Komentarz Kadry w oświacie , Płyta CD
Kadry w oświacie , Płyta CD

Książka o kadrach w oświacie przedstawia nie tylko wyjaśnienia do tzw. „ruchu kadrowego w oświacie”, który związany jest z reformą oświatową, ale sprawy kadrowe w oświacie ujmuje w szerszym kontekście. Prezentuje bowiem zasady zatrudniania i przenoszenia pracowników oświatowych (nauczycieli, czy też pracowników samorządowych), uprawnienia pracownicze w trakcie trwania stosunku pracy (np. czas prac

Autor: Prawo w praktyce

, Agnieszka Kosiarz, Anna Król, Patryk Kuzior, Jarosław Witkowski, Karolina Woźniczko,

Komentarz Kadry w oświacie , Płyta CD
Pracownik samorządowy w szkole

Publikacja zawiera kompleksową, praktyczną analizę zagadnień dotyczących pracowników samorządowych w oświacie, w szczególności w zakresie ich zatrudniania, wynagradzania i czasu pracy. Przytoczone liczne orzecznictwo sądowe i przykłady z życia szkoły pozwolą na prawidłowe zastosowanie trudnych rozwiązań prawnych w codzienności szkolnej., Publikacja, kompleksowo omawiając poszczególne zagadnien

Autor: Patryk Kuzior

,

Komentarz Kadry w oświacie , Płyta CD
Karta Nauczyciela komentarz praktyczny 2019

Komentarz do karty nauczyciela to kompleksowa i praktyczna analiza najważniejszej ustawy dotyczącej kadr i płac w oświacie. W publikacji znajdziemy praktyczne rozwiązania dotyczące zatrudniania, zwalniania, oceny pracy, awansu zawodowego, płac i urlopów nauczycieli. Szczególny nacisk położono na zmiany, które weszły w życie 1 września 2018 r. Autorzy przedstawiają też nowości, nad którymi trwają p

Autor: Dariusz Dwojewski

, Michał Kowalski, Patryk Kuzior,

Komentarz Kadry w oświacie , Płyta CD
Joga 7/7

Jak zacząć ćwiczyć jogę w domu? Kiedy najlepiej to

Komentarz Kadry w oświacie , Płyta CD
Prawo administracyjne materialne

Książka z prawa administracyjnego materialnego prz

Komentarz Kadry w oświacie , Płyta CD
Profesjonalny Informator Prawnika 2020 granatowy f

Profesjonalny Informator Prawnika 2020 granatowy f

Komentarz Kadry w oświacie , Płyta CD
Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansow

Jedyny na rynku przewodnik po poszczególnych Stand

Komentarz Kadry w oświacie , Płyta CD
Prawo budowlane Komentarz Gliniecki

Komentarz do prawa budowlanego jest przeznaczony n

Komentarz Kadry w oświacie , Płyta CD
Taktyka kryminalistycznych czynności dowodowych

Książka posłużyć ma w pierwszej kolejności do zary

Komentarz Kadry w oświacie , Płyta CD
Vademecum dokumentacji kadrowej 2019 od zatrudnien

W publikacji Czytelnik znajdzie wzory najważniejsz

Komentarz Kadry w oświacie , Płyta CD
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie Komentarz Spu

Komentarz stanowi kompleksowe omówienie regulacji

For took: 18.122ms