Komentarz Finansujący jako strona umowy leasingu
Finansujący jako strona umowy leasingu

Publikacja jest pierwszym kompleksowym opracowaniem o charakterze cywilistycznym statusu prawnego finansującego jako strony umowy leasingu w Kodeksie cywilnym. Status prawny finansującego będącego podmiotem profesjonalnym jest w wielu przypadkach niejasny, w związku z czym sprawia wiele problemów w praktyce. Autorka wykazuje, które z praw, obowiązków i zasad odpowiedzialności kontraktowej finansuj

Autor: Joanna Wiak

,

Komentarz Finansujący jako strona umowy leasingu
Hit
Umowy w obrocie gospodarczym Kidyba

Publikacja stanowi rozwinięcie i uzupełnienie dwóch poprzednich książek z serii "Biblioteka Prawa Handlowego": Kodeksowe umowy handlowe i Pozakodeksowe umowy handlowe. Zawiera wzory umów handlowych wraz ze zwięzłymi komentarzami oraz odpowiednio dobranym orzecznictwem. W drugim wydaniu uwzględniono ostatnie zmiany w przepisach, m.in. dotyczące umowy maklerskiej, omówionej szerzej jako umowa w zakr

Autor: Andrzej Kidyba

, Adrian Niewęgłowski, Marcin Orlicki, Katarzyna Kopaczyńska Pieczniak, Przemysław Bryłowski, Zdzisław Gawlik, Grzegorz Kozieł, Małgorzata Dumkiewicz, Jerzy Szczotka, Agnieszka Goldiszewicz, Joanna Wiak, Karolina Wyrwińska, Jacek Widło, Paweł Daszczuk,

Komentarz Finansujący jako strona umowy leasingu
Procedury oświatowe z wzorami dokumentów Tom 2

Publikacja zawiera obszerny zbiór procedur stosowa

Komentarz Finansujący jako strona umowy leasingu
Kidnapped

David Blafour prowadzi spokojne życie ze swoim wuj

Komentarz Finansujący jako strona umowy leasingu
The Unrules

The UnRules presents the dynamic rules for success

Komentarz Finansujący jako strona umowy leasingu
Jestem przedszkolakiem - zima

Zima bywa mroźna i nieprzyjemna, dni są coraz krót

Komentarz Finansujący jako strona umowy leasingu
Prawo Unii Europejskiej w pigułce Beck

W książce omówiono wszystkie najważniejsze instytu

Komentarz Finansujący jako strona umowy leasingu
Kolorowe cyferki Zeszyt 2

Pisz, koloruj, naklejaj i baw się nauką! Kolorowy

Komentarz Finansujący jako strona umowy leasingu
Sprawozdania podatkowe w zakresie podatku od nieru

Publikacja stanowi kompleksowe omówienie sprawozda

Komentarz Finansujący jako strona umowy leasingu
Prawne uwarunkowania stwierdzenia nieważności decy

Postępowanie w przedmiocie stwierdzenia nieważnośc