Komentarz Własność lokali i wspólnota mieszkaniowa Komentarz Bończak Kucharczyk
Własność lokali i wspólnota mieszkaniowa Komentarz Bończak Kucharczyk

W komentarzu omówiono zagadnienia związane z , własnością lokali , i funkcjonowaniem wspólnot mieszkaniowych. Dokonano analizy większości problemów występujących w praktyce na tle stosowania ustawy o własności lokali, a także innych ustaw i aktów wykonawczych dotyczących tej tematyki, wskazując dostępne rozwiązania prawne i organizacyjne oraz kierunki działań wynikające z orzeczeń sądów. Ksią

Autor: Ewa Bończak Kucharczyk

, Komentarze praktyczne,

Komentarz Własność lokali i wspólnota mieszkaniowa Komentarz Bończak Kucharczyk
Świadczenie usług drogą elektroniczną Komentarz

W komentarzu do świadczeń usług drogą elektroniczną w praktyczny sposób omówiono regulacje ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z uwzględnieniem zmian wynikających z ustawy wdrażającej RODO. Autor , komentarza , przedstawił takie zagadnienia jak:, obowiązki usługodawcy świadczącego usługi drogą elektroniczną,, wyłączenie odpowiedzialności usługodawcy z tytułu świadczenia usł

Autor: Mirosław Gumularz

, Komentarze praktyczne,

Komentarz Własność lokali i wspólnota mieszkaniowa Komentarz Bończak Kucharczyk
Ustawa o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego Komentarz

W komentarzu w praktyczny sposób omówiono regulacje ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego. Autorzy przedstawili w książce m.in. takie zagadnienia, jak:, zasady udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ich ponownego wykorzystywania,, warunki ustalania opłat,, sposoby rozpatrywania wniosków,, obowiązki podmiotów zobowiązanych do u

Autor: Bogdan Fischer

, Agnieszka Piskorz Ryń, Marlena Sakowska Baryła, Joanna Wyporska Frankiewicz, Komentarze praktyczne,

Komentarz Własność lokali i wspólnota mieszkaniowa Komentarz Bończak Kucharczyk
Ustawa o odpadach Komentarz Radecki

Komentowana ustawa o odpadach określa obowiązki wytwórców odpadów, posiadaczy odpadów gospodarujących nimi, sprzedawców i pośredników w obrocie oraz organów administracji publicznej.

Autor: Daria Danecka

, Wojciech Radecki, Komentarze praktyczne,

Komentarz Własność lokali i wspólnota mieszkaniowa Komentarz Bończak Kucharczyk
Hit
Elektroniczna licytacja ruchomości w sądowym postępowaniu egzekucyjnym Komentarz

Publikacja stanowi jedyny na rynku wyczerpujący komentarz do przepisów regulujących elektroniczną licytację ruchomości w sądowym postępowaniu egzekucyjnym. Obejmuje analizę nie tylko art. 879(1)–879(11) k.p.c., lecz także art. 864–879 k.p.c. normujących „ustną” (tradycyjną) formę licytacji ruchomości oraz dwóch rozporządzeń Ministra Sprawiedliwości dotyczących elektronicznej bądź ustnej licytacji

Autor: Ireneusz Kunicki

, Komentarze praktyczne,

Komentarz Własność lokali i wspólnota mieszkaniowa Komentarz Bończak Kucharczyk
Kredyt hipoteczny Komentarz Czech

Komentarz zawiera kompleksową analizę ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami. Autor komentarz Kredyt hipoteczny szczegółowo omówił problemy interpretacyjne wynikające z przepisów tej ustawy oraz przedstawił praktyczne propozycje ich rozwiązania. Wiele uwagi poświęcił m.in.:, reklamie kredytu hipotecznego,, ocenie zdolności kredytowej

Autor: Tomasz Czech

, Komentarze praktyczne,

Komentarz Własność lokali i wspólnota mieszkaniowa Komentarz Bończak Kucharczyk
Hit
Kodeks postępowania karnego Komentarz Dudka

