Komentarz Meritum Prawo Spółek Kidyba 2020 Tom 1/2
Hit
Meritum Prawo Spółek Kidyba 2020 Tom 1/2

Maeritum o spółkach handlowych przeznaczona dla radców prawnych, adwokatów, sędziów, notariuszy, prezesów spółek, członków rad nadzorczych i zarządów spółek, prokurentów i menedżerów, którzy w swojej pracy stykają się z problematyką , prawa spółek ,. Książka Meritum stanowi swoisty przewodnik po problematyce prawa spółek. Obejmuje nie tylko przystępne omówienie zagadnień spółek prawa handlowe

Autor: Andrzej Kidyba

, Meritum,

Komentarz Meritum Prawo Spółek Kidyba 2020 Tom 1/2
Procedury oświatowe z wzorami dokumentów Tom 2

Publikacja zawiera obszerny zbiór procedur stosowanych w szkołach, przedszkolach, placówkach oświatowych oraz organach prowadzących i sprawujących nad nimi nadzór. Procedury wynikają zarówno z przepisów Karty Nauczyciela, ustawy o pracownikach samorządowych, jak i przepisów Kodeksu pracy i aktów wykonawczych. Dotyczą one takich zagadnień jak:, nawiązanie, rozwiązanie i wygaśnięcie stosunku pra

Autor: Lidia Marciniak

, Meritum, Poradnik Wzory pism,

Komentarz Meritum Prawo Spółek Kidyba 2020 Tom 1/2
Hit
MERITUM Postępowanie karne Świecki

Kompleksowe opracowanie skomplikowanej normatywnie i podlegającej częstym zmianom materii dotyczącej , procedury karnej ,. Podobnie jak wszystkie publikacje tej serii wydawniczej – ma charakter wybitnie praktyczny. Konstrukcja opracowania odzwierciedla układ materii w Kodeksie postępowania karnego. Sposób jej ujęcia umożliwia Czytelnikowi wygodne korzystanie, zawiera bowiem liczne przykłady,

Autor: Dariusz Świecki

, Meritum, Barbara Augustyniak, Michał Błoński, Krzysztof Eichstaedt, Michał Kasiński, Michał Kurowski, Piotr Misztal,

Komentarz Meritum Prawo Spółek Kidyba 2020 Tom 1/2
Hit
Procedury oświatowe z wzorami dokumentów Tom 1 Prawo oświatowe i system oświaty z serii MERITUM

Publikacja zawiera obszerny zbiór procedur stosowanych w szkołach, przedszkolach, placówkach oświatowych oraz organach sprawujących nad nimi nadzór - wynikające zarówno z przepisów Ustawy o systemie oświaty oraz ustawy - Prawo oświatowe. Procedury dotyczą takich zagadnień jak:, ,- zakładanie, prowadzenie i likwidacja szkół i placówek publicznych i niepublicznych,,- powierzenie i odwoła

Autor: Lidia Marciniak

, Meritum, Poradnik Wzory pism,

Komentarz Meritum Prawo Spółek Kidyba 2020 Tom 1/2
Hit
Meritum Rachunkowość i Sprawozdawczość Finansowa Walińska

Opracowanie z dziedziny rachunkowości – w serii MERITUM – ma charakter merytorycznego wsparcia w rozwiązywaniu złożonych problemów dotyczących sprawozdawczości finansowej. Autorzy skoncentrowali się na prezentacji zagadnień w sposób zrozumiały i przydatny w tworzeniu systemu rachunkowości jednostki generującego wysokiej jakości informacje o finansowych efektach jej działalności. , , Szczeg

Autor: Ewa Walińska

, Meritum,

Komentarz Meritum Prawo Spółek Kidyba 2020 Tom 1/2
Meritum HR Marciniak

Wśród nowości w trzecim wydaniu znajdują się m.in.:,,- rozbudowane omówienie funkcji personalnej HR: analiza wiarygodności działów HR, wykorzystania w praktyce danych zbieranych i przetwarzanych przez działy HR, ram prawnych, w jakich działają, specyfiki organizacji; spojrzenie od strony praktycznej na działalność HR w firmach;,- omówienie roli osób prowadzących sprawy kadrowe w firmac

Autor: Meritum

, Jarosław Marciniak, Zbigniew Edward Kozak, Albert Binda, Monika Leśnikowska Marciniak, Iwona Szakiewicz, Hanna Szych,

Komentarz Meritum Prawo Spółek Kidyba 2020 Tom 1/2
Meritum Rachunkowość Rachunkowość i Sprawozdawczość Finansowa 2020

Celem MERITUM nie jest prezentacja samych zmian prawa bilansowego czy podatkowego, ale przedstawienie ich wpływu na funkcjonowanie systemu rachunkowości w jednostce gospodarczej prowadzącej księgi rachunkowe. W związku z tym dokonano aktualizacji treści opracowania, uwzględniając nowe obowiązki związane z systemem rachunkowości, będące konsekwencją zmian prawa bilansowego, zarówno ustawy o rachunk

Autor: Ewa Walińska

, Meritum,

Komentarz Meritum Prawo Spółek Kidyba 2020 Tom 1/2
Sto wierszyków atrakcyjnych do ćwiczeń dykcyjnych

Nowa propozycja uznanych autorów książek logopedyc

Komentarz Meritum Prawo Spółek Kidyba 2020 Tom 1/2
BHP w firmie Płyta CD z dokumentami bhp

Płyta CD zawiera materiały, które zostały przygoto

Komentarz Meritum Prawo Spółek Kidyba 2020 Tom 1/2
Succeed in IELTS

- 8 praktycznych testów oraz 3 dodatkowe testy on-

Komentarz Meritum Prawo Spółek Kidyba 2020 Tom 1/2
Dieta ketogeniczna w walce z rakiem

Dieta tak zdrowa, że pomaga walczyć z rakiem! Diet

Komentarz Meritum Prawo Spółek Kidyba 2020 Tom 1/2
Egzaminy prawnicze Ministerstwa Sprawiedliwości 20

Nowe wydanie zawiera zaktualizowane stany faktyczn

Komentarz Meritum Prawo Spółek Kidyba 2020 Tom 1/2
Tablice informatyczne SQL

SQL? Z tablicami to proste! Poznaj instrukcje języ

Komentarz Meritum Prawo Spółek Kidyba 2020 Tom 1/2
Obsługa turystyczna Zeszyt ćwiczeń Część 2

Zbiór ćwiczeń przeznaczony do kształcenia praktycz

Komentarz Meritum Prawo Spółek Kidyba 2020 Tom 1/2
Łowcy z kotłowni Dziki świat finansowych naciągacz

Mówią o tobie frajer, znają numer twojego telefonu