Komentarz Kodeks pracy Komentarz Muszalski stan prawny 1 września 2019 r., 7 września 2019 r.
Hit
Kodeks pracy Komentarz Muszalski stan prawny 1 września 2019 r., 7 września 2019 r.

Kolejne już, 12. wydanie cieszącego się dużą popularnością Komentarza do Kodeksu pracy zawiera kompleksowe omówienie przepisów ustawy z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.), uwzględniając wszystkie nowelizacje wprowadzone od momentu ukazania się poprzedniego wydania. W publikacji szczegółowo omówiono m.in.:, , stosunek pracy,, wynagrodzenie za prac

Autor: Wojciech Muszalski

, Grzegorz Goździewicz, Anna Kamińska Pietnoczko, Maciej Nałęcz, Władysław Patulski, Krzysztof Walczak, Duże Komentarze Becka,

Komentarz Kodeks pracy Komentarz Muszalski stan prawny 1 września 2019 r., 7 września 2019 r.
Akta osobowe 2019 prowadzenie dokumenty ochrona danych

Praktyczny poradnik, dzięki któremu osoba prowadząca akta osobowe i inną dokumentację pracowniczą przygotuje indywidualne teczki pracowników oraz wypełni znajdujące się w nich dokumenty, zgodnie z przepisami obowiązującymi od 1.1.2019 r., , Niniejsza książka to praktyczny poradnik, dzięki któremu osoby, którym powierzono prowadzenie akt osobowych oraz dokumentacji związanej ze stosunkiem p

Autor: Maciej Nałęcz

, Prawo w praktyce,

Komentarz Kodeks pracy Komentarz Muszalski stan prawny 1 września 2019 r., 7 września 2019 r.
Przepisy i zestawienia kadrowe 2019 Obowiązki pracodawcy wobec pracowników

Zbiór przepisów prawa pracy przygotowany dla osób prowadzących sprawy pracownicze. Niniejsza książka to podręczny zbiór przepisów z zakresu prawa pracy, dzięki któremu osoby, którym powierzono prowadzenie spraw pracowniczych, będą mogły sprawdzić lub potwierdzić zgodność podejmowanych przez siebie decyzji personalnych z przepisami prawa. Aktualność zawartych w książce przepisów na kwiecień 2019 r.

Autor: Maciej Nałęcz

, Prawo w praktyce,

Komentarz Kodeks pracy Komentarz Muszalski stan prawny 1 września 2019 r., 7 września 2019 r.
Kodeks pracy Komentarz 2020 Muszalski

Zawiera szczegółowe omówienie przepisów i wszystkich nowelizacji wprowadzonych od momentu ukazania się poprzedniego wydania. Dzięki tej publikacji czytelnik może się zapoznać z dogłębną analizą przepisów regulujących. , Publikacja zawiera również omówienie najnowszych zmian:, - ustawy z 28.5.2013 r. dotyczącej urlopów macierzyńskich – w tym dodatkowego, urlopów rodzicielskich oraz wychow

Autor: Wojciech Muszalski

, Grzegorz Goździewicz, Anna Kamińska Pietnoczko, Maciej Nałęcz, Władysław Patulski, Krzysztof Walczak, Duże Komentarze Becka,

Komentarz Kodeks pracy Komentarz Muszalski stan prawny 1 września 2019 r., 7 września 2019 r.
Kodeks pracy komentarz 2020 Beck

Dzieła z serii Kodeksu pracy komentarz należą do najobszerniejszych na rynku wydawniczym komentarzy omawiających najważniejsze ustawy systemu prawnego. Dzięki wiedzy autorów - wybitnych znawców poszczególnych dziedzin prawa - tworzą one kanon literatury prawniczej. Uporządkowana struktura tekstu zawierająca liczne orzeczenia, glosy oraz dostępną literaturę, ułatwia zdobycie wyczerpującej wiedzy w

Autor: Wojciech Muszalski

, Grzegorz Goździewicz, Anna Kamińska Pietnoczko, Maciej Nałęcz, Władysław Patulski, Krzysztof Walczak, Duże Komentarze Becka,

Komentarz Kodeks pracy Komentarz Muszalski stan prawny 1 września 2019 r., 7 września 2019 r.
Przepisy i zestawienia kadrowe 2019 Obowiązki pracodawcy wobec pracowników

Zbiór przepisów prawa pracy przygotowany dla osób prowadzących sprawy pracownicze. Niniejsza książka to podręczny zbiór przepisów z zakresu prawa pracy, dzięki któremu osoby, którym powierzono prowadzenie spraw pracowniczych, będą mogły sprawdzić lub potwierdzić zgodność podejmowanych przez siebie decyzji personalnych z przepisami prawa. Aktualność zawartych w książce przepisów na kwiecień 2019 r.

Autor: Maciej Nałęcz

, Prawo w praktyce,

Komentarz Kodeks pracy Komentarz Muszalski stan prawny 1 września 2019 r., 7 września 2019 r.
Kodeks pracy Komentarz 2020

Obejmuje omówienie wszystkich nowelizacji wprowadzonych od poprzedniego wydania:,, – zmianę z 26.5.2011 r., która wchodzi w życie 28.7.2011 r., polegającą na przyznaniu pracownikowi, objętemu szczególną ochroną przewidzianą w ustawie o związkach zawodowych, prawa żądania przywrócenia do pracy w przypadku niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony lub na cza

Autor: Wojciech Muszalski

, Grzegorz Goździewicz, Anna Kamińska Pietnoczko, Maciej Nałęcz, Władysław Patulski, Krzysztof Walczak, Duże Komentarze Becka,

Komentarz Kodeks pracy Komentarz Muszalski stan prawny 1 września 2019 r., 7 września 2019 r.
Historia rozwoju wiedzy o chorobach wewnętrznych w

Dzieło profesora Zbigniewa Szybińskiego uważam za

Komentarz Kodeks pracy Komentarz Muszalski stan prawny 1 września 2019 r., 7 września 2019 r.
Wypadki przy pracy poradnik pracodawcy i służb bhp

W książce wyd. Oddk Wojciechowska-Piskorska szczeg

Komentarz Kodeks pracy Komentarz Muszalski stan prawny 1 września 2019 r., 7 września 2019 r.
Bez wyjścia

Doskonały thriller psychologiczny. Kontynuacja los

Komentarz Kodeks pracy Komentarz Muszalski stan prawny 1 września 2019 r., 7 września 2019 r.
Scripta manent

Tom obejmuje piętnaście tekstów językoznawczych za

Komentarz Kodeks pracy Komentarz Muszalski stan prawny 1 września 2019 r., 7 września 2019 r.
Innowacje i trendy we współczesnej gospodarce

Książka stanowi cenne źródło informacji na temat p

Komentarz Kodeks pracy Komentarz Muszalski stan prawny 1 września 2019 r., 7 września 2019 r.
Noc bez gwiazd

Klasyczna międzygwiezdna przygoda w fascynującej o

Komentarz Kodeks pracy Komentarz Muszalski stan prawny 1 września 2019 r., 7 września 2019 r.
Chanel: The Karl Lagerfeld Campaigns

When Karl Lagerfeld was named at the helm of the f

Komentarz Kodeks pracy Komentarz Muszalski stan prawny 1 września 2019 r., 7 września 2019 r.
Opodatkowanie organizacji pozarządowych podatkiem

Organizacje pozarządowe to szczególna grupa podatn