Komentarz Koszty sądowe w sprawach cywilnych Art. 98-124 KPC Komentarz Reforma KPC 2019
Hit
Koszty sądowe w sprawach cywilnych Art. 98-124 KPC Komentarz Reforma KPC 2019

Komentarz o ,kosztach sądowych w sprawach cywilnych, stanowi niezbędne narzędzie pracy dla pracowników wymiaru sprawiedliwości – sędziów i prokuratorów oraz pełnomocników procesowych – adwokatów, radców prawnych, dla notariuszy, komorników sądowych oraz aplikantów wszystkich zawodów prawniczych.,, Komentarz , szczegółowo omawia ustawę o kosztach sądowych w sprawach cywilnych oraz art

Autor: Kinga Flaga Gieruszyńska

, Andrzej Zieliński, Komentarze Becka,

Komentarz Koszty sądowe w sprawach cywilnych Art. 98-124 KPC Komentarz Reforma KPC 2019
Kodeks postępowania cywilnego Komentarz Zieliński Reforma KPC 2019

Komentarz do kodeksu postępowania cywilnego w sposób kompleksowy i praktyczny omawia KPC z uwzględnieniem wszystkich zmian wprowadzonych przez ustawę z 4.7.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz innych ustaw. Reforma KPC 2019 usprawnia postępowanie w sprawach cywilnych i skraca czas rozpoznania spraw przez sądy cywilne – stąd wiele zmian dotyczy nowej organizacji pracy sądu

Autor: Reforma KPC 2019

, Kinga Flaga Gieruszyńska, Andrzej Zieliński, Komentarze Kodeksowe,

Komentarz Koszty sądowe w sprawach cywilnych Art. 98-124 KPC Komentarz Reforma KPC 2019
Sporządzanie środków zaskarżenia w postępowaniu cywilnym Komentarz praktyczny z orzecznictwem Wzory pism procesowych

Sporządzanie środków zaskarżenia w postępowaniu cywilnym to publikacja, która omawia całościowo problematykę systemu środków zaskarżenia występujących w postępowaniu cywilnym. Zapewnia ona fachowe przygotowanie się do sporządzania środków zaskarżenia.

Autor: Kinga Flaga Gieruszyńska

, Andrzej Zieliński, Prawo Sądowe, Reforma KPC 2019,

Komentarz Koszty sądowe w sprawach cywilnych Art. 98-124 KPC Komentarz Reforma KPC 2019
Postępowanie cywilne Komentarz praktyczny dla sędziów i pełnomocników procesowych Wzory pism sądowych i procesowych

Postępowanie cywilne. Komentarz praktyczny dla sędziów i pełnomocników procesowych. Wzory pism sądowych i procesowych z przykładowymi stanami faktycznymi, linie orzecznicze, koszty sądowe

Autor: Kinga Flaga Gieruszyńska

, Tomasz Aniukiewicz, Katarzyna Karecka, Aleksandra Klich, Tomasz Radkiewicz, Metodyki Becka,

Komentarz Koszty sądowe w sprawach cywilnych Art. 98-124 KPC Komentarz Reforma KPC 2019
Notarialne poświadczenie dziedziczenia

Notarialne poświadczenie dziedziczenia (APD) jest jedną z możliwości potwierdzenia praw do spadku. Zgodnie z art.1025 § 1 KC ustalenie nabycia spadku może nastąpić według wyboru zainteresowanego w drodze sądowej przez stwierdzenie nabycia spadku albo z pominięciem tej drogi przez sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia przez notariusza. Stosownie do wynikającego z art. 1025 § 2 KC domniemani

Autor: Andrzej Marciniak

, Witold Borysiak, Joanna Derlatka, Adam Doliwa, Kinga Flaga Gieruszyńska, Paweł Księżak, Anna Machnikowska Marta Anna Nowocień, Piotr Rylski, Andrzej Stempniak, Andrzej Jan Szereda,

