Komentarz Ubezpieczenia społeczne w praktyce zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu
Ubezpieczenia społeczne w praktyce zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu

W książce w przystępny sposób przedstawiono zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu, a także zasady obliczania, rozliczania i opłacania składek, do których poboru jest obowiązany Zakład Ubezpieczeń Społecznych, z uwzględnieniem interpretacji przepisów prawa prezentowanej przez ZUS i sądy. Poszczególne zagadnienia zostały zilustrowane wieloma przykładami i wzorami wy

Autor: Poradniki kadrowe

, Piotr Kostrzewa,

Komentarz Ubezpieczenia społeczne w praktyce zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu
Hit
MERITUM Ubezpieczenia społeczne

Publikacja jest przeznaczona dla pracowników działów kadr, księgowości, biur księgowo-rachunkowych oraz terenowych oddziałów ZUS i jednostek pomocy społecznej., Poradnik omawia zagadnienia związane z systemem ubezpieczeń społecznych i świadczeniami ubezpieczeniowymi, mając na uwadze przede wszystkim praktyczne, przystępne przedstawienie tematu. Nie jest to więc komentarz do ustawy o systemie u

Autor: Ewa Dziubińska Lechnio

, Joanna Kaleta, Magdalena Kostrzewa, Piotr Kostrzewa, Elżbieta Kowalczyk, Jerzy Kuźniar, Eliza Skowrońska, Agnieszka Ślązak, Joanna Stępniak,

Komentarz Ubezpieczenia społeczne w praktyce zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu
Prawo pracy w jednostkach pomocy społecznej po zmianach w 2020 roku

W roku 2016 weszły w życie dwie duże nowelizacje kodeksu pracy. Pierwsza z nich dotyczy nowych zasad zawierania i wypowiadania umów terminowych o pracę. Druga duża nowelizacja wprowadza zmiany w uprawnieniach rodzicielskich pracowników, w tym m.in.: ,- likwidację dodatkowego urlopu macierzyńskiego,,- wydłużenie wymiaru urlopu rodzicielskiego,,- ułatwienie możliwości dzielenia się upra

Autor: Mateusz Brząkowski

, Magdalena Januszewska, Joanna Kaleta, Magdalena Kostrzewa, Piotr Kostrzewa, Monika Latos Miłkowska, Katarzyna Pietruszyńska, Agnieszka Sieńko, Małgorzata Skibińska, Anna Sokołowska, Barbara Tomaszewska, Paulina Zawadzka Filipczyk,

Komentarz Ubezpieczenia społeczne w praktyce zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu
Ustawa o księgach wieczystych i hipotece Komentarz

Prezentowany komentarz zawiera omówienie przepisów

Komentarz Ubezpieczenia społeczne w praktyce zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu
Kodeks postępowania karnego oraz ustawy towarzyszą

Książka zawiera zbiór najważniejszych ustaw z praw

Komentarz Ubezpieczenia społeczne w praktyce zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu
Kodeks karny Kodeks postępowania karnego 2020 Edyc

Seria Twoje Prawo stanowi doskonałą pomoc przede w

Komentarz Ubezpieczenia społeczne w praktyce zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu
Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjent

Komentarz jest kompleksowym opracowaniem zawierają

Komentarz Ubezpieczenia społeczne w praktyce zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu
Last minute Postępowanie administracyjne 2019

Publikacja przybliża zasady stosowania Kodeksu pos

Komentarz Ubezpieczenia społeczne w praktyce zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu
Dokumentacja zasad polityki rachunkowości wzorce z

Rozszerzeniem publikacji Dokumentacja zasad (polit

Komentarz Ubezpieczenia społeczne w praktyce zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu
Kodeks postępowania administracyjnego Komentarz dl

Wybitni eksperci, przedstawi­ciele nauki prawa i p

Komentarz Ubezpieczenia społeczne w praktyce zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu
Kalendarz Oświatowy 2020

Praktyczny i elegancki Kalendarz Oświatowy na rok

For took: 16.862ms