Komentarz Ochrona danych osobowych w postępowaniach sądowych i przed organami administracji publicznej
Ochrona danych osobowych w postępowaniach sądowych i przed organami administracji publicznej

Książka przedstawia problematykę ochrony danych osobowych w kontekście dochodzenia roszczeń i obrony praw w postępowaniach, zwłaszcza w takich, w których pojawiają się dane osobowe szczególnej kategorii dotyczące informacji o stanie zdrowia (np. w sprawach z udziałem pacjentów), o życiu osobistym i preferencjach seksualnych (np. w sprawach rodzinnych). Zagadnienia te są szczególnie istotne również

Autor: Kinga Flaga Gieruszyńska

, Jacek Gołaczyński, Wojciech Bożek, Łukasz Dubiński, Ewa Galewska, Aleksandra Klich, Ewa Kowalewska, Paweł Mańczyk, Mariusz Nawrocki, Joanna Studzińska, Karolina Ziemianin, Prawo w praktyce,

Komentarz Ochrona danych osobowych w postępowaniach sądowych i przed organami administracji publicznej
Prawo karne wykład części ogólnej Pohl zagadnienia

Książka z prawa karnego w sposób pogłębiony i usys

Komentarz Ochrona danych osobowych w postępowaniach sądowych i przed organami administracji publicznej
Prawo cywilne część ogólna Brzozowski

W książce z prawa cywilnego zostały przystępnie om

Komentarz Ochrona danych osobowych w postępowaniach sądowych i przed organami administracji publicznej
Księga akcyjna

Prowadzenie Księgi akcyjnej (spółka akcyjna) i Ksi

Komentarz Ochrona danych osobowych w postępowaniach sądowych i przed organami administracji publicznej
Podstawy prawa dla ekonomistów

W książce z podstaw prawa dla ekonomistów w sposób

Komentarz Ochrona danych osobowych w postępowaniach sądowych i przed organami administracji publicznej
Prawa konsumenta w teorii i praktyce

Książka o prawach konsumenta omawia istotne proble

Komentarz Ochrona danych osobowych w postępowaniach sądowych i przed organami administracji publicznej
Dokumentacja zasad polityki rachunkowości 2019 Zys

Gotowe wzorce zarządzeń wewnętrznych – opracowanie

Komentarz Ochrona danych osobowych w postępowaniach sądowych i przed organami administracji publicznej
Prawo i proces karny skarbowy Wilk Zagrodnik

Książka zawiera omówienie zagadnień niezbędnych w

Komentarz Ochrona danych osobowych w postępowaniach sądowych i przed organami administracji publicznej
Prawo ochrony środowiska Komentarz Gruszecki

W Komentarzu do ochrony środowiska omówiono zasady

For took: 13.195ms