Komentarz Podatki 2019 najważniejsze zmiany VAT, CIT, PIT, Ordynacja podatkowa
Podatki 2019 najważniejsze zmiany VAT, CIT, PIT, Ordynacja podatkowa

Książka zawiera omówienie najważniejszych zmian w przepisach podatkowych (CIT, PIT, VAT, Ordynacja podatkowa, PCC), które weszły w życie w 2019 r., m.in. w zakresie:, obniżonej 9% stawki CIT,, zwolnienia z PIT dla osób do 26. roku życia,, obowiązków płatników PIT,, rozliczenia kosztów używania samochodów osobowych,, ulgi IP Box,, nowych zasad sporządzania dokumentacji cen t

Autor: Łukasz Chłond

, Łukasz Grzegorczyk, Krzysztof Hałub, Mateusz Kaczmarek, Piotr Kaim, Anna Koleśnik, Artur Kowalski, Tomasz Krywan, Ryszard Kubacki, Magdalena Moczarska, Marcin Sądej, Jarosław Sekita, Aleksander Woźniak,

Komentarz Podatki 2019 najważniejsze zmiany VAT, CIT, PIT, Ordynacja podatkowa
Prawo i proces karny skarbowy Wilk Zagrodnik

Książka zawiera omówienie zagadnień niezbędnych w

Komentarz Podatki 2019 najważniejsze zmiany VAT, CIT, PIT, Ordynacja podatkowa
Pokrewieństwo i powinowactwo pochodzenie dziecka s

Pokrewieństwo i powinowactwo (pochodzenie dziecka,

Komentarz Podatki 2019 najważniejsze zmiany VAT, CIT, PIT, Ordynacja podatkowa
Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych Kom

Komentarz stanowi kompleksowe omówienie ustawy z 4

Komentarz Podatki 2019 najważniejsze zmiany VAT, CIT, PIT, Ordynacja podatkowa
Konsolidacja sprawozdań finansowych Koncepcje regu

Całościowe omówienie problematyki skonsolidowanych

Komentarz Podatki 2019 najważniejsze zmiany VAT, CIT, PIT, Ordynacja podatkowa
Samorządowe centra usług wspólnych. Założenia i pr

Celem książki jest przedstawienie modeli organizac

Komentarz Podatki 2019 najważniejsze zmiany VAT, CIT, PIT, Ordynacja podatkowa
W objęciu Bożej miłości

Doświadczenie żywego Boga to klucz do głębokiego ż

Komentarz Podatki 2019 najważniejsze zmiany VAT, CIT, PIT, Ordynacja podatkowa
Ustawa o opłacie skarbowej Ustawa o podatku od czy

Komentarz przeznaczony jest dla osób profesjonalni

Komentarz Podatki 2019 najważniejsze zmiany VAT, CIT, PIT, Ordynacja podatkowa
Rachunkowość sektora budżetowego z elementami anal

Część pierwsza obejmuje ogólną charakterystykę sek

For took: 17.938ms