Komentarz Podatki ujednolicone przepisy Legis 2019 stan prawny sierpień 2019 roku Zmiany w VAT, OP, PIT, Akcyzie
Hit
Podatki ujednolicone przepisy Legis 2019 stan prawny sierpień 2019 roku Zmiany w VAT, OP, PIT, Akcyzie

Książka zostanie przekazana do druku jak tylko ukaże się Dziennik Ustaw z najnowszymi zmianami w VAT, Ordynacji podatkowej i Akcyzie. Publikacja będzie dostępna w terminie około tygodnia od opublikowania zmian w Dzienniku Ustaw., Książka o podatkach na 2019 rok podzielona jest na dziesięć głównych działów:,,- 1. Ordynacja podatkowa,- 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych,- 3.

Autor: Podatki 2019

, Zmiany w VAT,

Komentarz Podatki ujednolicone przepisy Legis 2019 stan prawny sierpień 2019 roku Zmiany w VAT, OP, PIT, Akcyzie
Hit
Podatki 2019 Beck książka ze zmianami w 2019 roku

W książce o podatkach w dziale podatkowym zamieszczono następujące ustawy podatkowe:,- Ordynację podatkową 2019,,- ustawę o kontroli skarbowej,,- ustawę o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników,,- ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych w 2019 roku,,- ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych 2019,,- ustawę o zryczałtowanym podatku dochodowym od

Autor: Podatkowe Teksty Ustaw Becka

, Podatki 2019,

Komentarz Podatki ujednolicone przepisy Legis 2019 stan prawny sierpień 2019 roku Zmiany w VAT, OP, PIT, Akcyzie
Podatki 2019 Legis stan prawny 2 stycznia 2019 roku

Książka o podatkach na 2019 rok podzielona jest na dziesięć głównych działów:,,- 1. Ordynacja podatkowa,- 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych,- 3. Zryczałtowany podatek dochodowy,- 4. Podatek dochodowy od osób prawnych,- 5. VAT,- 6. Akcyza,- 7. Rachunkowość,- 8. Podatki i opłaty lokalne, Opłata skarbowa,,- Podatek od czynności cywilnoprawnych, Spadki i d

Autor: Podatki 2019

,

Komentarz Podatki ujednolicone przepisy Legis 2019 stan prawny sierpień 2019 roku Zmiany w VAT, OP, PIT, Akcyzie
Podatki 2019 z komentarzem Crido Taxand

Podatki 2019 z komentarzem Crido to pierwszy na rynku kompleksowy zbiór aktualnych przepisów podatkowych z komentarzem do wybranych ustaw oraz praktycznymi opracowaniami przygotowanymi przez doradców podatkowych z Crido. Publikacja zawiera:,71 aktualnych aktów prawnych z zakresu prawa podatkowego - ustaw i rozporządzeń,,przygotowane przez Crido tabele i schematy, a wśród nich m.in.:,po

Autor: Łukasz Bączyk

, Michał Borowski, Jan Furtas, Marek Gadacz, Amelia Górniak, Andrzej Jan Puncewicz, Roman Namysłowski, Sławomir Pilarczyk, Ewelina Stamblewska Urbaniak, Paweł Toński, Podatki 2019,

Komentarz Podatki ujednolicone przepisy Legis 2019 stan prawny sierpień 2019 roku Zmiany w VAT, OP, PIT, Akcyzie
Hit
Meritum Podatki 2019 kwartalne aktualizacje w formie elektronicznej przez cały 2019 rok

Praktyczne informacje na temat polskiego prawa podatkowego. 17 wydanie wyjątkowego Maritum o podatkach w 2019 roku na rynku wydawniczym publikacji! W jednym zwartym tomie znajdziesz praktyczne informacje na temat polskiego prawa podatkowego: od powstania zobowiązania podatkowego przez postępowanie podatkowe, kontrolę podatkową, sądowoadministracyjną kontrolę decyzji podatkowych, aż po odpowiedzial

Autor: Aleksander Kaźmierski

, Podatki 2019,

Komentarz Podatki ujednolicone przepisy Legis 2019 stan prawny sierpień 2019 roku Zmiany w VAT, OP, PIT, Akcyzie
Podatki 2019 ustawy stan prawny na 1 stycznia 2019 roku

Podatki 2019 to zbiór najważniejszych przepisów podatkowych zawierający najnowsze zmiany wprowadzone przez ustawodawcę. W publikacji znajdziesz teksty ustaw: o podatku dochodowym od osób fizycznych, o podatku dochodowym od osób prawnych, o podatku od towarów i usług, Ordynacji podatkowej. Wszystkie akty prawne zostały przygotowane ze stanem prawnym na 1 stycznia 2019 r. Uwzględniono najnowsze zmia

Autor: Podatki 2019

,

Komentarz Podatki ujednolicone przepisy Legis 2019 stan prawny sierpień 2019 roku Zmiany w VAT, OP, PIT, Akcyzie
Ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekura

Broszura zawiera najnowszy tekst jednolity ustawy

Komentarz Podatki ujednolicone przepisy Legis 2019 stan prawny sierpień 2019 roku Zmiany w VAT, OP, PIT, Akcyzie
Kodeks karny Komentarz Konarska Wrzosek

W drugim wydaniu komentarza do kodeksu karnego czy

Komentarz Podatki ujednolicone przepisy Legis 2019 stan prawny sierpień 2019 roku Zmiany w VAT, OP, PIT, Akcyzie
Umowy w obrocie gospodarczym Koch Napierała zawier

Książka z obrotu gospodarczego jest adresowana do

Komentarz Podatki ujednolicone przepisy Legis 2019 stan prawny sierpień 2019 roku Zmiany w VAT, OP, PIT, Akcyzie
Kodeks postępowania karnego Twoje prawo 2019

Seria Twoje prawo to poręczne, kieszonkowe wydania

Komentarz Podatki ujednolicone przepisy Legis 2019 stan prawny sierpień 2019 roku Zmiany w VAT, OP, PIT, Akcyzie
Szkolenie wstępne w służbie zdrowia

Książka służy jako materiał pomocniczy do przeprow

Komentarz Podatki ujednolicone przepisy Legis 2019 stan prawny sierpień 2019 roku Zmiany w VAT, OP, PIT, Akcyzie
Dokumentacja zasad polityki rachunkowości wzorce z

Rozszerzeniem publikacji Dokumentacja zasad (polit

Komentarz Podatki ujednolicone przepisy Legis 2019 stan prawny sierpień 2019 roku Zmiany w VAT, OP, PIT, Akcyzie
Prawo finansowe w pigułce 2019

Gacka-Asiewicz i wyd. Beck. Zbliża się trudny egza

Komentarz Podatki ujednolicone przepisy Legis 2019 stan prawny sierpień 2019 roku Zmiany w VAT, OP, PIT, Akcyzie
Świnka Peppa. Chrum Chrumnr 54

Książka z naklejkami.

For took: 267.598ms