Komentarz Zamknięcie roku 2019 Rachunkowość
Hit
Zamknięcie roku 2019 Rachunkowość

Książka wyd. Rachunkowość o zamknięciu roku 2019 Pana Fedaka uwzględnia zmiany ustawy o rachunkowości. Nowe regulacje mają zastosowanie już do sprawozdań za 2020 rok. Jednostki w zależności od statusu (średnie i duże, małe, mikro) – mogą sporządzać je według dotychczasowych lub nowych wzorów (a jest ich łącznie aż cztery rodzaje), stosując przy tym dodatkowo różne uproszczenia., 25. wydanie na

Autor: Zdzisław Fedak

, Justyna Adamczyk, Maria Borkowska, Łukasz Chłond, Zdzisław Fedak, Edyta Głębicka, Katarzyna Jędrzejewska, Anna Koleśnik, Anna Lubecka, Przemysław Mućko, Andrzej Niemiec, Wanda Skoczylas, Magdalena Soboń,

Komentarz Zamknięcie roku 2019 Rachunkowość
Księgi wieczyste i hipoteka Komentarz

W komentarzu do ksiąg wieczystych w sposób komplek

Komentarz Zamknięcie roku 2019 Rachunkowość
Kwalifikacja A.35 Planowanie i prowadzenie działal

Ekonomista to zawód powszechny w gospodarce rynkow

Komentarz Zamknięcie roku 2019 Rachunkowość
Prawo zamówień publicznych Twoje prawo Ustawa 2019

Seria Twoje Prawo zawiera: Boldowanie najnowszych

Komentarz Zamknięcie roku 2019 Rachunkowość
Postępowanie karne w pigułce

Gacka-Asiewicz i wyd. Beck. Zbliża się trudny egza

Komentarz Zamknięcie roku 2019 Rachunkowość
Pracownicze plany kapitałowe Komentarz dla uczestn

Komentarz stanowi analizę regulacji prawnej, jaką

Komentarz Zamknięcie roku 2019 Rachunkowość
Kodeks pracy z rozporządzeniami w języku rosyjski

Publikacja zawiera przepisy ustawy z 26 czerwca 19

Komentarz Zamknięcie roku 2019 Rachunkowość
Postępowanie cywilne wprowadzone i projektowane zm

W książce skomentowano zmiany, jakie na przestrzen

Komentarz Zamknięcie roku 2019 Rachunkowość
Chasing Digital A Playbook for the New Economy

The paradigms of big business have changed. Busine

For took: 20.197ms