Komentarz Wzory pism procesowych w sprawach cywilnych i rejestrowych
Wzory pism procesowych w sprawach cywilnych i rejestrowych

Publikacja zawiera wzory pism procesowych najczęściej stosowanych na poszczególnych etapach postępowania rozpoznawczego, a także w postępowaniu zabezpieczającym i egzekucyjnym. Komentarz dołączony do każdego ze wzorów pozwala na szerszą analizę znaczenia i zakresu stosowania poszczególnych instytucji wyrażonych w pismach procesowych.

Autor: Tomasz Aniukiewicz

, Łukasz Bierski, Kinga Flaga Gieruszyńska, Katarzyna Karwecka, Aleksandra Klich, Wzory pism,

Komentarz Wzory pism procesowych w sprawach cywilnych i rejestrowych
Sporządzanie środków zaskarżenia w postępowaniu cywilnym Komentarz praktyczny z orzecznictwem Wzory pism procesowych

Komentarz praktyczny omawia problematykę systemu środków zaskarżenia występujących w postępowaniu cywilnym. Zapewnia on fachowe przygotowanie się do sporządzania środków zaskarżenia. 5. wydanie zaktualizowane i uzupełnione uwzględnia ustawę z 4.7.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz innych ustaw (REFORMA KPC 2019). Ustawa usprawnia postępowanie w sprawach cywilnych i skrac

Autor: Kinga Flaga Gieruszyńska

, Andrzej Zieliński, Prawo Sądowe, Reforma KPC 2019, Egzamin prawniczy Prawo cywilne rodzinne,

Komentarz Wzory pism procesowych w sprawach cywilnych i rejestrowych
Hit
Kodeks postępowania cywilnego Komentarz Zieliński Reforma KPC 2019

Komentarz w sposób kompleksowy i praktyczny omawia KPC z uwzględnieniem wszystkich zmian wprowadzonych przez ustawę z 4.7.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz innych ustaw. Reforma KPC usprawnia postępowanie w sprawach cywilnych i skraca czas rozpoznania spraw przez sądy cywilne – stąd wiele zmian dotyczy nowej organizacji pracy sądu oraz nałożenia na strony – w tym pełnom

Autor: Reforma KPC 2019

, Kinga Flaga Gieruszyńska, Andrzej Zieliński, Komentarze Kodeksowe, Egzamin prawniczy Prawo cywilne rodzinne,

Komentarz Wzory pism procesowych w sprawach cywilnych i rejestrowych
Notarialne poświadczenie dziedziczenia

Notarialne poświadczenie dziedziczenia (APD) jest jedną z możliwości potwierdzenia praw do spadku. Zgodnie z art.1025 § 1 KC ustalenie nabycia spadku może nastąpić według wyboru zainteresowanego w drodze sądowej przez stwierdzenie nabycia spadku albo z pominięciem tej drogi przez sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia przez notariusza. Stosownie do wynikającego z art. 1025 § 2 KC domniemani

Autor: Andrzej Marciniak

, Witold Borysiak, Joanna Derlatka, Adam Doliwa, Kinga Flaga Gieruszyńska, Paweł Księżak, Anna Machnikowska Marta Anna Nowocień, Piotr Rylski, Andrzej Stempniak, Andrzej Jan Szereda,

Komentarz Wzory pism procesowych w sprawach cywilnych i rejestrowych
Hit
Koszty sądowe w sprawach cywilnych Art. 98-124 KPC Komentarz Reforma KPC 2019

Komentarz o ,kosztach sądowych w sprawach cywilnych, stanowi niezbędne narzędzie pracy dla pracowników wymiaru sprawiedliwości – sędziów i prokuratorów oraz pełnomocników procesowych – adwokatów, radców prawnych, dla notariuszy, komorników sądowych oraz aplikantów wszystkich zawodów prawniczych.,, Komentarz , szczegółowo omawia ustawę o kosztach sądowych w sprawach cywilnych oraz art

Autor: Kinga Flaga Gieruszyńska

, Andrzej Zieliński, Komentarze Becka,

Komentarz Wzory pism procesowych w sprawach cywilnych i rejestrowych
Postępowanie cywilne Komentarz praktyczny dla sędziów i pełnomocników procesowych Wzory pism sądowych i procesowych

Postępowanie cywilne. Komentarz praktyczny dla sędziów i pełnomocników procesowych. Wzory pism sądowych i procesowych z przykładowymi stanami faktycznymi, linie orzecznicze, koszty sądowe

Autor: Kinga Flaga Gieruszyńska

, Tomasz Aniukiewicz, Katarzyna Karecka, Aleksandra Klich, Tomasz Radkiewicz, Metodyki Becka,

