Komentarz Zamknięcie roku 2019 Rachunkowość
Hit
Zamknięcie roku 2019 Rachunkowość

Książka wyd. Rachunkowość o zamknięciu roku 2019 Pana Fedaka uwzględnia zmiany ustawy o rachunkowości. Nowe regulacje mają zastosowanie już do sprawozdań za 2020 rok. Jednostki w zależności od statusu (średnie i duże, małe, mikro) – mogą sporządzać je według dotychczasowych lub nowych wzorów (a jest ich łącznie aż cztery rodzaje), stosując przy tym dodatkowo różne uproszczenia., 25. wydanie na

Autor: Zdzisław Fedak

, Justyna Adamczyk, Maria Borkowska, Łukasz Chłond, Zdzisław Fedak, Edyta Głębicka, Katarzyna Jędrzejewska, Anna Koleśnik, Anna Lubecka, Przemysław Mućko, Andrzej Niemiec, Wanda Skoczylas, Magdalena Soboń,

Komentarz Zamknięcie roku 2019 Rachunkowość
Ustawa o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjent

Komentarz do ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku

Komentarz Zamknięcie roku 2019 Rachunkowość
Prawo cywilne w pigułce 2020 Beck

Prawo w pigułce z prawa cywilnego to opracowanie w

Komentarz Zamknięcie roku 2019 Rachunkowość
Odpowiedzialność członków zarządu spółek kapitałow

W spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością oraz s

Komentarz Zamknięcie roku 2019 Rachunkowość
Prawne zabezpieczenia zapłaty wierzytelności

Autorka opisuje wszystkie prawne zabezpieczenia wi

Komentarz Zamknięcie roku 2019 Rachunkowość
Kodeks rodzinny i opiekuńczy Komentarz Gromek

Komentarz do kodeksu rodzinnego i opiekuńczego wyd

Komentarz Zamknięcie roku 2019 Rachunkowość
Decyzja reformatoryjna organu odwoławczego w ogóln

Decyzja reformatoryjna organu odwoławczego w ogóln

Komentarz Zamknięcie roku 2019 Rachunkowość
Spółka celowa Tworzenie zastosowanie funkcjonowani

Kompendium wiedzy na temat spółek celowych – ich t

Komentarz Zamknięcie roku 2019 Rachunkowość
Szkolenie wstępne bhp Instruktaż ogólny 2019

Do podstawowych obowiązków ciążących na pracodawcy

For took: 18.016ms