Komentarz Procedury oświatowe z wzorami dokumentów Tom 1 Prawo oświatowe i system oświaty z serii MERITUM
Procedury oświatowe z wzorami dokumentów Tom 1 Prawo oświatowe i system oświaty z serii MERITUM

Publikacja zawiera obszerny zbiór procedur stosowanych w szkołach, przedszkolach, placówkach oświatowych oraz organach sprawujących nad nimi nadzór - wynikające zarówno z przepisów Ustawy o systemie oświaty oraz ustawy - Prawo oświatowe. Procedury dotyczą takich zagadnień jak:, ,- zakładanie, prowadzenie i likwidacja szkół i placówek publicznych i niepublicznych,,- powierzenie i odwoła

Autor: Lidia Marciniak

, Meritum, Poradnik Wzory pism,

Komentarz Procedury oświatowe z wzorami dokumentów Tom 1 Prawo oświatowe i system oświaty z serii MERITUM
Hit
Podwyżki awans zawodowy i ocena pracy od 1 września 2019 roku

Karta Nauczyciela nowelizacja 2019. Książka omawia zmiany w Karcie Nauczyciela wprowadzone ustawą z dnia 13.06.2019 roku o zmianie ustawy – , Karta Nauczyciela , oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1287), której przepisy wchodzą w życie 1.09.2019 roku. Nowelizacja karty nauczyciela wprowadza następujące zmiany:,- podwyższenie średniego wynagrodzenia nauczycieli,,- wprowadzenie n

Autor: Nowelizacja karty nauczyciela

, Lidia Marciniak, Elżbieta Piotrowska Albin, ABC Praktyki Prawa Oświatowego,

Komentarz Procedury oświatowe z wzorami dokumentów Tom 1 Prawo oświatowe i system oświaty z serii MERITUM
Szkolnictwo branżowe od 1 września 2019 roku

Publikacja omawia zmiany wprowadzone od 1 września 2019 r. obejmujące wszystkie obszary kształcenia zawodowego, m.in.: klasyfikację zawodów, podstawy programowe, wybór zawodu, w którym będzie kształciła szkoła, ramowe plany nauczania, likwidację centrów kształcenia zawodowego i ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego, obowiązkowy egzamin zawodowy dla uczniów, staże branżowe dla nauczyciel

Autor: Lidia Marciniak

, Nowelizacja karty nauczyciela, Elżbieta Piotrowska Albin, ABC Praktyki Prawa Oświatowego,

Komentarz Procedury oświatowe z wzorami dokumentów Tom 1 Prawo oświatowe i system oświaty z serii MERITUM
Hit
Prawo Oświatowe wzory pism i dokumentów

Książka jest przeznaczona zwłaszcza dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych, przedstawicieli prowadzących je organów oraz przedstawicieli organów sprawujących nadzór pedagogiczny. Powinni do niej sięgnąć także nauczyciele i inni pracownicy szkół i placówek oświatowych. , Prawo oświatowe. Wzory pism i dokumentów to zestaw wzorów i przykładów pism najczęściej stosowanych w praktyce szkolnej,

Autor: Krzysztof Gawroński

, Lidia Marciniak, Wzory pism,

Komentarz Procedury oświatowe z wzorami dokumentów Tom 1 Prawo oświatowe i system oświaty z serii MERITUM
Procedury oświatowe z wzorami dokumentów Tom 2

Publikacja zawiera obszerny zbiór procedur stosowanych w szkołach, przedszkolach, placówkach oświatowych oraz organach prowadzących i sprawujących nad nimi nadzór. Procedury wynikają zarówno z przepisów Karty Nauczyciela, ustawy o pracownikach samorządowych, jak i przepisów Kodeksu pracy i aktów wykonawczych. Dotyczą one takich zagadnień jak:, nawiązanie, rozwiązanie i wygaśnięcie stosunku pra

Autor: Lidia Marciniak

, Meritum, Poradnik Wzory pism,

Komentarz Procedury oświatowe z wzorami dokumentów Tom 1 Prawo oświatowe i system oświaty z serii MERITUM
Ocena pracy i awans zawodowy nauczyciela oraz dyrektora szkoły

Od 1 września 2018 r. obowiązują istotne zmiany w Karcie Nauczyciela wprowadzone ustawą z 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, w zakresie awansu zawodowego oraz oceny pracy nauczyciela i dyrektora. Od roku szkolnego 2018/19 zmienia się procedura awansu zawodowego nauczycieli, m.in.:,- wydłużona została ścieżka awansu zawodowego,,- ocenę dorobku zawodowego zastąpiono oceną pracy

Autor: Lidia Marciniak

, Elżbieta Piotrowska Albin,

Komentarz Procedury oświatowe z wzorami dokumentów Tom 1 Prawo oświatowe i system oświaty z serii MERITUM
Systemy równoważnego czasu pracy w kodeksie pracy

Celem opracowania jest kompleksowa analiza przepis

Komentarz Procedury oświatowe z wzorami dokumentów Tom 1 Prawo oświatowe i system oświaty z serii MERITUM
Tupcio Chrupcio Mama idzie do pracy

Tupcio Chrupcio jest już dużą myszką i bardzo lubi

Komentarz Procedury oświatowe z wzorami dokumentów Tom 1 Prawo oświatowe i system oświaty z serii MERITUM
Meritum Prawo Spółek Kidyba

Przewodnik po problematyce ,prawa spółek</s

Komentarz Procedury oświatowe z wzorami dokumentów Tom 1 Prawo oświatowe i system oświaty z serii MERITUM
Coaching koaktywny zmiany w biznesie zmiany w życi

Model transformacyjnego procesu porozumiewania się

Komentarz Procedury oświatowe z wzorami dokumentów Tom 1 Prawo oświatowe i system oświaty z serii MERITUM
Klasyfikacja budżetowa uwzględnieniem zmian ze sty

Książka zawiera najnowszy tekst rozporządzenia w s

Komentarz Procedury oświatowe z wzorami dokumentów Tom 1 Prawo oświatowe i system oświaty z serii MERITUM
Kodeks postępowania cywilnego ze schematami

Publikacja zawiera tekst ustawy – Kodeks postępowa

Komentarz Procedury oświatowe z wzorami dokumentów Tom 1 Prawo oświatowe i system oświaty z serii MERITUM
Podatki 2019 ustawy stan prawny na 1 stycznia 2019

Podatki 2019 to zbiór najważniejszych przepisów po

Komentarz Procedury oświatowe z wzorami dokumentów Tom 1 Prawo oświatowe i system oświaty z serii MERITUM
Zażalenie w postępowaniu cywilnym Komentarz prakty

Książka zawiera komentarz do zagadnień związanych

For took: 21.663ms