Komentarz Regulacje MDR Raportowanie o schematach podatkowych Komentarz
Regulacje MDR Raportowanie o schematach podatkowych Komentarz

Prezentowana publikacja Regulacje MDR. Raportowanie o schematach podatkowych. Komentarz to kompleksowe omówienie problematyki dotyczącej nowej instytucji, jaką jest obowiązkowe ujawnianie władzom podatkowym informacji o tzw. schematach podatkowych. Na mocy nowych przepisów do raportowania zobowiązane będą podmioty, które w sferze zawodowej zajmują się przygotowywaniem, oferowaniem i wdrażaniem swo

Autor: Krzysztof Gil

, Maciej Guzek, Podatki w praktyce,

Komentarz Regulacje MDR Raportowanie o schematach podatkowych Komentarz
Hit
Podatek dochodowy od osób prawnych Komentarz 2019

Komentarz do ustawy z 15.2.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) praktycznie wyjaśnia zagadnienia dotyczące opodatkowania dochodów uzyskiwanych przez osoby prawne, m.in.:, kwalifikację podmiotów podlegających opodatkowaniu podatkiem CIT, w tym podatkowych grup kapitałowych oraz podmiotów zwolnionych od podatku, m.in. jednostek budżetowych, JST, określenie przedmiotu opodatkow

Autor: Podatkowe Komentarze Becka

, Adam Wacławczyk, Aleksandra Obońska, Agnieszka Walter, Krzysztof Gil,

Komentarz Regulacje MDR Raportowanie o schematach podatkowych Komentarz
Katarynka

Katarynka Opracowanie Biografia Bolesława Prusa Ka

Komentarz Regulacje MDR Raportowanie o schematach podatkowych Komentarz
Światła w jeziorze

Gdy po dwóch latach kompletnej uczuciowej suszy, d

Komentarz Regulacje MDR Raportowanie o schematach podatkowych Komentarz
Vademecum głównego księgowego jednostki finansów p

W książce przedstawiamy „fundamenty” księgowe i fi

Komentarz Regulacje MDR Raportowanie o schematach podatkowych Komentarz
Niezbędnik maga z Domu Brooklyńskiego Kroniki Rodu

Kronik Rodu Kane Niezbędnik maga z Domu Brooklyńsk

Komentarz Regulacje MDR Raportowanie o schematach podatkowych Komentarz
Działalność spółek z o.o. w uchwałach wspólników.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością podejmuje

Komentarz Regulacje MDR Raportowanie o schematach podatkowych Komentarz
Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych

W komentarzu w sposób kompletny i szczegółowy omów

Komentarz Regulacje MDR Raportowanie o schematach podatkowych Komentarz
Podręcznik ceramika

Obszerny poradnik pomocny w projektowaniu, formowa

Komentarz Regulacje MDR Raportowanie o schematach podatkowych Komentarz
Techniki terapii poznawczej Podręcznik praktyka

Sprawdzone rozwiązania dla specjalistów pracującyc