Komentarz Finansujący jako strona umowy leasingu
Finansujący jako strona umowy leasingu

Kompleksowe opracowanie o charakterze cywilistycznym statusu prawnego finansującego jako strony umowy leasingu w Kodeksie cywilnym.

Autor: Joanna Wiak

,

Komentarz Finansujący jako strona umowy leasingu
Hit
Umowy w obrocie gospodarczym Kidyba

Publikacja stanowi rozwinięcie i uzupełnienie dwóch poprzednich książek z serii "Biblioteka Prawa Handlowego": Kodeksowe umowy handlowe i Pozakodeksowe umowy handlowe. Zawiera wzory umów handlowych wraz ze zwięzłymi komentarzami oraz odpowiednio dobranym orzecznictwem. W drugim wydaniu uwzględniono ostatnie zmiany w przepisach, m.in. dotyczące umowy maklerskiej, omówionej szerzej jako umowa w zakr

Autor: Andrzej Kidyba

, Adrian Niewęgłowski, Marcin Orlicki, Katarzyna Kopaczyńska Pieczniak, Przemysław Bryłowski, Zdzisław Gawlik, Grzegorz Kozieł, Małgorzata Dumkiewicz, Jerzy Szczotka, Agnieszka Goldiszewicz, Joanna Wiak, Karolina Wyrwińska, Jacek Widło, Paweł Daszczuk,

Komentarz Finansujący jako strona umowy leasingu
Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Koment

Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komen

Komentarz Finansujący jako strona umowy leasingu
Vademecum dyrektora jednostki pomocy społecznej ,

Książka uwzględnia najnowsze zmiany w przepisach:<

Komentarz Finansujący jako strona umowy leasingu
Kodeks karny Kodeks postępowania karnego 2020 Edyc

Seria Twoje Prawo stanowi doskonałą pomoc przede w

Komentarz Finansujący jako strona umowy leasingu
Świadczenia rodzinne Komentarz 2019

Komentarz w sposób wyczerpujący analizuje poszczeg

Komentarz Finansujący jako strona umowy leasingu
Kodeks rodzinny i opiekuńczy Komentarz Przepisy wp

Tom V zawiera komentarz do następujących zagadnień

Komentarz Finansujący jako strona umowy leasingu
Wpływ interwencji z funduszy unijnych na funkcjono

Książka stanowi podsumowanie prac prowadzonych w l

Komentarz Finansujący jako strona umowy leasingu
Konsolidacja sprawozdań finansowych według MSSF Gi

Wyjątkowa książka na temat sprawozdań finansowych,

Komentarz Finansujący jako strona umowy leasingu
Kodeks postępowania cywilnego Komentarz do ustawy

Komentarz do kodeksu postępowania cywilnego omawia

For took: 18.269ms