Komentarz Praktyka stosowania zmian z 2020 roku w podatkach dochodowych
Hit
Praktyka stosowania zmian z 2020 roku w podatkach dochodowych

W dniu 1.1.2018 r. weszła w życie ustawa z 27.10.2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 2017 r. poz. 2175). Była to najobszerniejsza zmiana przepisów w zakresie CIT i PIT od wielu lat. Zmiany dotyczyły m.in.: zwięk

Autor: Prawo w praktyce

, Adam Allen, Łukasz Kupryjańczyk, Michał Thedy, Adam Barcikowski, Katarzyna Charchut, Agata Chojnowska, Paweł Janiak, Barbara Kamińska, Bartosz Łabuda, Łukasz Łebski, Michalina Opoka, Marek Paprocki, Mateusz Piech, Justyna Semik, Wojciech Studnicki, Katarzyna Wójcicka, Marta Zientara,

Komentarz Praktyka stosowania zmian z 2020 roku w podatkach dochodowych
Sprawozdania i deklaracje w instytucjach kultury ,

Niniejsza publikacja wyjaśnia jak wypełniać poszcz

Komentarz Praktyka stosowania zmian z 2020 roku w podatkach dochodowych
Kwalifikacja A.36 Prowadzenie rachunkowości Podręc

Ta wiedza się opłaca! Ekonomista to zawód powszech

Komentarz Praktyka stosowania zmian z 2020 roku w podatkach dochodowych
Elektroniczna dokumentacja podatkowa zmiany, które

Na podatników nakładane jest coraz więcej nowych o

Komentarz Praktyka stosowania zmian z 2020 roku w podatkach dochodowych
Zobowiązania część szczegółowa Brzozowski

Kontynuacja wykładu z zakresu części ogólnej zobow

Komentarz Praktyka stosowania zmian z 2020 roku w podatkach dochodowych
Compliance Aspekty praktyczne w wybranych podmiota

Liczne zmiany przepisów i wprowadzanie nowych regu

Komentarz Praktyka stosowania zmian z 2020 roku w podatkach dochodowych
Rozwód Szansa na lepsze życie

Z okładki: Decyzja o rozstaniu nigdy nie jest łatw

Komentarz Praktyka stosowania zmian z 2020 roku w podatkach dochodowych
Zapomniana historia nauki, czyli fantazje i facecj

Jednym ze wspomnień mojego wczesnego dzieciństwa j

Komentarz Praktyka stosowania zmian z 2020 roku w podatkach dochodowych
Zaczarowane kucyki Tęczowe wyścigi Tom 3

Hania nie może się doczekać największego wydarzeni