Komentarz Koszty sądowe w sprawach cywilnych Art. 98-124 KPC Komentarz Reforma KPC 2019
Ochrona danych osobowych w postępowaniach sądowych i przed organami administracji publicznej

Książka przedstawia problematykę ochrony danych osobowych w kontekście dochodzenia roszczeń i obrony praw w postępowaniach, zwłaszcza w takich, w których pojawiają się dane osobowe szczególnej kategorii dotyczące informacji o stanie zdrowia (np. w sprawach z udziałem pacjentów), o życiu osobistym i preferencjach seksualnych (np. w sprawach rodzinnych). Zagadnienia te są szczególnie istotne również

Autor: Kinga Flaga Gieruszyńska

, Jacek Gołaczyński, Wojciech Bożek, Łukasz Dubiński, Ewa Galewska, Aleksandra Klich, Ewa Kowalewska, Paweł Mańczyk, Mariusz Nawrocki, Joanna Studzińska, Karolina Ziemianin, Prawo w praktyce,

Komentarz Koszty sądowe w sprawach cywilnych Art. 98-124 KPC Komentarz Reforma KPC 2019
Sztuczna inteligencja, blockchain, cyberbezpieczeństwo oraz dane osobowe. Zagadnienia wybrane

Ostatnie dwa, trzy lata – to przełom technologiczny nazywany przez niektórych kolejną rewolucją technologiczną wraz z którą pojawiły się nowe zagadnienia i narzędzia technologiczne, a za nimi nowe problemy prawne. W skrócie nazywane IBAC od IoT (ang. Internet of Things – Internet Rzeczy), Blockchain, AI (ang. Artificial Intelligence – Sztuczna Inteligencja) i Cybersecurity (cyberbezpieczeństwo).

Autor: Kinga Flaga Gieruszyńska

, Jacek Gołaczyński, Dariusz Szostek,

Komentarz Koszty sądowe w sprawach cywilnych Art. 98-124 KPC Komentarz Reforma KPC 2019
Metamorfozy społeczne tom 17 Wielka Wojna w polski

Metamorfozy społeczne tom 17 Wielka Wojna w polski

Komentarz Koszty sądowe w sprawach cywilnych Art. 98-124 KPC Komentarz Reforma KPC 2019
Ustawa o księgach wieczystych i hipotece

The Act on Land and Mortgage Registers and on Mort

Komentarz Koszty sądowe w sprawach cywilnych Art. 98-124 KPC Komentarz Reforma KPC 2019
Supeł, niesforny pupil

Bestsellerowa seria Holly Webb! Beata już od dawna

Komentarz Koszty sądowe w sprawach cywilnych Art. 98-124 KPC Komentarz Reforma KPC 2019
MIKROEKONOMIA OSWAJANIE Z MATEMATYKĄ

Przedmiotem mikroekonomii są badania prowadzone w

Komentarz Koszty sądowe w sprawach cywilnych Art. 98-124 KPC Komentarz Reforma KPC 2019
Wzorcowa dokumentacja HACCP Bar gastronomiczny szy

Elektroniczna wersja „Wzorcowej dokumentacji HACCP

Komentarz Koszty sądowe w sprawach cywilnych Art. 98-124 KPC Komentarz Reforma KPC 2019
Księgowania w układzie sprawozdawczości finansowej

Księgowania pomocne przy sporządzaniu sprawozdania

Komentarz Koszty sądowe w sprawach cywilnych Art. 98-124 KPC Komentarz Reforma KPC 2019
Wielkanocne pisanki

Popularna seria wierszyków dla najmłodszych. Zabaw

Komentarz Koszty sądowe w sprawach cywilnych Art. 98-124 KPC Komentarz Reforma KPC 2019
Z problematyki zakazów dowodowych w postępowaniu k

Książka stanowi monograficzne omówienie materii za

For took: 14.468ms