Komentarz Ustawa o grach hazardowych Komentarz Wierzbowski
Ustawa o grach hazardowych Komentarz Wierzbowski

Przekrojowa analiza prawna zarówno przepisów ustawy o grach hazardowych, jak i regulacji zawartych w rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.

Autor: Marek Wierzbowski

, Stanisław Radowicki Krzysztof Budnik, Michał Krysik, Stanisław Radowicki, Komentarze praktyczne,

Komentarz Ustawa o grach hazardowych Komentarz Wierzbowski
Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne Wierzbowski

Praca obejmuje trzy podstawowe procedury administracyjne – postępowanie ogólne, podatkowe i egzekucyjne oraz zawiera także części dotyczące postępowania przed sądami administracyjnymi, postępowań szczególnych (m.in. przed prezesem UOKiK i przed Sądem Ochrony Konkurencji) i postępowania administracyjnego w Unii Europejskiej. Czytelnik otrzymuje pracę pokrywającą cały, podstawowy obszar postępowania

Autor: Marek Wierzbowski

, Podręczniki Prawnicze,

Komentarz Ustawa o grach hazardowych Komentarz Wierzbowski
Hit
MERITUM Inwestycje budowlane 2019 Omówienie realizacji inwestycji budowlanych

Książka stanowi praktyczne przedstawienie kluczowych zagadnień realizacji inwestycji budowlanych w aspekcie najczęściej pojawiających się problemów. Podzielona jest na następujące części:,- opis przygotowania do procesu inwestycji budowlanych (od decyzji środowiskowej, analizę urbanistyczną, zasadę dobrego sąsiedztwa w ramach ustalania warunków zabudowy, po decyzję o warunkach zabudowy, z zast

Autor: Ewa Boguta

, Arkadiusz Despot Mładanowicz, Tomasz Filipowicz, Joanna Filipowicz, Artur Kosicki, Mariusz Nahajewski, Bartłomiej Nowak, Alicja Plucińska Filipowicz, Mariusz Rypina, Mateusz Stawiarz, Marek Wierzbowski, Anna Żak Stobiecka,

Komentarz Ustawa o grach hazardowych Komentarz Wierzbowski
Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Komentarz 2019 Hauser Wierzbowski

Praktyczny komentarz do ustawy z 30.8.2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1302 ze zm.), będący profesjonalnym opracowaniem zawierającym tekst ustawy wraz z obszernie omówionymi tezami.

Autor: Duże Komentarze Becka

, Roman Hauser, Marek Wierzbowski, Maksymilian Cherka, Janusz Drachal, Piotr Gołaszewski, Marek Grzywacz, Maria Jagielska, Jacek Jagielski, Grzegorz Rząsa, Rafał Stankiewicz, Paweł Wajda, Aleksandra Wiktorowska, Karolina Barbara Wojciechowska, Katarzyna Zalasińska,

Komentarz Ustawa o grach hazardowych Komentarz Wierzbowski
Prawo administracyjne Wierzbowski Jagielski

Książka z prawa administracyjnego obejmuje niemal całość problematyki prawa administracyjnego, uwzględnia najnowszy dorobek doktryny i orzecznictwa. Czytelnik odnajdzie w książce wyd. Wolters m.in. zagadnienia dotyczące:, , struktury administracji publicznej i zasad jej funkcjonowania,, kontroli administracji,, statusu urzędników,, podstawowych działów prawa materialnego,,

Autor: Jacek Jagielski

, Marek Wierzbowski, Podręcznik prawo,

Komentarz Ustawa o grach hazardowych Komentarz Wierzbowski
Hit
Prawo budowlane Komentarz Wierzbowski omawia zmiany wprowadzone w 2020 i 2020 roku

Komentarz do prawa budowlanego przeznaczony jest dla sędziów, adwokatów i radców prawnych, a także dla pracowników organów administracji publicznej – zarówno rządowej, jak i samorządowej – oraz faktycznych uczestników procesu budowlanego, w szczególności inwestorów. Będzie pomocny również pracownikom naukowym oraz studentom prawa i kierunków technicznych., W trzecim wydaniu komentarza do Prawa

Autor: Marek Wierzbowski

, Komentarze, Arkadiusz Despot Mładanowicz, Mirosław Wincenciak, Tomasz Filipowicz, Alicja Plucińska Filipowicz, Kamil Buliński, Mariusz Rypina, Artur Kosicki,

Komentarz Ustawa o grach hazardowych Komentarz Wierzbowski
Prawo administracyjne Wierzbowski Marek

