Komentarz Procedury oświatowe z wzorami dokumentów Tom 2
Procedury oświatowe z wzorami dokumentów Tom 2

Publikacja zawiera obszerny zbiór procedur stosowanych w szkołach, przedszkolach, placówkach oświatowych oraz organach prowadzących i sprawujących nad nimi nadzór. Procedury wynikają zarówno z przepisów Karty Nauczyciela, ustawy o pracownikach samorządowych, jak i przepisów Kodeksu pracy i aktów wykonawczych. Dotyczą one takich zagadnień jak:, nawiązanie, rozwiązanie i wygaśnięcie stosunku pra

Autor: Lidia Marciniak

, Meritum, Poradnik Wzory pism,

Komentarz Procedury oświatowe z wzorami dokumentów Tom 2
Podwyżki awans zawodowy i ocena pracy od 1 września 2019 roku

Karta Nauczyciela nowelizacja 2019. Książka omawia zmiany w Karcie Nauczyciela wprowadzone ustawą z dnia 13.06.2019 roku o zmianie ustawy – , Karta Nauczyciela , oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1287), której przepisy wchodzą w życie 1.09.2019 roku. Nowelizacja karty nauczyciela wprowadza następujące zmiany:,- podwyższenie średniego wynagrodzenia nauczycieli,,- wprowadzenie n

Autor: Nowelizacja karty nauczyciela

, Lidia Marciniak, Elżbieta Piotrowska Albin, ABC Praktyki Prawa Oświatowego,

Komentarz Procedury oświatowe z wzorami dokumentów Tom 2
Hit
Procedury oświatowe z wzorami dokumentów Tom 1 Prawo oświatowe i system oświaty z serii MERITUM

Publikacja zawiera obszerny zbiór procedur stosowanych w szkołach, przedszkolach, placówkach oświatowych oraz organach sprawujących nad nimi nadzór - wynikające zarówno z przepisów Ustawy o systemie oświaty oraz ustawy - Prawo oświatowe. Procedury dotyczą takich zagadnień jak:, ,- zakładanie, prowadzenie i likwidacja szkół i placówek publicznych i niepublicznych,,- powierzenie i odwoła

Autor: Lidia Marciniak

, Meritum, Poradnik Wzory pism,

Komentarz Procedury oświatowe z wzorami dokumentów Tom 2
Szkolnictwo branżowe od 1 września 2019 roku

Publikacja omawia zmiany wprowadzone od 1 września 2019 r. obejmujące wszystkie obszary kształcenia zawodowego, m.in.: klasyfikację zawodów, podstawy programowe, wybór zawodu, w którym będzie kształciła szkoła, ramowe plany nauczania, likwidację centrów kształcenia zawodowego i ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego, obowiązkowy egzamin zawodowy dla uczniów, staże branżowe dla nauczyciel

Autor: Lidia Marciniak

, Nowelizacja karty nauczyciela, Elżbieta Piotrowska Albin, ABC Praktyki Prawa Oświatowego,

Komentarz Procedury oświatowe z wzorami dokumentów Tom 2
Hit
Prawo Oświatowe wzory pism i dokumentów

Książka jest przeznaczona zwłaszcza dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych, przedstawicieli prowadzących je organów oraz przedstawicieli organów sprawujących nadzór pedagogiczny. Powinni do niej sięgnąć także nauczyciele i inni pracownicy szkół i placówek oświatowych. , Prawo oświatowe. Wzory pism i dokumentów to zestaw wzorów i przykładów pism najczęściej stosowanych w praktyce szkolnej,

Autor: Krzysztof Gawroński

, Lidia Marciniak, Wzory pism,

Komentarz Procedury oświatowe z wzorami dokumentów Tom 2
Ocena pracy i awans zawodowy nauczyciela oraz dyrektora szkoły

Od 1 września 2018 r. obowiązują istotne zmiany w Karcie Nauczyciela wprowadzone ustawą z 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, w zakresie awansu zawodowego oraz oceny pracy nauczyciela i dyrektora. Od roku szkolnego 2018/19 zmienia się procedura awansu zawodowego nauczycieli, m.in.:,- wydłużona została ścieżka awansu zawodowego,,- ocenę dorobku zawodowego zastąpiono oceną pracy

Autor: Lidia Marciniak

, Elżbieta Piotrowska Albin,

Komentarz Procedury oświatowe z wzorami dokumentów Tom 2
Plan kont z komentarzem dla instytucji kultury Pie

Plik suplementu komentarza do planu kont instytucj

Komentarz Procedury oświatowe z wzorami dokumentów Tom 2
Moc srebra

Cudowna, wielowątkowa i magiczna. Książka, w które

Komentarz Procedury oświatowe z wzorami dokumentów Tom 2
Prowadzenie produkcji zwierzęcej Podręcznik Część

Nowoczesny podręcznik do nauki zawodów technik rol

Komentarz Procedury oświatowe z wzorami dokumentów Tom 2
Klaus

Jest mitem. Legendą. Kochają go dzieci i dorośli n

Komentarz Procedury oświatowe z wzorami dokumentów Tom 2
Druga szansa

Julia budzi się w tajemniczym szpitalu. Nie poznaj

Komentarz Procedury oświatowe z wzorami dokumentów Tom 2
Informator prawniczy 2020 Format A5 zielony Dzień

Oprawa twarda. Kolejna edycja, cieszącego się ogro

Komentarz Procedury oświatowe z wzorami dokumentów Tom 2
Śleboda

Anka Serafin, młoda doktor antropologii z Krakowa,

Komentarz Procedury oświatowe z wzorami dokumentów Tom 2
Marzycielki

Siostrzana miłość, siła wyobraźni, dziewczęca odwa