Komentarz
Go Starters Students Book , CD

Go Starters is a course preparing students for the

Komentarz
Konsolidacja sprawozdań finansowych Koncepcje regu

Obszerne, całościowe omówienie problematyki skonso

Komentarz
Stałe związki frazeologiczne i przysłowia w dzieła

Dr hab. Dorota Połowniak-Wawrzonek adiunkt w Insty

Komentarz
Wpływ interwencji z funduszy unijnych na funkcjono

Książka stanowi podsumowanie prac prowadzonych w l

Komentarz
Ład energetyczny Idee i rzeczywistość

Immanentną cechą ładu jest łączenie elementów, któ

Komentarz
303 Bitwa o Anglię

Pełna rozmachu i emocjonujących podniebnych walk s

Komentarz
Postępowanie cywilne Cioch podręczniki prawnicze B

Podręcznik z postępowania cywilnego zawiera omówie

Komentarz
NoSQL NewSQL i BigData Bazy danych następnej gener

Model relacyjnej bazy danych zdecydowanie dominowa