Komentarz Leksykon cen transferowych zawiera informacje o cenach transferowych (TP-R)
Hit
Leksykon cen transferowych zawiera informacje o cenach transferowych (TP-R)

Leksykon cen transferowych to publikacja, która stanowi zbiór haseł wraz z ich opisami i przykładami. Autorzy opisują zagadnienia z zakresu cen transferowych zawarte zarówno w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jak i aktach wykonawczych, zgodnie ze stanem prawnym obowiązującym od 1.01.2019 roku. W książce znajdziesz m.in. definicje odnoszące się do:,,metod szacowania

Autor: Jarosław Mika

, Zagadnienia Podatkowe, Paula Arciszewska, Aleksandra Chojnacka, Kamil Jaśkiewicz, Michał Mika, Karolina Ostapiuk, Beata Rawa, Paweł Rosiński,

Komentarz Leksykon cen transferowych zawiera informacje o cenach transferowych (TP-R)
Hit
Ceny transferowe 259 wyjaśnień i interpretacji

Publikacja Ceny transferowe. 259 wyjaśnień i interpretacji opisuje zagadnienia z zakresu cen transferowych obowiązujące do 31.12.2016 r. (ale nadal aktualne z uwagi na 5 letni okres przedawnienia) oraz nowe regulacje wprowadzone w życie 1.01.2017 r. Książka Ceny transferowe. 259 wyjaśnień i interpretacji posłuży Ci jako:,- wsparcie w realizacji projektów z zakresu cen transferowych oraz doradz

Autor: Paula Arciszewska

, Aleksandra Chojnacka, Tomasz Hopej, Sylwia Imiela, Kamil Jaśkiewicz, Justyna Kołodziejczyk, Jarosław Mika, Karolina Ostapiuk, Beata Rawa, Paweł Rosiński, Piotr Rzepka, Maciej Samuła,

Komentarz Leksykon cen transferowych zawiera informacje o cenach transferowych (TP-R)
Wzorcowa instrukcja obiegu i kontroli dokumentów f

Ponad 40 wzorów dokumentów stosowanych w jednostka

Komentarz Leksykon cen transferowych zawiera informacje o cenach transferowych (TP-R)
Kredyt hipoteczny

Liczba kredytów hipotecznych, udzielanych przez po

Komentarz Leksykon cen transferowych zawiera informacje o cenach transferowych (TP-R)
Mind Tools for Managers

Mind Tools for Managers helps new and experienced

Komentarz Leksykon cen transferowych zawiera informacje o cenach transferowych (TP-R)
Skarga kasacyjna i nadzwyczajna w postępowaniu cyw

Publikacja Skarga kasacyjna i nadzwyczajna w postę

Komentarz Leksykon cen transferowych zawiera informacje o cenach transferowych (TP-R)
Prawo spadkowe Skowrońska Bocian

Książka prawnicza z prawa spadkowego zawiera omówi

Komentarz Leksykon cen transferowych zawiera informacje o cenach transferowych (TP-R)
Dokumentacja pracownicza 2019 Oddk

Kompletna i aktualna dokumentacja spraw pracownicz

Komentarz Leksykon cen transferowych zawiera informacje o cenach transferowych (TP-R)
Nowe prawo wodne najważniejsze zmiany dla gmin i p

Książka z nowego prawa wodnego zawiera najnowsze w

Komentarz Leksykon cen transferowych zawiera informacje o cenach transferowych (TP-R)
Ustawa o księgach wieczystych i hipotece Komentarz

Prezentowany komentarz zawiera omówienie przepisów

For took: 15.581ms