Komentarz Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2019
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2019

Sprawozdanie finansowe po zmianach w 2019 roku. Wyceny księgowe i podatkowe. Różnice księgowe i podatkowe. Koszty i przychody podatkowe. Przejście z wyniku bilansowego na podatkowy. Rozliczenie roczne VAT, CIT, PIT, PFRON, GUS. Jednolity plik kontrolny. Listy kontrolne.

Autor: Podatkowe Teksty Ustaw Becka

, Artur Hołda, Łukasz Chmielecki, Iwona Czauderna, Szymon Dąbek, Maja Fabrowska, Bogdan Gajos, Małgorzata Kadłubaj, Łukasz Klimczyk, Ewa Komorowska, Paweł Ożga, Marek Piotrowski, Marek Przybylski, Jacek Pukaluk, Marek Rotkiewicz, Michał Sroczyński, Anna Staszel, Wojciech Studnicki, Jadwiga Szczotka, Katarzyna Trzpioła, Tadeusz Waślicki,

Komentarz Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2019
Dokumentacja sanitarna według zasad Dobrej Praktyk

Każdy podmiot działający na rynku w zakresie produ

Komentarz Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2019
Farmacja ujednolicone przepisy Legis 2019 stan pra

Publikacja podzielona jest na sześć głównych dział

Komentarz Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2019
PIT-y i ulgi podatkowe 2020 Podatki 2/2019

Komplet informacji, jak prawidłowo sporządzić zezn

Komentarz Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2019
Prawo zagospodarowania przestrzeni

Książka zawiera opis wszelkich istotnych zagadnień

Komentarz Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2019
Siła jest w tobie Zdrowie ciała, emocji i ducha w

To najnowsza książka dr Preeti Agrawal, która jest

Komentarz Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2019
Postępowanie cywilne Gil

Książka z postępowania cywilnego zawiera komplekso

Komentarz Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2019
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego grun

Komentarz o przekształceniu prawa użytkowania wiec

Komentarz Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2019
Ten jeden dzień

Pozory mogą mylić. Chcesz się przekonać? Paul Stro

For took: 17.281ms