Komentarz Wzory pism procesowych w sprawach cywilnych i rejestrowych
Ochrona danych osobowych w postępowaniach sądowych i przed organami administracji publicznej

Książka przedstawia problematykę ochrony danych osobowych w kontekście dochodzenia roszczeń i obrony praw w postępowaniach, zwłaszcza w takich, w których pojawiają się dane osobowe szczególnej kategorii dotyczące informacji o stanie zdrowia (np. w sprawach z udziałem pacjentów), o życiu osobistym i preferencjach seksualnych (np. w sprawach rodzinnych). Zagadnienia te są szczególnie istotne również

Autor: Kinga Flaga Gieruszyńska

, Jacek Gołaczyński, Wojciech Bożek, Łukasz Dubiński, Ewa Galewska, Aleksandra Klich, Ewa Kowalewska, Paweł Mańczyk, Mariusz Nawrocki, Joanna Studzińska, Karolina Ziemianin, Prawo w praktyce,

Komentarz Wzory pism procesowych w sprawach cywilnych i rejestrowych
Sztuczna inteligencja, blockchain, cyberbezpieczeństwo oraz dane osobowe. Zagadnienia wybrane

Ostatnie dwa, trzy lata – to przełom technologiczny nazywany przez niektórych kolejną rewolucją technologiczną wraz z którą pojawiły się nowe zagadnienia i narzędzia technologiczne, a za nimi nowe problemy prawne. W skrócie nazywane IBAC od IoT (ang. Internet of Things – Internet Rzeczy), Blockchain, AI (ang. Artificial Intelligence – Sztuczna Inteligencja) i Cybersecurity (cyberbezpieczeństwo).

Autor: Kinga Flaga Gieruszyńska

, Jacek Gołaczyński, Dariusz Szostek,

Komentarz Wzory pism procesowych w sprawach cywilnych i rejestrowych
Kodeks postępowania cywilnego Komentarze Kodeksowe

Nowelizacja dokonana ustawą z 16.9.2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 233, poz. 1381), wprowadzająca 131 zmian, spowodowała konieczność przygotowania niniejszego wydania. Zdecydowana większość powyższych zmian wchodzi w życie 3.5.2012 r. Na dzień ukazania się tego Komentarza wprowadzono aż 166 zmian do Kodeksu postępowania cywilnego. O

Autor: Reforma KPC 2019

, Kinga Flaga Gieruszyńska, Andrzej Zieliński, Komentarze Kodeksowe,

Komentarz Wzory pism procesowych w sprawach cywilnych i rejestrowych
Kodeks postępowania cywilnego Komentarz Zieliński

Komentarz do kodeksu postępowania cywilnego komentarz Zieliński. Kodeks postępowania cywilnego jest zarówno jedną z najobszerniejszych polskich ustaw, jak i jedną z najczęściej nowelizowanych. W związku z tym zaistniała potrzeba przygotowania kolejnego, 10. wydania komentarza do Kodeksu postępowania cywilnego., Prezentowane, 10. wydanie komentarza zostało zaktualizowane i uzupełnione o wszystk

Autor: Reforma KPC 2019

, Kinga Flaga Gieruszyńska, Andrzej Zieliński, Komentarze Kodeksowe,

Komentarz Wzory pism procesowych w sprawach cywilnych i rejestrowych
Postępowanie karne Kazusy z rozwiązaniami Dudka

Każdy kazus w książce z postępowania karnego jest

Komentarz Wzory pism procesowych w sprawach cywilnych i rejestrowych
Kodeks karny Twoje Prawo 2019 Beck

Stan prawny: 1 września 2019 r. – zawiera zmiany w

Komentarz Wzory pism procesowych w sprawach cywilnych i rejestrowych
Prawo prasowe Komentarz Kosmus Kuczyński

Komentarz do prawa prasowego stanowi cenną pomoc d

Komentarz Wzory pism procesowych w sprawach cywilnych i rejestrowych
Podatkowa księga przychodów i rozchodów 2019 Prakt

Zasady prowadzenia podatkowej księgi przychodów i

Komentarz Wzory pism procesowych w sprawach cywilnych i rejestrowych
Maluję i poznaję słowa Psy

Kolorując odpowiednio przygotowane proste wzory, d

Komentarz Wzory pism procesowych w sprawach cywilnych i rejestrowych
Język polski Między nami 8 Podręcznik

Podręcznik dla klasy 8 jest zgodny z podstawą prog

Komentarz Wzory pism procesowych w sprawach cywilnych i rejestrowych
Korporacja Elementy konstrukcji prawnej

Monografia zawiera przekrojową analizę konstrukcji

Komentarz Wzory pism procesowych w sprawach cywilnych i rejestrowych
Rok na odwyku

MOCNY I WZRUSZAJĄCO SZCZERY PAMIĘTNIK Z OKRESU POW