Komentarz Procedury oświatowe z wzorami dokumentów Tom 1 Prawo oświatowe i system oświaty z serii MERITUM
Procedury oświatowe z wzorami dokumentów Tom 1 Prawo oświatowe i system oświaty z serii MERITUM

Publikacja zawiera obszerny zbiór procedur stosowanych w szkołach, przedszkolach, placówkach oświatowych oraz organach sprawujących nad nimi nadzór - wynikające zarówno z przepisów Ustawy o systemie oświaty oraz ustawy - Prawo oświatowe. Procedury dotyczą takich zagadnień jak:, ,- zakładanie, prowadzenie i likwidacja szkół i placówek publicznych i niepublicznych,,- powierzenie i odwoła

Autor: Lidia Marciniak

, Meritum, Poradnik Wzory pism,

Komentarz Procedury oświatowe z wzorami dokumentów Tom 1 Prawo oświatowe i system oświaty z serii MERITUM
MERITUM Postępowanie karne

Kompleksowe opracowanie skomplikowanej normatywnie i podlegającej częstym zmianom materii dotyczącej , procedury karnej ,. Podobnie jak wszystkie publikacje tej serii wydawniczej – ma charakter wybitnie praktyczny. Konstrukcja opracowania odzwierciedla układ materii w Kodeksie postępowania karnego. Sposób jej ujęcia umożliwia Czytelnikowi wygodne korzystanie, zawiera bowiem liczne przykłady,

Autor: Dariusz Świecki

, Meritum, Barbara Augustyniak, Michał Błoński, Krzysztof Eichstaedt, Michał Kasiński, Michał Kurowski, Piotr Misztal,

Komentarz Procedury oświatowe z wzorami dokumentów Tom 1 Prawo oświatowe i system oświaty z serii MERITUM
Procedury oświatowe z wzorami dokumentów Tom 2

Publikacja zawiera obszerny zbiór procedur stosowanych w szkołach, przedszkolach, placówkach oświatowych oraz organach prowadzących i sprawujących nad nimi nadzór. Procedury wynikają zarówno z przepisów Karty Nauczyciela, ustawy o pracownikach samorządowych, jak i przepisów Kodeksu pracy i aktów wykonawczych. Dotyczą one takich zagadnień jak:, nawiązanie, rozwiązanie i wygaśnięcie stosunku pra

Autor: Lidia Marciniak

, Meritum, Poradnik Wzory pism,

Komentarz Procedury oświatowe z wzorami dokumentów Tom 1 Prawo oświatowe i system oświaty z serii MERITUM
Meritum HR Marciniak

Wśród nowości w trzecim wydaniu znajdują się m.in.:,,- rozbudowane omówienie funkcji personalnej HR: analiza wiarygodności działów HR, wykorzystania w praktyce danych zbieranych i przetwarzanych przez działy HR, ram prawnych, w jakich działają, specyfiki organizacji; spojrzenie od strony praktycznej na działalność HR w firmach;,- omówienie roli osób prowadzących sprawy kadrowe w firmac

Autor: Meritum

, Jarosław Marciniak, Zbigniew Edward Kozak, Albert Binda, Monika Leśnikowska Marciniak, Iwona Szakiewicz, Hanna Szych,

Komentarz Procedury oświatowe z wzorami dokumentów Tom 1 Prawo oświatowe i system oświaty z serii MERITUM
Wykładnia prawa podatkowego Brzeziński

Problematyka wykładni prawa budził duże zaintereso

Komentarz Procedury oświatowe z wzorami dokumentów Tom 1 Prawo oświatowe i system oświaty z serii MERITUM
Dokumentacja zasad polityki rachunkowości 2020 Zys

Publikacja przygotowana według stanu prawnego na s

Komentarz Procedury oświatowe z wzorami dokumentów Tom 1 Prawo oświatowe i system oświaty z serii MERITUM
Inspired How to Create Tech Products Customers Lov

How do todays most successful tech companies—Amazo

Komentarz Procedury oświatowe z wzorami dokumentów Tom 1 Prawo oświatowe i system oświaty z serii MERITUM
Prawo finansów publicznych Brzeziński Olesińska

To już ósme najnowsze wydanie podręcznika do prawa

Komentarz Procedury oświatowe z wzorami dokumentów Tom 1 Prawo oświatowe i system oświaty z serii MERITUM
Rachunkowość jednostek oświatowych

Książka powstała w oparciu o obowiązujące przepisy

Komentarz Procedury oświatowe z wzorami dokumentów Tom 1 Prawo oświatowe i system oświaty z serii MERITUM
Diler Hitlera i inne nieznane postacie które zmien

Trzynaście nieznanych epizodów, które zmieniły bie

Komentarz Procedury oświatowe z wzorami dokumentów Tom 1 Prawo oświatowe i system oświaty z serii MERITUM
Ochrona konsumenta na polskim i międzynarodowym ry

Publikacja omawia problematykę ochrony konsumenta

Komentarz Procedury oświatowe z wzorami dokumentów Tom 1 Prawo oświatowe i system oświaty z serii MERITUM
Malowane wodą Leśne zwierzęta

Wystarczy kubek z wodą i pędzelek, a dziecko pozna

For took: 21.255ms