Komentarz Metodyka pracy prokuratora w postępowaniu przygotowawczym i przed sądem I instancji
Metodyka pracy prokuratora w postępowaniu przygotowawczym i przed sądem I instancji

Adresatami książki są prokuratorzy i aplikanci prokuratorscy, funkcjonariusze Policji oraz innych organów uprawnionych: Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Krajowej Administracji Skarbowej, Straży Granicznej, oraz Żandarmerii Wojskowej, a także organów Inspekcji Handlowej, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Pona

Autor: Zdzisław Brodzisz

, Metodyki Becka, Reforma KPK,

Komentarz Metodyka pracy prokuratora w postępowaniu przygotowawczym i przed sądem I instancji
Metodyka pracy adwokata i radcy prawnego w sprawach karnych Beck Jaworski

Metodyka pracy adwokata i radcy prawnego w sprawach karnych to publikacja podejmująca niezwykle ważną i zarazem interesującą problematykę działalności podejmowanej przez adwokata i radcy prawnego jako profesjonalnego obrońcy oraz pełnomocnika, a także oskarżyciela posiłkowego. Publikacja omawia interesującą problematykę działalności podejmowanej przez adwokata i radcy prawnego jako profesjonalnego

Autor: Stefan Jaworski

, Metodyki Becka, Reforma KPK,

Komentarz Metodyka pracy prokuratora w postępowaniu przygotowawczym i przed sądem I instancji
Metodyka pracy adwokata w sprawach cywilnych Tomaszek Reforma KPC 2019

Metodyka pracy adwokata w sprawach cywilnych to publikacja podejmująca niezwykle ważną i zarazem interesującą problematykę działalności podejmowanej przez adwokata jako profesjonalnego pełnomocnika w sprawach cywilnych.,,Niniejsze, 2. wydanie zawiera zaktualizowane orzecznictwo oraz omówienie najnowszych zmian legislacyjnych wprowadzonych m.in.:,,projektu ustawy o zmianie ustawy –

Autor: Andrzej Tomaszek

, Metodyki Becka, Reforma KPC 2019,

Komentarz Metodyka pracy prokuratora w postępowaniu przygotowawczym i przed sądem I instancji
Postępowanie cywilne Komentarz praktyczny dla sędziów i pełnomocników procesowych Wzory pism sądowych i procesowych

Postępowanie cywilne. Komentarz praktyczny dla sędziów i pełnomocników procesowych. Wzory pism sądowych i procesowych z przykładowymi stanami faktycznymi, linie orzecznicze, koszty sądowe

Autor: Kinga Flaga Gieruszyńska

, Tomasz Aniukiewicz, Katarzyna Karecka, Aleksandra Klich, Tomasz Radkiewicz, Metodyki Becka,

Komentarz Metodyka pracy prokuratora w postępowaniu przygotowawczym i przed sądem I instancji
Hit
Metodyka pracy w sądach administracyjnych

Metodyka pracy w sądach administracyjnych podejmuje ważną problematykę odnoszącą się m.in. do zadań i obowiązków sędziego sądu administracyjnego. Część I publikacji to praktyczny komentarz zawierający omówienie m.in. takich zagadnień, jak:,- czynności sądowe (np. czynności przewodniczących wydziałów, sędziów i asystentów),,- postępowanie w I instancji, czyli właściwość sądu, dopuszczalność

Autor: Metodyki Becka

, Janusz Drachal, Roman Hauser, Dorota Chromicka, Agnieszka Jendrzejewska, Michał Kowalski, Wojciech Sebastian Sawczuk, Piotr Wróbel,

Komentarz Metodyka pracy prokuratora w postępowaniu przygotowawczym i przed sądem I instancji
Metodyka pracy adwokata i radcy prawnego w sprawach karnych

Książka podejmująca niezwykle ważną i zarazem interesującą problematykę działalności podejmowanej przez adwokata i radcy prawnego jako profesjonalnego obrońcy oraz pełnomocnika, a także oskarżyciela posiłkowego., W niniejszym 3. wydaniu książki Metodyka pracy adwokata i radcy prawnego w sprawach karnych, zaktualizowano i uzupełniono komentarz oraz wzory pism procesowych uwzględniając najnowsze

Autor: Stefan Jaworski

, Metodyki Becka,

Komentarz Metodyka pracy prokuratora w postępowaniu przygotowawczym i przed sądem I instancji
Gawędy o wilkach i innych zwierzętach

Marcin Kostrzyński przez wiele lat był myśliwym. N

Komentarz Metodyka pracy prokuratora w postępowaniu przygotowawczym i przed sądem I instancji
Witryny internetowe Podręcznik do nauki zawodu tec

Podręcznik przeznaczony do kształcenia w technikum

Komentarz Metodyka pracy prokuratora w postępowaniu przygotowawczym i przed sądem I instancji
Umowy zlecenia i inne umowy cywilnoprawne od stycz

Od 1 stycznia 2019 roku wynagrodzenie osób zatrudn

Komentarz Metodyka pracy prokuratora w postępowaniu przygotowawczym i przed sądem I instancji
CIT 2020 Komentarz Smakuszewski Infor

CIT 2019. Komentarz zawiera praktyczne omówienie k

Komentarz Metodyka pracy prokuratora w postępowaniu przygotowawczym i przed sądem I instancji
Teorie newsa

Kultura dziennikarska w Europie Zachodniej i w Sta

Komentarz Metodyka pracy prokuratora w postępowaniu przygotowawczym i przed sądem I instancji
Regulacje MDR Raportowanie o schematach podatkowyc

Prezentowana publikacja Regulacje MDR. Raportowani

Komentarz Metodyka pracy prokuratora w postępowaniu przygotowawczym i przed sądem I instancji
Trzy koperty

Porywający debiut autorstwa byłego agenta Mosadu.

Komentarz Metodyka pracy prokuratora w postępowaniu przygotowawczym i przed sądem I instancji
Znachor

Znachor to wzruszająca historia wybitnego chirurga