Książka z prawa administracyjnego wyd. Wolters przeznaczona jest zarówno dla studentów studiów prawniczych i administracyjnych, jak i osób zainteresowanych problematyką organizacji administracji publicznej. W celu ułatwienia nauki wprowadzono dodatkowe pogrubienia podkreślające ważne partie materiału oraz piktogramy ułatwiające odnalezienie istotnych fragmentów., Książka prawo administracyjne

Autor: Marek Wierzbowski

, Podręcznik prawo,

Komentarz Ustawa o grach hazardowych Komentarz Wierzbowski
Ustawa o obligacjach Komentarz 2019

Komentarz o obligacjach pod redakcją prof. zw. dr hab. Marka Wierzbowskiego stanowi praktyczne i kompleksowe omówienie przepisów ustawy z 15.1.2015 r. o obligacjach (Dz.U. z 2018 r. poz. 483 ze zm.). Zawiera szczegółowe omówienie zagadnień przedmiotowej dziedziny jak i szereg przykładów kompleksowo wyjaśniający poszczególne rozwiązania i mechanizmy, dzięki czemu ma on walor praktyczny. Komentarz s

Autor: Marek Wierzbowski

, Komentarze Becka, Klaudia Brzezińska, Marcin Dyl, Karolina Ernt Staniulis, Arkadiusz Famirski, Sławomir Jakszuk,

Komentarz Ustawa o grach hazardowych Komentarz Wierzbowski
Hit
Konstytucja biznesu Komentarz 2019

Konstytucja biznesu. Komentarz stanowi pierwsze na rynku wydawniczym omówienie pakietu czterech aktów prawnych tworzących fundamenty regulacji gospodarczej i zarazem publicznego prawa gospodarczego, które weszły w życie 30.04.2018 r. Należą do nich ustawy uchwalone 6.03.2018 r.:, Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2018 r. poz. 646 ze zm.),, o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Go

Autor: Leszek Bielecki

, Jan Gola, Krzysztof Horubski, Katarzyna Kokocińska, Eliza Komierzyńska Orlińska, Piotr Ruczkowski, Marek Wierzbowski, Agnieszka Żywicka, Duże Komentarze,

Komentarz Ustawa o grach hazardowych Komentarz Wierzbowski
Kodeks postępowania administracyjnego komentarz Hauser

Jest to piąte wydanie Komentarza do kodeksu postępowania administracyjnego uzupełnione i poprawione, które prezentuje w sposób wszechstronny dorobek doktryny i judykatury oraz obejmuje najnowsze orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego, Sądów Apelacyjnych i Wojewódzkich Sądów Administracyjnych. Ponadto zostało uwzględnione aktualne piśmiennictwo z komentowanej dziedziny. Komentarz w sposób

Autor: Roman Hauser

, Marek Wierzbowski, Duże Komentarze Becka,

Komentarz Ustawa o grach hazardowych Komentarz Wierzbowski
Prawo Bankowe Ofiarski

Książka z prawa bankowego przeznaczona jest dla st

Komentarz Ustawa o grach hazardowych Komentarz Wierzbowski
Podatek dochodowy od osób fizycznych 2019 Ustawa

Stan prawny 1 stycznia 2019 r. – zawiera zmiany wc

Komentarz Ustawa o grach hazardowych Komentarz Wierzbowski
Skarga kasacyjna i nadzwyczajna w postępowaniu cyw

Publikacja Skarga kasacyjna i nadzwyczajna w postę

Komentarz Ustawa o grach hazardowych Komentarz Wierzbowski
Postępowanie Karne Dynamika

Postępowanie karne. Dynamika - materiały do konwer

Komentarz Ustawa o grach hazardowych Komentarz Wierzbowski
Kodeks karny Komentarz Mozgawa

W komentarzu do kodeksu karnego czytelnik znajdzie

Komentarz Ustawa o grach hazardowych Komentarz Wierzbowski
Prawo i postępowanie administracyjne w pigułce Bec

W opracowaniu uwzględniono stan prawny: wrzesień 2

Komentarz Ustawa o grach hazardowych Komentarz Wierzbowski
Słownik terminologii prawniczej francusko-polski p

Słownik terminologii prawniczej francusko-polski,

Komentarz Ustawa o grach hazardowych Komentarz Wierzbowski
Prawa i obowiązki małżonków

Książka zawiera szczegółową analizę unormowań dzia

For took: 19.257ms