmierzch ścierwojada

Kolejny tom westernowej serii wykreowanej przez Yv

Komentarz Kodeks postępowania cywilnego Tom 1 Komentarz do art. 1–205 Reforma KPC 2019
Speak

Co musiałoby się wydarzyć w twoim życiu, żebyś zde

Komentarz Kodeks postępowania cywilnego Tom 1 Komentarz do art. 1–205 Reforma KPC 2019
Rośliny zielne i krzewinki Polski

Książka składa się z dwóch głównych części - klucz

Komentarz Kodeks postępowania cywilnego Tom 1 Komentarz do art. 1–205 Reforma KPC 2019
Kodeks pracy komentarz dla praktyków 2019 Stan pra

Najnowszy stan prawny komentarza do kodeksu pracy

Komentarz Kodeks postępowania cywilnego Tom 1 Komentarz do art. 1–205 Reforma KPC 2019
Polska atlas samochodowy 1:250 000

Z atlasem samochodowym Polski wydawnictwa ExpressM