Komentarz Kodeks postępowania cywilnego Tom 1 Komentarz do art. 1–205 Reforma KPC 2019
Kodeks postępowania cywilnego Tom 1 Komentarz do art. 1–205 Reforma KPC 2019

Tom 1 Komentarza do art. 1–205 kodeksu postępowania cywilnego zawiera szczegółowe omówienie przepisów dotyczących zagadnień ogólnych dla wszystkich rodzajów postępowań oraz postępowania procesowego, tj.: sądu, prokuratora, organizacji pozarządowych, Państwowej Inspekcji Pracy, powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów, stron, kosztów procesu i postępowania (art. 125-205).

Autor: Duże Komentarze Becka

, Andrzej Marciniak, Helena Ciepła, Bronisław Czech, Joanna Derlatka, Robert Kulski, Monika Michalska Marciniak, Agnieszka Piotrowska, Andrzej Stempniak, Joanna Studzińska, Marek Sychowicz, Andrzej Torbus, Reforma KPC 2019,

Komentarz Kodeks postępowania cywilnego Tom 1 Komentarz do art. 1–205 Reforma KPC 2019
Ochrona danych osobowych w postępowaniach sądowych i przed organami administracji publicznej

Książka przedstawia problematykę ochrony danych osobowych w kontekście dochodzenia roszczeń i obrony praw w postępowaniach, zwłaszcza w takich, w których pojawiają się dane osobowe szczególnej kategorii dotyczące informacji o stanie zdrowia (np. w sprawach z udziałem pacjentów), o życiu osobistym i preferencjach seksualnych (np. w sprawach rodzinnych). Zagadnienia te są szczególnie istotne również

Autor: Kinga Flaga Gieruszyńska

, Jacek Gołaczyński, Wojciech Bożek, Łukasz Dubiński, Ewa Galewska, Aleksandra Klich, Ewa Kowalewska, Paweł Mańczyk, Mariusz Nawrocki, Joanna Studzińska, Karolina Ziemianin, Prawo w praktyce,

Komentarz Kodeks postępowania cywilnego Tom 1 Komentarz do art. 1–205 Reforma KPC 2019
Postępowanie cywilne Testy ćwiczenia diagramy

Repetytorium składa się z trzech części: obszernego testu wraz z kluczem odpowiedzi, ćwiczeń (kazusów) z rozwiązaniami oraz szczegółowych diagramów. Testy z postepowania cywilnego służą zweryfikowaniu wiedzy z zakresu szeroko pojętego prawa postępowania cywilnego (obejmują kodeks postępowania cywilnego, ustawę o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, ustawę o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państw

Autor: Paweł Cioch

, Edyta Gapska, Joanna Studzińska, Podręcznik prawo,

Komentarz Kodeks postępowania cywilnego Tom 1 Komentarz do art. 1–205 Reforma KPC 2019
Postępowanie cywilne podręczniki prawnicze Beck

Podręcznik z postępowania cywilnego zawiera omówienie nie tylko podstawowych instytucji z zakresu postępowania cywilnego, dotyczących m.in.:,,rodzajów postępowania cywilnego,,przesłanek procesowych i materialnoprawnych,,organów i uczestników postępowania,,przebiegu postępowania (w tym wymogów formalnych pozwu, przeprowadzania postępowania dowodowego, wyrokowania, jak i zaskarża

Autor: Paweł Cioch

, Joanna Studzińska, Podręczniki Prawnicze,

Komentarz Kodeks postępowania cywilnego Tom 1 Komentarz do art. 1–205 Reforma KPC 2019
Prawo o prokuraturze Komentarz

Komentarz jest obszernym i zarazem kompleksowym ko

Komentarz Kodeks postępowania cywilnego Tom 1 Komentarz do art. 1–205 Reforma KPC 2019
Rachunkowość jednostek oświatowych

Książka powstała w oparciu o obowiązujące przepisy

Komentarz Kodeks postępowania cywilnego Tom 1 Komentarz do art. 1–205 Reforma KPC 2019
Prawna ochrona rodziny skrypt dla studentów pedago

Podręcznik jest adresowany do studentów pedagogiki

Komentarz Kodeks postępowania cywilnego Tom 1 Komentarz do art. 1–205 Reforma KPC 2019
Metamorfozy społeczne tom 14 Wielka Wojna w polski

Metamorfozy społeczne tom 14 Wielka Wojna w polski

Komentarz Kodeks postępowania cywilnego Tom 1 Komentarz do art. 1–205 Reforma KPC 2019
Prawo finansów publicznych Mikos-Sitek Zapadka Bec

W książce o prawie finansów publicznych omówione z

Komentarz Kodeks postępowania cywilnego Tom 1 Komentarz do art. 1–205 Reforma KPC 2019
Artifictional Intelligence

Recent startling successes in machine intelligence

Komentarz Kodeks postępowania cywilnego Tom 1 Komentarz do art. 1–205 Reforma KPC 2019
Ustawa o księgach wieczystych i hipotece oraz prze

Prezentowany komentarz zawiera omówienie przepisów

Komentarz Kodeks postępowania cywilnego Tom 1 Komentarz do art. 1–205 Reforma KPC 2019
Prawo autorskie w instytucjach kultury

Poradnik, który w przejrzysty sposób przedstawia p

For took: 14.079ms