Komentarz Podatki w działalności marketingowej
Podatki w działalności marketingowej

Książka została przygotowana zgodnie ze stanem prawnym obowiązującym na 1.05.2019 r. Uwzględnia m.in. nowelizację ustaw o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług z 22 listopada 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2433), na podstawie której wprowadzono całkowicie nowe zasady opodatkowania bonów, rozróżniając je przy tym na bony jednego przeznaczenia i bony różnego przeznaczania. Nowelizacja stanowiła

Autor: Mikołaj Jabłoński

, Podatki w praktyce,

Komentarz Podatki w działalności marketingowej
Karta szkolenia wstępnego w dziedzinie bezpieczeńs

Nowy wzór Karty potwierdzającej odbycie przez pra

Komentarz Podatki w działalności marketingowej
Środki zaskarżenia w postępowaniu cywilnym komenta

Komentarz do art. 367–42412 KPC prezentuje całą pr

Komentarz Podatki w działalności marketingowej
Prawo administracyjne część ogólna Ochendowski

Podręcznik z prawa administracyjnego przeznaczony

Komentarz Podatki w działalności marketingowej
Star Wars Kolekcja trzech przewodników filmowych

Przedstawiamy niesamowitą kolekcję przewodników po

Komentarz Podatki w działalności marketingowej
From Cotton and Smoke: Łódź Industrial City and Di

The city greeted newcomers with mysterious “charac

Komentarz Podatki w działalności marketingowej
Elementy logiki dla prawników Patryas

Nowoczesny podręcznik zawierający wykład logiki dl

Komentarz Podatki w działalności marketingowej
Tworzenie aktów prawa miejscowego Beck

Publikacja składa się z sześciu rozdziałów, a takż

Komentarz Podatki w działalności marketingowej
Apollo i boskie próby Tom 3 Labirynt Ognia

Wspaniały bóg Apollo strącony przez Zeusa za karę