Komentarz Vademecum zamawiającego z płytą CD
Vademecum zamawiającego z płytą CD

Informacje przedstawione w publikacji uwzględniają zmiany obowiązujące od 28.7.2016 r. wprowadzone ustawą z 22.6.2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 1020 ze zm.). Przystępny język, praktyczne przykłady, wzory i wskazówki doświadczonych praktyków pozwolą skutecznie krok po kroku przygotować postępowanie o udzielenie zamówienia, pr

Autor: Vademecum specjalisty

, Andrzela Gawrońska Baran, Arkadiusz Szyszkowski, Michał Culepa, Piotr Walczak, Mirosława Bajorek, Emilia Garbala, Martyna Lubieniecka, Agata Smerd, Bożena Strzelecka, Grażyna Truszczyńska,

Komentarz Vademecum zamawiającego z płytą CD
Dokumentacja wewnętrzna w instytucjach kultury 100 wzorów dokumentów

W 2019 roku wprowadzono wiele zmian podatkowych, które dotknęły ,instytucje kultury,. Dotyczy to m.in. obowiązku przygotowania informacji o schematach podatkowych czy obowiązku prowadzenia ewidencji za pomocą kas rejestrujących (kas on-line). Rozszerzenia mechanizmu podzielonej płatności na 152 grup towarów lub usług określonych według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług z 2008 r.

Autor: Teresa Krawczyk

, Robert Barański, Agnieszka Bieńkowska, Michał Culepa, Elżbieta Dworak, Wojciech Kaczmara, Agata Kumpiałowska, Sektor publiczny w praktyce,

Komentarz Vademecum zamawiającego z płytą CD
Kadry i płace w jednostkach samorządowych 2020

Niniejsza publikacja kładzie nacisk na praktykę i rozwiązywanie rzeczywistych problemów kadrowo - płacowych w samorządach Stanowi cenne źródło wiedzy nie tylko dla pracowników kadr, ale dla wszystkich zatrudnionych w jednostkach samorządowych. Specyfika stosunku pracy samorządowców jest głównym tematem niniejszej publikacji. , Obok zwięzłego omówienia najbardziej istotnych zagadnień prawnych z

Autor: Michał Culepa

, Jacewicz Agnieszka, Małkowska Danuta, praca, zatrudnienie, wynagrodzenie,

Komentarz Vademecum zamawiającego z płytą CD
Vademecum sekretarza jednostki samorządu terytorialnego , płyta CD

Głównym zadaniem sekretarza gminy, wynikającym z art. 33 ustawy o samorządzie gminnym, jest organizacja pracy urzędu (zapewnia sprawne funkcjonowanie urzędu, w tym prawidłowy obieg dokumentów, rozpatrywanie skarg i wniosków itp.). Nie jest to samodzielna kompetencja, bowiem za określenie organizacji i zasad funkcjonowania urzędu odpowiedzialny jest wójt. Przepisy ustawy o samorządzie gminnym stano

Autor: Vademecum specjalisty

, Ryszard Adam Grytner, Michał Culepa, Grzegorz Dragon, Anna Frydrych Depka, Krzysztof Hudzik, Magdalena Jastrowicz Sury,

Komentarz Vademecum zamawiającego z płytą CD
Maszyna szczęścia

Gdyby maszyna była w stanie podać ci przepis na sz

Komentarz Vademecum zamawiającego z płytą CD
Prawo Europejskie Zbiór przepisów

Publikacja zawiera między innymi ostatnie wersje s

Komentarz Vademecum zamawiającego z płytą CD
Reclaimed Avant-garde Space and Stages of Avant-ga

Reclaimed Avant-garde: Spaces and Stages of Avant-

Komentarz Vademecum zamawiającego z płytą CD
Portugues XXI 1 Podręcznik , Ćwiczenia , Online

Portugués XXI to nowoczesny kurs języka portugalsk

Komentarz Vademecum zamawiającego z płytą CD
Faza REM

Łódź, niegdyś Ziemia Obiecana, dzisiaj miasto pogr

Komentarz Vademecum zamawiającego z płytą CD
CEIDG Przedsiębiorcy zagraniczni w obrocie gospoda

W Komentarzu zostały omówione zagadnienia, które d

Komentarz Vademecum zamawiającego z płytą CD
Kresowa Atlantyda Historia i mitologia miast kreso

Dzięki cyklowi Kresowa Atlantyda udało się już oca

Komentarz Vademecum zamawiającego z płytą CD
Ilustrowana lektura Biblia przypowieści ewangelicz

Biblia to wybór popularnych biblijnych opowieści.