Komentarz do kodeksu postępowania karnego stanowi odpowiedź na potrzebę nowego zwięzłego komentarza przeznaczonego przede wszystkim do prawników praktyków i aplikantów. Zawiera jednoznaczne wskazówki dotyczące sposobu rozwiązania wielu problemów prawnych, z którymi spotykają się w praktyce zawodowej sędziowie, prokuratorzy, adwokaci oraz radcowie prawni. W formułowaniu konkretnych rozwiązań pomocn

Autor: Katarzyna Dudka

, Hanna Paluszkiewicz, Małgorzata Beata Janicz, Cezary Kulesza, Jarosław Matras, Barbara Skowron, Komentarze praktyczne,

Komentarz Własność lokali i wspólnota mieszkaniowa Komentarz Bończak Kucharczyk
Prawo do emerytury z ubezpieczenia i zaopatrzenia społecznego Komentarz do ustaw z orzecznictwem

W komentarzu zostały omówione zasady nabycia i realizacji prawa do emerytury zagwarantowanego obywatelom przez art. 67 Konstytucji RP z 1997 r. W ujęciu Konstytucji to państwo ubezpiecza obywateli, tworząc specjalne fundusze z określonej części dochodu narodowego – Fundusz Ubezpieczeń Społecznych i Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników.

Autor: Inetta Jędrasik Jankowska

, Komentarze praktyczne,

Komentarz Własność lokali i wspólnota mieszkaniowa Komentarz Bończak Kucharczyk
Ustawa o grach hazardowych Komentarz Wierzbowski

Przekrojowa analiza prawna zarówno przepisów ustawy o grach hazardowych, jak i regulacji zawartych w rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.

Autor: Marek Wierzbowski

, Stanisław Radowicki Krzysztof Budnik, Michał Krysik, Stanisław Radowicki, Komentarze praktyczne,

Komentarz Własność lokali i wspólnota mieszkaniowa Komentarz Bończak Kucharczyk
Ochrona praw lokatorów i najem lokali mieszkalnych Komentarz 2019

Komentarz objaśnia przepisy dotyczące gospodarowania zasobami mieszkaniowymi, najmu oraz innych form używania cudzych mieszkań za odpłatnością. Szczególną uwagę poświęcono regulacjom, które odnoszą się do działalności jednostek samorządu terytorialnego i wykonywania przez gminy zadań związanych z zaspokajaniem potrzeb mieszkaniowych ich mieszkańców. W komentarzu zostały omówione nowe rodzaje najmu

Autor: Ewa Bończak Kucharczyk

, Komentarze praktyczne,

Komentarz Własność lokali i wspólnota mieszkaniowa Komentarz Bończak Kucharczyk
Lista płac w praktyce Przydatne rozwiązania oraz z

Opracowanie najtrudniejszych zagadnień związanych

Komentarz Własność lokali i wspólnota mieszkaniowa Komentarz Bończak Kucharczyk
Jadwiga Karwasińska Wspomnienia z lata 1914 roku

Skromne objętościowo zapiski dorastającej panienki

Komentarz Własność lokali i wspólnota mieszkaniowa Komentarz Bończak Kucharczyk
Strategy Beyond the Hockey Stick People Probabilit

Beat the odds with a bold strategy Weve all seen h

Komentarz Własność lokali i wspólnota mieszkaniowa Komentarz Bończak Kucharczyk
Znane i lubiane wierszyki dla maluszka Ślimak, śli

Znane i lubiane wierszyki dla maluszka. Ślimak, śl

Komentarz Własność lokali i wspólnota mieszkaniowa Komentarz Bończak Kucharczyk
Medytacja w życiu codziennym Ścieżki praktyki w su

Przeczytaj, przemyśl, pomedytuj O medytacji i poży

Komentarz Własność lokali i wspólnota mieszkaniowa Komentarz Bończak Kucharczyk
Ochrona konsumenta przed niedozwolonymi postanowie

Książka Ochrona konsumenta przed niedozwolonymi po

Komentarz Własność lokali i wspólnota mieszkaniowa Komentarz Bończak Kucharczyk
Ustawa o ponownym wykorzystywaniu informacji sekto

W komentarzu w praktyczny sposób omówiono regulacj

Komentarz Własność lokali i wspólnota mieszkaniowa Komentarz Bończak Kucharczyk
Profesjonalny Informator Prawnika Plus 2020 granat

Z , informatora prawniczego PLUS , na 2020 ro