Komentarz Dokumentacje podatkowe Podatki w praktyce
Dokumentacje podatkowe Podatki w praktyce

Książka omawia zagadnienia związane ze sporządzaniem dokumentacji podatkowych na tle zmian związanych z wejściem w życie 2.1.2019 r. modyfikacji w ustawie z 29.8.1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 800 ze zm.). Autor porusza problem tworzenia lokalnych dokumentacji, tzw. LOCAL FILE, grupowej dokumentacji MASTER FILE, a także raportów Country-by-Country. Celem książki o dokumen

Autor: Jarosław Mika

, Podatki w praktyce,

Komentarz Dokumentacje podatkowe Podatki w praktyce
Dokumentacja podatkowa cen transferowych od 2019 roku Jamroży

Fachowy przewodnik dla praktyków – publikacja stanowi źródło niezbędnych informacji na temat dokumentacji podatkowej transakcji zawieranych pomiędzy podmiotami powiązanymi oraz możliwości ograniczenia ryzyka w zakresie cen transferowych, uwzględniając nowe wymogi obowiązujące od 1 stycznia 2019 r. Opracowanie zawiera liczne przykłady dokumentacji różnego rodzaju transakcji lub zdarzeń oraz schemat

Autor: Jamroży Marcin

, prawo gospodarcze, podatki,

Komentarz Dokumentacje podatkowe Podatki w praktyce
Hit
Karta Nauczyciela Komentarz do zmian obowiązujących od 1 września 2019 roku ujednolicony tekst ustawy

W komentarzu do karty nauczyciela omówiono w szczególności zmiany dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych, pracowników samorządowych, kuratorów oświaty oraz wszystkich zainteresowanych tematyką oświatową:,- zmiany w zakresie awansu zawodowego nauczycieli, ,- zmiany w zakresie zatrudnienia nauczycieli na podstawie umów o pracę na czas określony, ,- wprowadzenie dodatku za wychowawst

Autor: Marek Młodecki

, Nowelizacja karty nauczyciela, prawo gospodarcze, podatki,

Komentarz Dokumentacje podatkowe Podatki w praktyce
Hit
Podatki ujednolicone przepisy Legis 2019 stan prawny sierpień 2019 roku Zmiany w VAT, OP, PIT, Akcyzie

Książka zostanie przekazana do druku jak tylko ukaże się Dziennik Ustaw z najnowszymi zmianami w VAT, Ordynacji podatkowej i Akcyzie. Publikacja będzie dostępna w terminie około tygodnia od opublikowania zmian w Dzienniku Ustaw., Książka o podatkach na 2019 rok podzielona jest na dziesięć głównych działów:,,- 1. Ordynacja podatkowa,- 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych,- 3.

Autor: Podatki 2019

, Zmiany w VAT,

Komentarz Dokumentacje podatkowe Podatki w praktyce
Hit
Podatki 2019 Beck książka ze zmianami w 2019 roku

W książce o podatkach w dziale podatkowym zamieszczono następujące ustawy podatkowe:,- Ordynację podatkową 2019,,- ustawę o kontroli skarbowej,,- ustawę o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników,,- ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych w 2019 roku,,- ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych 2019,,- ustawę o zryczałtowanym podatku dochodowym od

Autor: Podatkowe Teksty Ustaw Becka

, Podatki 2019,

Komentarz Dokumentacje podatkowe Podatki w praktyce
Hit
Fundacje i stowarzyszenia zasady funkcjonowania nowoczesne systemy zarządzania działalnością administracyjną statutową

Publikacja pomocna w opracowaniu i wdrożeniu w organizacjach pozarządowych (fundacje i stowarzyszenia) nowoczesnych systemów zarządzania działalnością administracyjną i statutową. Dzięki tej książce Czytelnik będzie mógł:, poznać zasady prawne funkcjonowania organizacji pozarządowych, fundacji i stowarzyszeń rejestrowych i zwykłych, w tym m.in. konstrukcję statutu, procedury rejestracyjne, obo

Autor: Robert Barański

, prawo gospodarcze, podatki,

Komentarz Dokumentacje podatkowe Podatki w praktyce
Optymalizacja podatkowa w podatkach dochodowych dopuszczalność i prawne granice

