Komentarz Ochrona danych osobowych w postępowaniach sądowych i przed organami administracji publicznej
Ochrona danych osobowych w postępowaniach sądowych i przed organami administracji publicznej

Książka przedstawia problematykę ochrony danych osobowych w kontekście dochodzenia roszczeń i obrony praw w postępowaniach, zwłaszcza w takich, w których pojawiają się dane osobowe szczególnej kategorii dotyczące informacji o stanie zdrowia (np. w sprawach z udziałem pacjentów), o życiu osobistym i preferencjach seksualnych (np. w sprawach rodzinnych). Zagadnienia te są szczególnie istotne również

Autor: Kinga Flaga Gieruszyńska

, Jacek Gołaczyński, Wojciech Bożek, Łukasz Dubiński, Ewa Galewska, Aleksandra Klich, Ewa Kowalewska, Paweł Mańczyk, Mariusz Nawrocki, Joanna Studzińska, Karolina Ziemianin, Prawo w praktyce,

Komentarz Ochrona danych osobowych w postępowaniach sądowych i przed organami administracji publicznej
E-Zamówienia publiczne przewodnik po elektroniczny

Poradnik krok po kroku omawia elektroniczną proced

Komentarz Ochrona danych osobowych w postępowaniach sądowych i przed organami administracji publicznej
Rachunkowość w oświacie 2019

Specyfika wymagań wobec rachunkowości jednostek oś

Komentarz Ochrona danych osobowych w postępowaniach sądowych i przed organami administracji publicznej
BŁĄD CO DO OKOLICZNOŚCI STANOWIĄCEJ ZNAMIĘ CZYNU Z

W niniejszej książce przedstawiono próbę komplekso

Komentarz Ochrona danych osobowych w postępowaniach sądowych i przed organami administracji publicznej
Nauka o klimacie

Książkę napisali redaktorzy portalu Nauka o klimac

Komentarz Ochrona danych osobowych w postępowaniach sądowych i przed organami administracji publicznej
Kodeks rodzinny i opiekuńczy Komentarz Przepisy wp

Tom V zawiera komentarz do następujących zagadnień

Komentarz Ochrona danych osobowych w postępowaniach sądowych i przed organami administracji publicznej
Kariera Nikodema Dyzmy

Jedna z najsłynniejszych powieści polskich, w któr

Komentarz Ochrona danych osobowych w postępowaniach sądowych i przed organami administracji publicznej
Prawo pracy Stelina Studia prawnicze

W książce z , prawa pracy , w 22 rozdziałach

Komentarz Ochrona danych osobowych w postępowaniach sądowych i przed organami administracji publicznej
Metody aktywizujące w szkoleniach

Książka zawiera skuteczne metody szkoleniowe poleg

For took: 20.028ms