Komentarz Ochrona danych osobowych w postępowaniach sądowych i przed organami administracji publicznej
Ochrona danych osobowych w postępowaniach sądowych i przed organami administracji publicznej

Książka przedstawia problematykę ochrony danych osobowych w kontekście dochodzenia roszczeń i obrony praw w postępowaniach, zwłaszcza w takich, w których pojawiają się dane osobowe szczególnej kategorii dotyczące informacji o stanie zdrowia (np. w sprawach z udziałem pacjentów), o życiu osobistym i preferencjach seksualnych (np. w sprawach rodzinnych). Zagadnienia te są szczególnie istotne również

Autor: Kinga Flaga Gieruszyńska

, Jacek Gołaczyński, Wojciech Bożek, Łukasz Dubiński, Ewa Galewska, Aleksandra Klich, Ewa Kowalewska, Paweł Mańczyk, Mariusz Nawrocki, Joanna Studzińska, Karolina Ziemianin, Prawo w praktyce,

Komentarz Ochrona danych osobowych w postępowaniach sądowych i przed organami administracji publicznej
Jak prowadzić podatkową księgę przychodów i rozcho

Książka PKPiR uwzględnia zmiany rozporządzenia Min

Komentarz Ochrona danych osobowych w postępowaniach sądowych i przed organami administracji publicznej
Dziedzictwo kulturowo- historyczne regionu

Procesy integracji kulturowej nie mogą nie interes

Komentarz Ochrona danych osobowych w postępowaniach sądowych i przed organami administracji publicznej
Nad krwawiącymi liśćmi klonu

II wojna światowa trwała 2190 dni. Książka Nad krw

Komentarz Ochrona danych osobowych w postępowaniach sądowych i przed organami administracji publicznej
Jedna Rosja w systemie politycznym Federacji Rosyj

Punktem wyjścia w dyskusji na temat miejsca i roli

Komentarz Ochrona danych osobowych w postępowaniach sądowych i przed organami administracji publicznej
Kodeks karny Komentarz Stefański

Komentarz do kodeksu karnego prezentuje w sposób w

Komentarz Ochrona danych osobowych w postępowaniach sądowych i przed organami administracji publicznej
Dzieci księży

O jej poprzedniej książce Krystyna Janda mówiła, ż

Komentarz Ochrona danych osobowych w postępowaniach sądowych i przed organami administracji publicznej
Rola opozycji w systemach demokratycznych

Publikacja składa się z 12 tekstów, które dotyczą

Komentarz Ochrona danych osobowych w postępowaniach sądowych i przed organami administracji publicznej
Ustrój notariatu Komentarz do art 1–78d Prawa o no

Ustrój notariatu. Komentarz do art. 1–78d Prawa o