Książka podatkowa wyd. Beck przedstawia problematykę prawnych granic optymalizacji podatkowej w podatkach dochodowych. Książka o optymalizacji podatkowej w podatkach dochodowych zawiera kompilację kluczowych kwestii podatkowych, które należy zweryfikować i uwzględnić przy podejmowaniu kluczowych decyzji inwestycyjnych w przedsiębiorstwie. W publikacji omówiono m.in. następujące zagadnienia:, <

Autor: Jakub Jankowski

, Podatki w praktyce,

Komentarz Dokumentacje podatkowe Podatki w praktyce
Regulacje MDR Raportowanie o schematach podatkowych Komentarz

Prezentowana publikacja Regulacje MDR. Raportowanie o schematach podatkowych. Komentarz to kompleksowe omówienie problematyki dotyczącej nowej instytucji, jaką jest obowiązkowe ujawnianie władzom podatkowym informacji o tzw. schematach podatkowych. Na mocy nowych przepisów do raportowania zobowiązane będą podmioty, które w sferze zawodowej zajmują się przygotowywaniem, oferowaniem i wdrażaniem swo

Autor: Krzysztof Gil

, Maciej Guzek, Podatki w praktyce,

Komentarz Dokumentacje podatkowe Podatki w praktyce
Hit
Likwidacja spółek praktyczny poradnik z wzorami dokumentów związane z likwidacją spółek cywilnych, osobowych, kapitałowych spółek prawa handlowego

Praktyczny poradnik omawiający wszystkie najważniejsze procedury związane z likwidacją spółek cywilnych oraz osobowych i kapitałowych spółek prawa handlowego. Nie jest to kolejny komentarz prowadzący czytelnika przez artykuły Kodeksu spółek handlowych, a swego rodzaju podręcznik, vademecum dla wspólników, członków organów spółek oraz osób odpowiedzialnych za przeprowadzenie likwidacji. Autor w spo

Autor: Michał Koralewski

, prawo gospodarcze, podatki,

Komentarz Dokumentacje podatkowe Podatki w praktyce
Hit
Przewodnik po upadłości konsumenckiej praktyczny komentarz do przepisów wzory wniosków o upadłość konsumencką

Autorem książki jest praktyk prawa upadłościowego, zajmujący się upadłością konsumencką od początku wprowadzenia tej instytucji do polskiego systemu prawnego. Publikacja zawiera praktyczną wiedzę zdobytą przez autora w toku prowadzonych dotychczas postępowań. Jest adresowana zarówno do osób bezpośrednio zainteresowanych ogłoszeniem upadłości konsumenckiej, jak i adwokatów oraz radców prawnych, któ

Autor: Hajduk Michał

, prawo gospodarcze, podatki,

Komentarz Dokumentacje podatkowe Podatki w praktyce
Kodeks cywilny Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz u

Teksty ustaw Becka z kodeksu cywilnego i prawa rod

Komentarz Dokumentacje podatkowe Podatki w praktyce
Ustawa o działaniach antyterrorystycznych Komentar

Ustawa o działaniach antyterrorystycznych Komentar

Komentarz Dokumentacje podatkowe Podatki w praktyce
Ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym Komentar

Partnerstwo publiczno-prywatne polega na wspólnej

Komentarz Dokumentacje podatkowe Podatki w praktyce
Metamorfozy społeczne tom 16 Wielka Wojna w polski

Metamorfozy społeczne tom 16 Wielka Wojna w polski

Komentarz Dokumentacje podatkowe Podatki w praktyce
Pracownicze plany kapitałowe Komentarz dla uczestn

Komentarz stanowi analizę regulacji prawnej, jaką

Komentarz Dokumentacje podatkowe Podatki w praktyce
VAT Ustawa 2019 Twoje Prawo

Stan prawny 1 stycznia 2019 r. - zawiera zmiany wc

Komentarz Dokumentacje podatkowe Podatki w praktyce
Prawo pracy zbiór przepisów 2019

Kodeks pracy. Wynagrodzenia, urlopy i czas pracy.

Komentarz Dokumentacje podatkowe Podatki w praktyce
Prawo podatkowe Mastalski

Podręcznik z prawa podatkowego składa się z trzech

For took: 13.542ms