Komentarz Podatki w działalności marketingowej
Podatki w działalności marketingowej

Książka została przygotowana zgodnie ze stanem prawnym obowiązującym na 1.05.2019 r. Uwzględnia m.in. nowelizację ustaw o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług z 22 listopada 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2433), na podstawie której wprowadzono całkowicie nowe zasady opodatkowania bonów, rozróżniając je przy tym na bony jednego przeznaczenia i bony różnego przeznaczania. Nowelizacja stanowiła

Autor: Mikołaj Jabłoński

, Podatki w praktyce,

Komentarz Podatki w działalności marketingowej
Prawo rodzinne i opiekuńcze praktyka orzecznictwo

Książka z prawa rodzinnego i opiekuńczego jest szc

Komentarz Podatki w działalności marketingowej
Świadczenie ubezpieczyciela w umowie ubezpieczenia

Ubezpieczenia mienia stanowią jądro działalności u

Komentarz Podatki w działalności marketingowej
Poradnik opracowania i wdrażania systemu HACCP gas

Zgodnie z rozporządzeniem (WE) Nr 852/2004 Parlame

Komentarz Podatki w działalności marketingowej
Metodyka pracy w sądach administracyjnych

Metodyka pracy w sądach administracyjnych podejmuj

Komentarz Podatki w działalności marketingowej
Zakład podatkowy pytania i odpowiedzi z zakresu op

Książka odpowiada na pytania z zakresu opodatkowan

Komentarz Podatki w działalności marketingowej
Czy prehistoryczne zwierzęta przetrwały?

Czy morskie monstra i potwory z jezior – słynne na

Komentarz Podatki w działalności marketingowej
Prawo finansów publicznych Brzeziński Olesińska

To już ósme najnowsze wydanie podręcznika do prawa

Komentarz Podatki w działalności marketingowej
Prawo handlowe w pigułce

Gacka-Asiewicz i wyd. Beck. Zbliża się trudny egza

For took: 12.645ms