Komentarz Wynagrodzenia 2019 pracowników samorządowych
Wynagrodzenia 2019 pracowników samorządowych

Książka zawiera praktyczne porady dotyczące możliwości rozwiązania bieżących problemów powstających w codziennej pracy w jednostkach samorządu terytorialnego., W drugim wydaniu uwzględniono zmiany wprowadzone rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, które weszły w życie 19.05.2018 r. i dotyczą:, – obniżenia wynagrodzenia zasadniczego osób zatrudnion

Autor: Lewandowski Tomasz

, Lewandowska Kamila, Poradniki kadrowe,

Komentarz Wynagrodzenia 2019 pracowników samorządowych
Wynagrodzenia pracowników samorządowych 2019

Książka zawiera praktyczne porady dotyczące możliwości rozwiązania bieżących problemów powstających w codziennej pracy w jednostkach samorządu terytorialnego., W drugim wydaniu uwzględniono zmiany wprowadzone rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, które weszły w życie 19.05.2018 r. i dotyczą:, – obniżenia wynagrodzenia zasadniczego osób zatrudnion

Autor: Lewandowski Tomasz

, Lewandowska Kamila, Poradniki kadrowe,

Komentarz Wynagrodzenia 2019 pracowników samorządowych
Prawo do emerytury z ubezpieczenia i zabezpieczeni

W komentarzu zostały omówione zasady nabycia i rea

Komentarz Wynagrodzenia 2019 pracowników samorządowych
Bezpieczeństwo współczesnego świata na przykładzie

Bezpieczeństwo jest jedną z podstawowych kategorii

Komentarz Wynagrodzenia 2019 pracowników samorządowych
Aktualizacja opłaty rocznej za użytkowanie wieczys

Książka zawiera analizę sposobów aktualizacji opła

Komentarz Wynagrodzenia 2019 pracowników samorządowych
Prawo pracy dla małych i średnich firm

Publikacja stanowi przekrojowy poradnik prawa prac

Komentarz Wynagrodzenia 2019 pracowników samorządowych
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowani

Publikacja jako pierwsza na rynku w sposób komplek

Komentarz Wynagrodzenia 2019 pracowników samorządowych
Zarządzanie kompetencjami Teoria i praktyka Oleksy

Książka jest też bogatym źródłem wiedzy dla teoret

Komentarz Wynagrodzenia 2019 pracowników samorządowych
Kodeks spółek handlowych Ustawa 2019

Seria Twoje Prawo zawiera: Boldowanie najnowszych

Komentarz Wynagrodzenia 2019 pracowników samorządowych
Podatek dochodowy od osób prawnych w 2019 roku

Książka jest obszernym komentarzem do poszczególny

For took: 13.619ms