Komentarz Prawo pracy w jednostkach pomocy społecznej po zmianach w 2020 roku
Prawo pracy w jednostkach pomocy społecznej po zmianach w 2020 roku

W roku 2016 weszły w życie dwie duże nowelizacje kodeksu pracy. Pierwsza z nich dotyczy nowych zasad zawierania i wypowiadania umów terminowych o pracę. Druga duża nowelizacja wprowadza zmiany w uprawnieniach rodzicielskich pracowników, w tym m.in.: ,- likwidację dodatkowego urlopu macierzyńskiego,,- wydłużenie wymiaru urlopu rodzicielskiego,,- ułatwienie możliwości dzielenia się upra

Autor: Mateusz Brząkowski

, Magdalena Januszewska, Joanna Kaleta, Magdalena Kostrzewa, Piotr Kostrzewa, Monika Latos Miłkowska, Katarzyna Pietruszyńska, Agnieszka Sieńko, Małgorzata Skibińska, Anna Sokołowska, Barbara Tomaszewska, Paulina Zawadzka Filipczyk,

Komentarz Prawo pracy w jednostkach pomocy społecznej po zmianach w 2020 roku
Opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej

Problematyka ponoszenia odpłatności za pobyt pensjonariuszy w domach pomocy społecznej jest tematyką trudną i złożoną, w szczególności chodzi o ustalanie i zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej, zasady nakładania obowiązku ponoszenia odpłatności na mieszkańca oraz inne podmioty zobowiązane, a także temat ściągalności należności od członków rodziny., Publikacja zawie

Autor: Żanetta Gawarkiewicz

, Magdalena Januszewska, Barbara Matysik, Bożena Tyra,

Komentarz Prawo pracy w jednostkach pomocy społecznej po zmianach w 2020 roku
Kodeks karny skarbowy Praktyczny komentarz z orzec

Komentarz uwzględnia ostatnie nowelizacje Kodeksu

Komentarz Prawo pracy w jednostkach pomocy społecznej po zmianach w 2020 roku
Umowne kształtowanie odpowiedzialności dłużnika za

Umowne kształtowanie odpowiedzialności dłużnika za

Komentarz Prawo pracy w jednostkach pomocy społecznej po zmianach w 2020 roku
Wzorcowa dokumentacja HACCP. Hurtownia ogólnospoży

Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 852/2004 w spraw

Komentarz Prawo pracy w jednostkach pomocy społecznej po zmianach w 2020 roku
Ustawa o rachunkowości oraz ustawa o biegłych rewi

Książka Ustawa o rachunkowości oraz ustawa o biegł

Komentarz Prawo pracy w jednostkach pomocy społecznej po zmianach w 2020 roku
Taryfikator mandatów i punktów karnych stan prawny

Najnowsze wydanie Taryfikatora mandatów i punktów

Komentarz Prawo pracy w jednostkach pomocy społecznej po zmianach w 2020 roku
Bezpaństwowość w prawie publicznym

W publikacji przedstawiono fundamentalne zagadnien

Komentarz Prawo pracy w jednostkach pomocy społecznej po zmianach w 2020 roku
Zasady rachunkowości zbiór zadań z rozwiązaniami (

Obszerny zbiór zadań z ,rachunkowości finansowej

Komentarz Prawo pracy w jednostkach pomocy społecznej po zmianach w 2020 roku
Diet coaching

Diet coaching to pierwsza polska książka o świadom

For took: 19.030ms